[etoys-notify] [SVN][984] Commit from Sugar Labs: Translation System by user aputsiaq.: 272 of 272 messages translated (0 fuzzy).

commits at etoys.squeak.org commits at etoys.squeak.org
Sun Sep 18 03:08:06 EDT 2011


Repository: http://etoys.squeak.org/svn

Revision: 984
Author:  pootle
Date:   2011-09-18 07:08:06 +0000 (Sun, 18 Sep 2011)
Log Message:
-----------
Commit from Sugar Labs: Translation System by user aputsiaq.: 272 of 272 messages translated (0 fuzzy).

Added Paths:
-----------
  trunk/po/da/System.po

-------------- next part --------------
Added: trunk/po/da/System.po
===================================================================
--- trunk/po/da/System.po	2011-09-18 07:08:00 UTC (rev 983)
+++ trunk/po/da/System.po	2011-09-18 07:08:06 UTC (rev 984)
@@ -0,0 +1,1348 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-31 22:08-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-09 05:13+0200\n"
+"Last-Translator: Aputsiaq <aj at isit.gl>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: da\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+"X-Etoys-Domain: System\n"
+"X-Etoys-SystemVersion: etoys4.1.2 of 31 August 2011 update 2397\n"
+
+#: System-Changes,ChangeSet_class>>currentChangeSetString,SmalltalkImage>>currentChangeSetString,SystemDictionary>>currentChangeSetString
+msgid "Current Change Set: "
+msgstr "Nuværende ændringssæt: "
+
+#: System-Changes,ChangeSet_class>>defaultName,Project>>doWeWantToRename,SystemDictionary>>makeSqueaklandReleasePhaseCleanup
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Unavngivet"
+
+#: System-Changes,ChangeSet_class>>promptForDefaultChangeSetDirectoryIfNecessary
+msgid ""
+"The preferred change set directory ('{1}') does not exist.\n"
+"Create it or use the default directory ({2})?"
+msgstr ""
+"Det foretrukne katalog for ændringssæt ('{1}') eksisterer ikke.\n"
+"Opret det eller anvend standard-kataloget ({2})?"
+
+#: System-Download,ProjectLauncher>>loginAs:
+msgid ""
+"Sorry, I cannot find the user list.\n"
+"(this may be due to a network problem)\n"
+"Please hit Cancel if you wish to use Squeak."
+msgstr ""
+"Beklager, jeg ikke finde brugerlisten.\n"
+"(dette kan skyldes et netværksproblem)\n"
+"Tryk venligst Annullér, hvis du ønsker at anvende Squeak."
+
+#: System-Download,ProjectLauncher>>loginAs:
+msgid "Unknown user: "
+msgstr "Ukendt bruger: "
+
+#: System-Localization,InternalTranslator_class>>serviceMergeLanguageTranslations
+msgid "merge"
+msgstr "flet"
+
+#: System-Localization,InternalTranslator_class>>serviceMergeLanguageTranslations
+msgid "merge the translation file"
+msgstr "flet oversættelsesfilen"
+
+#: System-Localization,InternalTranslator_class>>serviceMergeLanguageTranslations
+msgid "merge the translation file into the language named like the file"
+msgstr "flet oversættelsesfilen ind i sproget som har samme navn som filen"
+
+#: System-Localization,InternalTranslator>>loadFromStream:
+msgid "Loading "
+msgstr "Indlæser "
+
+#: System-Localization,Locale_class>>switchAndInstallFontToID:gently:
+msgid "Cannot load additional fonts"
+msgstr "Kan ikke indlæse ekstra skrifttyper"
+
+#: System-Localization,Locale_class>>switchAndInstallFontToID:gently:
+msgid "cancel"
+msgstr "annullér"
+
+#: System-Localization,Locale_class>>switchAndInstallFontToID:gently:
+msgid "enable Pango"
+msgstr "aktivér Pango"
+
+#: System-Localization,Locale_class>>switchAndInstallFontToID:gently:
+msgid "load font"
+msgstr "indlæs skrifttype"
+
+#: System-Localization,Locale_class>>switchAndInstallFontToID:gently:
+msgid ""
+"This language needs additional fonts.\n"
+"Do you want to install the fonts?"
+msgstr ""
+"Dette sprog kræver ekstra skrifttyper.\n"
+"Ønsker du at installere disse skrifttyper?"
+
+#: System-Object_Storage,DiskProxy>>printOn:
+msgid "{1} (not loaded yet)"
+msgstr "{1} (endnu ikke indlæst)"
+
+#: System-Object_Storage,SmartRefStream>>writeClassRenameMethod:was:fromInstVars:
+msgid ""
+"Let me type the name now\n"
+"Let me think about it\n"
+"Let me find a conversion file on the disk"
+msgstr ""
+"Lad mig indtaste navnet nu\n"
+"Lad mig tænke over det\n"
+"Lad mig finde en konverteringsfil på disken"
+
+#: System-Object_Storage,SmartRefStream>>writeClassRenameMethod:was:fromInstVars:
+msgid "Name of the modern class {1} should translate to:"
+msgstr "Navnet på den moderne klasse {1} bør kunne oversættes til:"
+
+#: System-Object_Storage,SmartRefStream>>writeClassRenameMethod:was:fromInstVars:
+msgid ""
+"Reading an instance of {1}.\n"
+"Which modern class should it translate to?"
+msgstr ""
+"Læser en instans af {1}.\n"
+"Hvilken moderne klasse bør den oversættes til?"
+
+#: System-Preferences,Preference>>helpString
+msgid "no help available"
+msgstr "ingen tilgængelig hjælp"
+
+#: System-Preferences,Preference>>isDisabledOnStartupString
+msgid "disable preference on startup"
+msgstr "slå præference fra ved opstart"
+
+#: System-Preferences,Preference>>isEnabledOnStartupString
+msgid "enable preference on startup"
+msgstr "slå præference til ved opstart"
+
+#: System-Preferences,Preference>>isNotSetOnStartupString
+msgid "do not set preference on startup"
+msgstr "sæt ikke præference ved opstart"
+
+#: System-Preferences,Preference>>isProjectLocalString
+msgid "each project has its own setting"
+msgstr "hvert projekt har dets egen indstilling"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>addPreferenceForCelesteShowingAttachmentsFlag
+msgid "If true, Celeste (e-mail reader) annotates messages in it's list that have attachments. This is a performance hit and by default is off."
+msgstr ""
+"Hvis sand, så vil Celeste (læseren til e-post) markere beskeder som har "
+"vedhæftninger i sin liste. Dette nedsætter ydelsen og er som standard slået "
+"fra."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>addPreferenceForOptionalCelesteStatusPane
+msgid "If true, Celeste (e-mail reader) includes a status pane."
+msgstr ""
+"Hvis sand, så vil Celeste (læseren til e-post) inkludere en rude med status."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>automaticFlapLayoutString
+msgid "automatic flap layout"
+msgstr "automatisk flap-udseende"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>browseThemes
+msgid "no themes found"
+msgstr "ingen temaer blev fundet"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>chooseButtonFont
+msgid ""
+"Select the font to be\n"
+"used for buttons"
+msgstr ""
+"Vælg skrifttypen som skal\n"
+"anvendes til knapper"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>chooseCodeFont
+msgid "Choose the font to be used for displaying code"
+msgstr "Vælg skrifttypen som skal anvendes til at vise kode"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>chooseEToysButtonFont
+msgid "Choose the etoy button font"
+msgstr "Vælg skrift for knappen til e-legetøj"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>chooseEToysCodeFont
+msgid "Choose the etoy code font"
+msgstr "Vælg skrift for koden til e-legetøj"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>chooseEToysFont
+msgid "Choose the eToys font"
+msgstr "Vælg skriften for e-legetøj"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>chooseEToysTitleFont
+msgid "Choose the etoy title font"
+msgstr "Vælg skriften for titler i e-legetøj"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>chooseFlapsFont
+msgid "Choose a flaps font"
+msgstr "Vælg en skrifttype til flapper"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>chooseListFont
+msgid "Choose the standard list font"
+msgstr "Vælg skrifttypen til standard-lister"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>chooseMenuFont
+msgid "Choose the standard menu font"
+msgstr "Vælg skrifttypen til standard-menuer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>chooseSystemFont
+msgid "Choose the default text font"
+msgstr "Vælg skrifttypen til standard-tekst"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>chooseWindowTitleFont
+msgid "Choose the window title font"
+msgstr "Vælg skriften for vinduestitler"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>classicTilesSettingToggled,Preferences_class>>largeTilesSettingToggled
+msgid ""
+"note that this will only have a noticeable\n"
+"effect if the universalTiles preference is\n"
+"set to true, which it currently is not"
+msgstr ""
+"bemærk at dette kun vil få bemærkelsesværdig\n"
+"effekt hvis præferencen for universelleFelter er\n"
+"sat til sand, hvilket den ikke er i øjeblikket"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>deletePersistedPreferences
+msgid ""
+"This will remove {1} stored preferences.\n"
+"Are you sure?"
+msgstr ""
+"Dette vil fjerne {1} lagrede præferencer.\n"
+"Er du sikker?"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>disable:,Preferences_class>>enable:
+msgid "this preference was added idiosyncratically and has no help message."
+msgstr ""
+"denne præference blev tilføjet idiosynkratisk og har ingen hjælpebesked."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>ensurePersistedPreferencesAccessible
+msgid ""
+"{1} is in secure mode.\n"
+"You cannot access the persistent preferences now.\n"
+"To change them, start {1} without loading a project."
+msgstr ""
+"{1} er i sikker tilstand.\n"
+"Du kan ikke tilgå bestandige præferencer nu.\n"
+"For at ændre dem, så start {1} uden indlæsning af et projekt."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>giveHelpWithPreferences
+msgid "About Preferences"
+msgstr "Om Præferencer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>giveHelpWithPreferences
+msgid "Alphabetical listing of all Preferences"
+msgstr "Alfabetisk liste over alle Præferencer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>giveHelpWithPreferences
+msgid ""
+"Many aspects of the system are governed by the settings of various \"Preferences\". \n"
+"\n"
+"Click on any of brown tabs at the top of the panel to see all the preferences in that category. \n"
+"Or type in to the box above the Search button, then hit Search, and all Preferences matching whatever you typed in will appear in the \"search results\" category. A preference is considered to match your search if either its name matches the characters *or* if anything in the balloon help provided for the preferences matches the search text.\n"
+"\n"
+"To find out more about any particular Preference, hold the mouse over it for a moment and balloon help will appear. Also, a complete list of all the Preferences, with documentation for each, is included below.\n"
+"\n"
+"Preferences whose names are in shown in bold in the Preferences Panel are designated as being allowed to vary from project to project; those whose name are not in bold are \"global\", which is to say, they apply equally whatever project you are in.\n"
+"\n"
+"Click on the name of any preference to get a menu which allows you to *change* whether the preference should vary from project to project or should be global, and also allows you to browse all the senders of the preference, and to discover all the categories under which the preference has been classified, and to be handed a button that you can drop wherever you please that will control the preference.\n"
+"\n"
+"If you like all your current Preferences settings, you may wish to hit the \"Save Current Settings as my Personal Preferences\" button. Once you have done that, you can at any point in the future hit \"Restore my Personal Preferences\" and all your saved settings will get restored immediately.\n"
+"\n"
+"Also, you can use \"themes\" to set multiple preferences all at once; click on the \"change theme...\" button in the Squeak flap or in the Preferences panel, or seek out the themes item in the Appearance menu."
+msgstr ""
+"Mange aspekter af systemet styres af indstillingerne af forskellige "
+"\"Præferencer\". \n"
+"\n"
+"Klik på hvilken som helt brun fane i toppen af panelet for at se alle "
+"præferencerne i den kategori. \n"
+"Eller indtast i boksen ovenfor Søg-knappen, og tryk dernæst Søg, og alle "
+"præferencer som matcher det du indtastede vil fremgå i "
+"\"søgeresultater\"-kategorien. En præference anses for at matche din søgning "
+"hvis enten dets navn matcher tegnene *eller* hvis noget i ballon-hjælpen som "
+"tilbydes i præferencerne matcher søgeteksten.\n"
+"\n"
+"For at finde ud af mere om en særlig Præference, så hold musen over den et "
+"øjeblik og ballon-hjælpen vil dukke frem. I tillæg, en komplet liste med "
+"alle Præferencer, med dokumentation for hvert enkel, er inkluderet nedenfor.\n"
+"\n"
+"Præferencer hvis navne vises i med fed tekst i Præferencepanelet er blevet "
+"udformet således at det er tilladt for dem af variere fra projekt til "
+"projekt; de som ikke har navnet med fed tekst er \"globale\", hvilket vil sige "
+"at de gælder uanset hvilket projekt du er i.\n"
+"\n"
+"Klik på navnet for hvilken som helst præference for at få en menu som lader "
+"dig *ændre* på om en præference skal adskille sig fra projekt til projekt "
+"eller om den skal være global, og den lader dig også gennemse alle "
+"afsenderne for præferencen, samtidig som den lader dig se alle de kategorier "
+"som præferencen er blevet klassificeret under, og blive givet en knap som "
+"du kan lægge hvor du måtte ønske til at kontrollere præferencen.\n"
+"\n"
+"Hvis du synes om alle dine nuværende Præference-indstillinger, så kan du "
+"trykke knappen \"Gem aktuelle Indstillinger som mine Personlige Præferencer\". "
+" Når du har gjort dette, så kan du til enhver tid fremover trykke \"Genskab "
+"mine Personlige Præferencer\" og alle dine gemte indstillinger vil blive "
+"genskab øjeblikkeligt.\n"
+"\n"
+"I tillæg, du kan anvende \"temaer\" til at sætte flere præferencer på samme "
+"tid; klik på knappen \"ændr tema...\" i Squeak-flappen eller i "
+"Præferencepanelet, eller søg efter tema-elementer i menuen Udseende."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>initializePreferencePanel:in:
+msgid "Use the ? category to find preferences by keyword; the results of your search will show up here"
+msgstr ""
+"Anvend kategorien ? for at finde præferencer gennem nøgleord; resultatet af "
+"din søgning vil blive vist her"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>installTheme:
+msgid ""
+"Theme {1} is now installed.\n"
+"Many of the changes will only be\n"
+"noticeable in new windows that you\n"
+"create from now on."
+msgstr ""
+"Tema {1} er nu installeret.\n"
+"Mange af ændringerne vil kun være\n"
+"at bemærke i nye vinduer som du\n"
+"opretter fra nu af."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>menuColorString
+msgid "start menu-color-from-world"
+msgstr "start menu-farve-fra-verden"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>menuColorString
+msgid "stop menu-color-from-world"
+msgstr "stop menu-farve-fra-verden"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>navigatorShowingString
+msgid "show navigator (N)"
+msgstr "vis navigatør (N)"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>offerThemesMenu
+msgid "browse themes"
+msgstr "gennemse temaer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>offerThemesMenu
+msgid "Choose a theme to install"
+msgstr "Vælg et tema som skal installeres"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>offerThemesMenu
+msgid "Puts up a tool that will allow you to view and edit the code underlying all of the available themes"
+msgstr ""
+"Viser et værktøj som lader dig se og redigere den underlæggende kode for "
+"alle tilgængelige temaer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>personalizeUserMenu:
+msgid "about this system..."
+msgstr "om dette system..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>personalizeUserMenu:
+msgid "load latest code updates"
+msgstr "indlæs seneste kodeopdateringer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>personalizeUserMenu:
+msgid "personal"
+msgstr "personlig"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>personalizeUserMenu:
+msgid "previous project"
+msgstr "forrige projekt"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>personalizeUserMenu:
+msgid "start using vectors"
+msgstr "start anvendelse af vektorer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>personalizeUserMenu:
+msgid "stop using vectors"
+msgstr "stop anvendelse af vektorer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>personalizeUserMenu:
+msgid "Whether prevailing flaps should be shown in the project right now or not."
+msgstr "Om hvorvidt genstående flapper skal vises i projektet lige nu eller ej."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>preferencesControlPanel,Preferences_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "Preferences"
+msgstr "Præferencer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>printStandardSystemFonts
+msgid "Current system font settings"
+msgstr "Nuværende indstillinger for skrifttyper i systemet"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "balloon-help font..."
+msgstr "skrift for ballon-hjælp..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "button font..."
+msgstr "skrift for knap..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Choose the default font to be used for code and in workspaces, transcripts, etc."
+msgstr ""
+"Vælg den skrift som skal anvendes som standard for kode og i arbejdsrum, "
+"transkriptioner, etc."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Choose the font to be used for textual code in etoys"
+msgstr "Vælg skriften som skal anvendes til tekstbaseret kode i e-legetøj"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Choose the font to be used for (some) buttons."
+msgstr "Vælg skriften som skal anvendes på (nogle af) knapperne."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Choose the font to be used in code panes."
+msgstr "Vælge skriften som skal anvendes i kodefelter."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Choose the font to be used in list panes"
+msgstr "Vælge skriften som skal anvendes i rudelister"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Choose the font to be used in menus"
+msgstr "Vælge skriften som skal anvendes i menuer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Choose the font to be used in window titles."
+msgstr "Vælge skriften som skal anvendes i vinduestitler."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Choose the font to be used on etoy buttons"
+msgstr "Vælg skriften som skal anvendes på knapperne i e-legetøj"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Choose the font to be used on etoy tiles"
+msgstr "Vælge skriften som skal anvendes på felter i e-legetøj"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Choose the font to be used on textual flap tabs"
+msgstr "Vælg skriften som skal anvendes på tekstuelle flap-faner"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Choose the font to be used titles in etoys"
+msgstr "Vælg skriften som skal anvendes til titler i e-legetøj"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "choose the font to be used when presenting balloon help."
+msgstr "vælg den skrift som skal anvendes når ballon-hjælp præsenteres."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "code font..."
+msgstr "skrift for kode..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "default text font..."
+msgstr "standard skrift for tekst..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "etoy button font..."
+msgstr "skrift for knap i e-legetøj..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "etoy code font..."
+msgstr "skrift for kode i e-legetøj..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "etoy tile font..."
+msgstr "skrift for felt i e-legetøj..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "etoy title font..."
+msgstr "skrift for titel i e-legetøj..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "flaps font..."
+msgstr "skrift for flapper..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "If any font settings have changed since you pinned this menu up, this will allow the menu to rebuilt to reflect current font choices."
+msgstr ""
+"Hvis der er sket ændringer i skrift-indstillingerne siden du slog denne menu "
+"op, så vil dette lade menuen blive genopbygget til at vise nuværende valg "
+"af skrift."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "list font..."
+msgstr "skrift for lister..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "menu font..."
+msgstr "skrift for menu..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Open a window showing the current font settings"
+msgstr "Åben et vindue som viser nuværende indstillinger for skrifttyper"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "refresh this menu"
+msgstr "genopfrisk denne menu"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "restore default font choices"
+msgstr "genskab skriftvalg til standard"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Standard System Fonts"
+msgstr "Standard skrifttyper for system"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "show current font choices"
+msgstr "vis aktuelle valg for skrift"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "Use the standard system font defaults"
+msgstr "Anvend standarden for standard-skrifttyperne"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>rebuildFontConfigurationMenu:
+msgid "window-title font..."
+msgstr "skrift for vinduestitel..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "Allows you to control numerous options"
+msgstr "Tillader dig at kontrollere adskillige valgmuligheder"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "Allows you to specify the annotations to be shown in the annotation panes of browsers, etc."
+msgstr ""
+"Lader dig angive de annoteringer som vises i ruder med annoteringer for "
+"browsere, etc."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "Annotations"
+msgstr "Annoteringer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>restorePersonalPreferences
+msgid "There are no personal preferences saved in this image yet"
+msgstr "Der er ingen personlige præferencer gemt i dette billede endnu"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>restorePreferencesFromDisk
+msgid "there was an error restoring the preferences"
+msgstr "der opstod en fejl under genskabelse af præferencerne"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>restorePreferencesFromDisk
+msgid "you haven't saved your preferences yet!"
+msgstr "du har ikke gemt dine præferencer endnu!"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>roundedCornersString
+msgid "start rounding window corners"
+msgstr "start afrunding af hjørner på vinduer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>roundedCornersString
+msgid "stop rounding window corners"
+msgstr "stop afrunding af hjørner på vinduer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>setArrowheads
+msgid "Default size of arrowheads on pen trails "
+msgstr "Standard størrelse på pilehoveder af penne-stier "
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>soundEnablingString
+msgid "turn sound off"
+msgstr "slå lyd fra"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>soundEnablingString
+msgid "turn sound on"
+msgstr "slå lyd til"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>staggerPolicyString
+msgid "stagger windows"
+msgstr "forskyd vinduer"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>storePreferencesToDisk
+msgid "there was an error storing your preferences to disk"
+msgstr "der opstod en fejl ved lagring af dine præferencer til disk"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>themeChoiceButtonOfColor:font:
+msgid "change theme..."
+msgstr "skift tema..."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>themeChoiceButtonOfColor:font:
+msgid "Numerous \"Preferences\" govern many things about the way Squeak looks and behaves. Set individual preferences using a \"Preferences\" panel. Set an entire \"theme\" of many Preferences all at the same time by pressing this \"change theme\" button and choosing a theme to install. Look in category \"themes\" in Preferences class to see what each theme does; add your own methods to the \"themes\" category and they will show up in the list of theme choices."
+msgstr ""
+"Adskillige \"Præferencer\" styrer mange måder hvorpå Squeak ser ud og opfører "
+"sig på. Indstil individuelle præferencer med panelet \"Præferencer\". "
+"Indstil et helt \"tema\" af mange Præferencer på samme tid ved at trykke på "
+"knappen \"skift tema\" og vælge et tema som skal installeres. Se i kategorien "
+"\"temaer\" i klassen Præferencer for at se hvad hvert enkelt tema gør; tilføj "
+"dine egne metoder til kategorien \"temaer\" og de vil blive vist i listen med "
+"mulige temaer."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>windowColorHelp
+msgid "About Window Colors"
+msgstr "Om vinduesfarver"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>windowSpecificationPanel
+msgid "Bright"
+msgstr "Lys"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>windowSpecificationPanel
+msgid "Click for an explanation of this panel"
+msgstr "Klik for en forklaring af dette panel"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>windowSpecificationPanel
+msgid "Pastel"
+msgstr "Pastel"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>windowSpecificationPanel
+msgid "Use standard bright colors for all windows."
+msgstr "Anvend standard, lyse farver for alle vinduer."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>windowSpecificationPanel
+msgid "Use standard pastel colors for all windows."
+msgstr "Anvend standard, pastelfarver for alle vinduer."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>windowSpecificationPanel
+msgid "Use white backgrounds for all standard windows."
+msgstr "Anvend hvide baggrunde for alle standardvinduer."
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>windowSpecificationPanel
+msgid "White"
+msgstr "Hvid"
+
+#: System-Preferences,Preferences_class>>windowSpecificationPanel,Preferences_class>>windowSpecificationPanel
+msgid "Window Colors"
+msgstr "Vinduesfarver"
+
+#: System-Support,AutoStart_class>>processUpdates
+msgid "Do you want to check for updates\\or maintenance fixes on the server?"
+msgstr ""
+"Ønsker du at se efter opdateringer\\eller vedligeholdesrettelser på serveren?"
+
+#: System-Support,AutoStart_class>>processUpdates
+msgid "Remember to save you image to make this setting permant."
+msgstr "Husk at gemme dit aftryk for at gøre din indstilling permanent."
+
+#: System-Support,AutoStart_class>>processUpdates
+msgid "Yes, Update\\No, Not now\\Don't ask again"
+msgstr "Ja, opdater\\Nej, ikke nu\\Spørg ikke igen"
+
+#: System-Support,BooleanPreferenceView>>offerPreferenceNameMenu:with:in:
+msgid "Allows you to find out which category, or categories, this preference belongs to."
+msgstr ""
+"Tillader dig at finde ud af hvilken kategori, eller kategorier, dine "
+"præferencer hører til."
+
+#: System-Support,BooleanPreferenceView>>offerPreferenceNameMenu:with:in:
+msgid "browse senders"
+msgstr "gennemse afsendere"
+
+#: System-Support,BooleanPreferenceView>>offerPreferenceNameMenu:with:in:
+msgid "Copy the name of the preference to the text clipboard, so that you can paste into code somewhere"
+msgstr ""
+"Kopier navnet på præferencen til udklipsholderen, så du kan indsætte det et "
+"sted i koden"
+
+#: System-Support,BooleanPreferenceView>>offerPreferenceNameMenu:with:in:
+msgid "copy this name to clipboard"
+msgstr "kopier dette navn til udklipsholder"
+
+#: System-Support,BooleanPreferenceView>>offerPreferenceNameMenu:with:in:
+msgid "hand me a button for this preference"
+msgstr "giv mig en knap for denne præference"
+
+#: System-Support,BooleanPreferenceView>>offerPreferenceNameMenu:with:in:
+msgid "Some preferences are best applied uniformly to all projects, and others are best set by each individual project. If this item is checked, then this preference will be printed in bold and will have a separate value for each project"
+msgstr ""
+"Nogle præferencer er bedst at påføre ens på alle projekter, og andre angives "
+"bedst for hvert individuelle projekt. Hvis dette element er valgt, så vil "
+"denne præference blive udskrevet med fed tekst og have en separat værdi for "
+"hvert projekt"
+
+#: System-Support,BooleanPreferenceView>>offerPreferenceNameMenu:with:in:
+msgid "Store a value for this preference on file. On startup, it will be automatically restored."
+msgstr ""
+"Gem en værdi for denne præference på fil. Ved opstart vil den automatisk "
+"blive genskabt."
+
+#: System-Support,BooleanPreferenceView>>offerPreferenceNameMenu:with:in:
+msgid "set automatically on startup..."
+msgstr "angiv automatisk ved opstart..."
+
+#: System-Support,BooleanPreferenceView>>offerPreferenceNameMenu:with:in:
+msgid "show category..."
+msgstr "vis kategori..."
+
+# Last part of sentence is almost incomprehensible
+#: System-Support,BooleanPreferenceView>>offerPreferenceNameMenu:with:in:
+msgid "This will open a method-list browser on all methods that the send the preference \""
+msgstr ""
+"Dette vil åbne en metodeliste-browser for alle metoder som præferen for send "
+"\""
+
+#: System-Support,BooleanPreferenceView>>offerPreferenceNameMenu:with:in:
+msgid "Will give you a button that governs this preference, which you may deposit wherever you wish"
+msgstr ""
+"Vil give dig en knap som styrer denne præference, hvilken du kan deponere "
+"hvor du måtte ønske"
+
+#: System-Support,BooleanPreferenceView>>representativeButtonWithColor:inPanel:
+msgid "Click here for a menu of options regarding this preference. Click on the checkbox to the left to toggle the setting of this preference"
+msgstr ""
+"Klik her for at få en menu med valgmuligheder vedrørende denne præference. "
+"Klik på afkrydsningsboksen til venstre for at aktivere eller deaktivere "
+"indstillingen af denne præference"
+
+#: System-Support,CurrentProjectRefactoring_class>>showTabsString
+msgid "show flaps (F)"
+msgstr "vis flapper (F)"
+
+#: System-Support,CurrentProjectRefactoring_class>>suppressFlapsString
+msgid "show shared tabs (F)"
+msgstr "vis delte flapper (F)"
+
+#: System-Support,HaloThemePreferenceView>>haloThemeRadioButtons
+msgid "circular halos with icons inside"
+msgstr "cirkulære glorier med ikoner indeni"
+
+#: System-Support,HaloThemePreferenceView>>haloThemeRadioButtons
+msgid "classic"
+msgstr "klassisk"
+
+#: System-Support,HaloThemePreferenceView>>haloThemeRadioButtons
+msgid "custom"
+msgstr "tilpasset"
+
+#: System-Support,HaloThemePreferenceView>>haloThemeRadioButtons
+msgid "customizable halos"
+msgstr "glorier som kan tilpasses"
+
+#: System-Support,HaloThemePreferenceView>>haloThemeRadioButtons
+msgid "fewer, larger halos"
+msgstr "færre, større glorier"
+
+#: System-Support,HaloThemePreferenceView>>haloThemeRadioButtons
+msgid "iconic"
+msgstr "ikonisk"
+
+#: System-Support,HaloThemePreferenceView>>haloThemeRadioButtons
+msgid "plain circular halos"
+msgstr "rene cirkulære glorier"
+
+#: System-Support,HaloThemePreferenceView>>haloThemeRadioButtons
+msgid "simple"
+msgstr "simpel"
+
+#: System-Support,HaloThemePreferenceView>>representativeButtonWithColor:inPanel:
+msgid "Click here to edit the method that defines the custom halos"
+msgstr "Klik her for at redigere metoden som definerer de tilpassede glorier"
+
+#: System-Support,HaloThemePreferenceView>>representativeButtonWithColor:inPanel:
+msgid "Edit custom halos"
+msgstr "Redigér tilpassede glorier"
+
+#: System-Support,MczInstaller_class>>serviceLoadVersion
+msgid "load"
+msgstr "indlæs"
+
+#: System-Support,MczInstaller_class>>serviceLoadVersion
+msgid "load a package version"
+msgstr "indlæs en pakkeversion"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel_class>>windowColorSpecification
+msgid "A tool for expressing personal preferences for numerous options."
+msgstr ""
+"Et værktøj til at udtrykke personlige præferencer for adskillige "
+"valgmuligheder."
+
+#: System-Support,PreferencesPanel_class>>windowColorSpecification
+msgid "Preferences Panel"
+msgstr "Præferencepanel"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Click here to delete all the preferences saved on file. On the next start, they will have their original value."
+msgstr ""
+"Klik her for at slette alle præferencer som er gemt på fil. Ved næste start "
+"vil de have deres oprindelige værdi."
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Click here to get some hints on use of this Preferences Panel"
+msgstr "Klik her for at få nogle tips til brug af dette Præferencepanel"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Click here to load all the preferences from their saved values on disk."
+msgstr ""
+"Klik her for at indlæse alle præferencerne fra deres gemte værdi på disken."
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Click here to reset all the preferences to their standard default values."
+msgstr ""
+"Klik her for at nulstille alle præferencerne til deres oprindelige "
+"standardværdier."
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Click here to reset all the preferences to their values in your Personal Preferences."
+msgstr ""
+"Klik her for at nulstille præferencerne til deres værdier i dine Personlige "
+"Præferencer."
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Click here to save the current constellation of Preferences settings as your personal defaults; you can get them all reinstalled with a single gesture by clicking the \"Restore my Personal Preferences\"."
+msgstr ""
+"Klik her for at gemme den nuværende konstellation af Præference-"
+"indstillinger som dine personlige standardindstillinger; du kan få dem alle "
+"geninstalleret med en enkelt bevægelse ved at klikke på \"Genskab mine "
+"Personlige Præferencer\"."
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Click here to save the current constellation of Preferences settings to a file; you can get them all reinstalled with a single gesture by clicking \"Restore Settings From Disk\"."
+msgstr ""
+"Klik her for at gemme den nuværende konstallation af Præference-"
+"indstillinger til en fil; du kan få dem alle geninstalleret med en enkelt "
+"bevægelse ved at klikke på \"Genskab indstillinger fra disk\"."
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Click here to view all the values stored in the system Parameters dictionary"
+msgstr ""
+"Klik her for at se alle værdierne som er gemt i systemets Parameter-ordbog"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Help!"
+msgstr "Hjælp!"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Inspect Parameters"
+msgstr "Inspicér Parametre"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Reset preferences on startup"
+msgstr "Nulstil præferencer ved opstart"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Restore all Default Preference Settings"
+msgstr "Genskab alle Standard Præference-indstillinger"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Restore my Personal Preferences"
+msgstr "Genskab mine Personlige Præferencer"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Restore Settings from Disk"
+msgstr "Genskab indstillinger fra disk"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Save Current Settings as my Personal Preferences"
+msgstr "Gem aktuelle indstillinger som mine Personlige Præferencer"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Save Current Settings to Disk"
+msgstr "Gem aktuelle indstillinger til disk"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Search"
+msgstr "Søg"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Search Preferences for:"
+msgstr "Søg i præferencer efter:"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Type what you want to search for here, then hit the \"Search\" button, or else hit RETURN or ENTER"
+msgstr ""
+"Indtast det som du vil søge efter her, tryk dernæst knappen \"Søg\" eller tryk "
+"RETURN eller ENTER"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addHelpItemsTo:
+msgid "Type what you want to search for in the box above, then click here (or hit RETURN or ENTER) to start the search; results will appear in the \"search results\" category."
+msgstr ""
+"Indtast det som du vil søge efter i boksen ovenfor, tryk dernæst her (eller "
+"tryk RETURN eller ENTER) for at starte søgningen; resultater vil fremgå i "
+"kategorien \"søgeresultater\"."
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addModelItemsToWindowMenu:
+msgid "find preference... (f)"
+msgstr "find præference... (f)"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>addModelItemsToWindowMenu:
+msgid "inspect parameters"
+msgstr "inspicér parametre"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>findPreference:
+msgid "Search for preferences containing:"
+msgstr "Søg efter præferencer indeholdende:"
+
+#: System-Support,PreferencesPanel>>searchString
+msgid "Type here, hit Search"
+msgstr "Indtast her, tryk Søg"
+
+#: System-Support,Project_class>>mostRecent:onServer:,Project_class>>sweep:
+msgid "server is unavailable"
+msgstr "server er utilgængelig"
+
+#: System-Support,Project>>acceptDetailsAndStoreProjectWithForget:,Project>>acceptDetailsAndStoreProject:,Project>>storeOnServerAssumingNameValid,Project>>storeOnServerWithNoInteraction,Project>>storeOnServerWithNoInteractionThenQuit
+msgid "Publishing"
+msgstr "Udgivelse"
+
+#: System-Support,Project>>armsLengthCommand:withDescription:
+msgid "The top project can't do that"
+msgstr "Top-projektet kan ikke gøre dette"
+
+#: System-Support,Project>>assureFlapIntegrity,Project>>setFlaps,RealEstateAgent_class>>reduceByFlaps:
+msgid "Painting"
+msgstr "Maleri"
+
+#: System-Support,Project>>assureFlapIntegrity
+msgid "Scripting"
+msgstr "Skripting"
+
+#: System-Support,Project>>assureFlapIntegrity,Project>>setFlaps
+msgid "Stack Tools"
+msgstr "Stak-værktøjer"
+
+#: System-Support,Project>>beIsolated
+msgid "Must be in this project to isolate it"
+msgstr "Skal være i dette projekt for at isolere det"
+
+#: System-Support,Project>>chooseNaturalLanguage
+msgid "choose language"
+msgstr "vælg sprog"
+
+#: System-Support,Project>>chooseNaturalLanguage
+msgid "This controls the human language in which tiles should be viewed. It is potentially extensible to be a true localization mechanism, but initially it only works in the classic tile scripting system. Each project has its own private language choice"
+msgstr ""
+"Dette kontrollerer det menneskelige sprog som felter skal vises i. Det kan "
+"potentielt set udvides til at være en ægte lokaliseringsmekanisme, men som "
+"en begyndelse fungerer det blot i det klassiske system til skripting af "
+"felter. Hvert projekt har sine egne, private sprogvalg"
+
+#: System-Support,Project>>decideAboutCreatingBlank:
+msgid "I cannot locate the project\\"
+msgstr "Jeg kan ikke lokalisere projektet\\"
+
+#: System-Support,Project>>decideAboutCreatingBlank:
+msgid "Yes, make it up\\No, skip it"
+msgstr "Ja, opret det\\Nej, spring over det"
+
+#: System-Support,Project>>decideAboutCreatingBlank:
+msgid "\\Would you like me to create a new project\\with that name?"
+msgstr "\\Vil du gerne have at jeg opretter et nyt projekt\\med dette navn?"
+
+#: System-Support,Project>>displayFontProgress
+msgid "$\tFixing fonts\t$\t"
+msgstr "$\tFikser skrift\t$\t"
+
+#: System-Support,Project>>displaySavingProgress
+msgid "Saving"
+msgstr "Gemmer"
+
+#: System-Support,Project>>enter:revert:saveForRevert:
+msgid "Are you sure you want to destroy this Project\\ and revert to an older version?\\\\(From the parent project, click on this project's thumbnail.)"
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil ødelægge dette Projekt\\ og gå tilbage til en ældre "
+"version?\\\\(Fra det overordnede projekt, klik på dette projekts "
+"miniaturebillede.)"
+
+#: System-Support,Project>>enter:revert:saveForRevert:
+msgid "Cancel"
+msgstr "Annullér"
+
+#: System-Support,Project>>enter:revert:saveForRevert:,Project>>enter:revert:saveForRevert:,Project>>revert
+msgid "nothing to revert to"
+msgstr "intet at gå tilbage til"
+
+#: System-Support,Project>>enter:revert:saveForRevert:
+msgid "Revert to saved version"
+msgstr "Gå tilbage til gemt version"
+
+#: System-Support,Project>>enter:revert:saveForRevert:
+msgid "This project is not all here. I will try to load a complete version."
+msgstr ""
+"Hele projektet er ikke her. Jeg vil forsøge at indlæse en komplet version."
+
+#: System-Support,Project>>exit,Project>>saveForRevert
+msgid "Can't exit the top project"
+msgstr "Kan ikke forlade top-projektet"
+
+#: System-Support,Project>>exportSegmentFileName:directory:withoutInteraction:
+msgid ""
+"Would you like to include all the changes in the change set\n"
+"\tas part of this publishing operation?"
+msgstr ""
+"Vil du gerne inkludere alle ændringer fra ændringssættet\n"
+"\tsom en del af denne udgivelseshandling?"
+
+#: System-Support,Project>>exportSegmentWithChangeSet:fileName:directory:withoutInteraction:
+msgid ""
+"Do not write file\n"
+"Write file anyway\n"
+"Debug"
+msgstr ""
+"Skriv ikke fil\n"
+"Skriv fil alligevel\n"
+"Fejlsøg"
+
+#: System-Support,Project>>exportSegmentWithChangeSet:fileName:directory:withoutInteraction:
+msgid "Segment not written"
+msgstr "Segment blev ikke skrevet"
+
+#: System-Support,Project>>exportSegmentWithChangeSet:fileName:directory:withoutInteraction:
+msgid "(collecting resources...)"
+msgstr "(indsamler ressourcer...)"
+
+#: System-Support,Project>>exportSegmentWithChangeSet:fileName:directory:withoutInteraction:
+msgid "\\Project's own world is not in the segment."
+msgstr "\\Projektets egen verden er ikke i segmentet."
+
+#: System-Support,Project>>finalEnterActions,Project>>finalEnterActions,Project>>finalEnterActions
+msgid "Sugar Navigator Flap"
+msgstr "Sugar navigatørflap"
+
+#: System-Support,Project>>finalEnterActions
+msgid "show the tool bar"
+msgstr "vis værktøjsbjælken"
+
+#: System-Support,Project>>helpGuideIfOpen
+msgid "Help"
+msgstr "Hjælp"
+
+#: System-Support,Project>>loadFromServer:
+msgid "A newer version exists on the server."
+msgstr "En nyere version eksisterer på serveren."
+
+#: System-Support,Project>>loadFromServer:
+msgid "can't find file on server for {1}"
+msgstr "kan ikke finde fil på server for {1}"
+
+#: System-Support,Project>>loadFromServer:
+msgid "Load it\\Cancel"
+msgstr "Indlæs din\\Annullér"
+
+#: System-Support,Project>>loadFromServer:
+msgid "Loading"
+msgstr "Indlæser"
+
+#: System-Support,Project>>loadFromServer:
+msgid "Reload anyway\\Cancel"
+msgstr "Genindlæs alligevel\\Annullér"
+
+#: System-Support,Project>>loadFromServer:
+msgid "That server has an older version of the project."
+msgstr "Den server har en ældre version af projektet."
+
+#: System-Support,Project>>loadFromServer:
+msgid "The only changes are the ones you made here."
+msgstr "De eneste ændringer er dem som du har lavet her."
+
+#: System-Support,Project>>navigatorFlapVisible,Project>>setFlaps,Project>>updateLocaleDependentsWithPreviousSupplies:gently:,Project>>updateLocaleDependentsWithPreviousSupplies:gently:,ProjectLoading_class>>loadImageSegment:fromDirectory:withProjectView:numberOfFontSubstitutes:substituteFont:mgr:
+msgid "Navigator"
+msgstr "Navigatør"
+
+#: System-Support,Project>>okToChange
+msgid ""
+"Really delete the project\n"
+"{1}\n"
+"and all its contents?"
+msgstr ""
+"Vil du virkelig slette projektet\n"
+"{1}\n"
+"og alt dets indhold?"
+
+#: System-Support,Project>>okToChange
+msgid ""
+"The project {1}\n"
+"contains sub-projects. You must remove these\n"
+"explicitly before removing their parent."
+msgstr ""
+"Projektet {1}\n"
+"indholder del-projekter. Du skal fjerne disse\n"
+"eksplicit før det overordnede fjernes."
+
+#: System-Support,Project>>setFlaps
+msgid "Objects"
+msgstr "Objekter"
+
+#: System-Support,Project>>setFlaps
+msgid "Squeak"
+msgstr "Squeak"
+
+#: System-Support,Project>>setFlaps
+msgid "Supplies"
+msgstr "Tilbehør"
+
+#: System-Support,Project>>setFlaps
+msgid "Tools"
+msgstr "Værktøjer"
+
+#: System-Support,Project>>setFlaps
+msgid "Widgets"
+msgstr "Kontroller"
+
+#: System-Support,Project>>storeOnServerInnards
+msgid "Project password"
+msgstr "Kodeord for projekt"
+
+#: System-Support,Project>>storeOnServerInnards
+msgid "Store anyway\\Cancel"
+msgstr "Gem alligevel\\Annullér"
+
+#: System-Support,Project>>storeOnServerInnards
+msgid "WARNING"
+msgstr "ADVARSEL"
+
+#: System-Support,Project>>storeOnServerInnards
+msgid "\\Please cancel, rename this project, and see what is there."
+msgstr "\\Annullér venligst, omdøb dette projekt, og se hvad der er."
+
+#: System-Support,Project>>storeOnServerInnards
+msgid "\\Project: "
+msgstr "\\Project: "
+
+#: System-Support,Project>>storeOnServerInnards
+msgid "\\THIS PROJECT HAS NEVER BEEN SAVED"
+msgstr "\\DETTE PROJEKT ER ALDRIG BLEVET GEMT"
+
+#: System-Support,Project>>storeOnServerInnards,Project>>storeOnServerWithNoInteractionInnards
+msgid "\\There are newer version(s) in the local directory"
+msgstr "\\Der er nyere version(er) i det lokale katalog"
+
+#: System-Support,Project>>storeOnServerInnards,Project>>storeOnServerWithNoInteractionInnards
+msgid "\\There are newer version(s) on the server"
+msgstr "\\Der er nyere version(er) på serveren"
+
+#: System-Support,Project>>tellAFriend:
+msgid ""
+"Since this project has not been saved yet,\n"
+"I cannot tell someone where it is."
+msgstr ""
+"Da dette projekt endnu ikke er blevet gemt,\n"
+"så kan jeg ikke fortælle nogen hvor det er."
+
+#: System-Support,Project>>tryToFindAServerWithMe
+msgid "This project thinks it has never been on a server"
+msgstr "Dette projekt tror at det aldrig har været på en server"
+
+#: System-Support,Project>>tryToFindAServerWithMe
+msgid "Try to find a server\\Cancel"
+msgstr "Forsøg at finde en server\\Annullér"
+
+#: System-Support,Project>>useLocaleString
+msgid "use localized language"
+msgstr "anvend lokaliseret sprog"
+
+#: System-Support,Project>>windowReqNewLabel:
+msgid "Sorry that name is already used"
+msgstr "Beklager, navnet er allerede i brug"
+
+#: System-Support,ProjectHistory>>mostRecentThread
+msgid "Please name this thread."
+msgstr "Navngiv venligst denne tråd."
+
+#: System-Support,ProjectLoading_class>>checkStream:
+msgid ""
+"It looks like a problem occurred while\n"
+"getting this project. It may be temporary,\n"
+"so you may want to try again,"
+msgstr ""
+"Det ser ud til at der opstod et problem mens\n"
+"dette projektet på hentet. Det kan være midlertidigt,\n"
+"så du kan forsøge igen,"
+
+#: System-Support,ProjectLoading_class>>loadSqueakPage:
+msgid ""
+"This is not a PasteUpMorph or\n"
+"exported Project."
+msgstr ""
+"Dette er ikke en IndsætOpMorf eller\n"
+"et eksporteret Projekt."
+
+#: System-Support,ProjectLoading_class>>openName:stream:fromDirectory:withProjectView:clearOriginFlag:,ProjectLoading_class>>openSexpProjectDict:stream:fromDirectory:withProjectView:
+msgid "No project found in this file"
+msgstr "Intet projekt fundet i denne fil"
+
+#: System-Support,SARInstaller_class>>serviceFileInSAR
+msgid "install"
+msgstr "installér"
+
+#: System-Support,SARInstaller_class>>serviceFileInSAR
+msgid "install SAR"
+msgstr "installér SAR"
+
+#: System-Support,SARInstaller_class>>serviceFileInSAR
+msgid "install this Squeak ARchive into the image."
+msgstr "installér dette Squeak ARkiv in i billedet."
+
+#: System-Support,SecurityManager>>enterRestrictedMode
+msgid "Do not load it"
+msgstr "Undlad at indlæse det"
+
+#: System-Support,SecurityManager>>enterRestrictedMode
+msgid "Load it anyways"
+msgstr "Indlæs det alligevel"
+
+#: System-Support,SecurityManager>>enterRestrictedMode
+msgid ""
+"You are about to load some insecure content.\n"
+"If you continue, access to files as well as\n"
+"some other capabilities will be limited."
+msgstr ""
+"Du er på vej til at indlæse usikkert indhold.\n"
+"Hvis du fortsætter, så vil adgang til filer og\n"
+"andre egenskaber blive begrænset."
+
+#: System-Support,SmalltalkImage>>aboutThisSystem
+msgid "License"
+msgstr "Licens"
+
+#: System-Support,SmalltalkImage>>aboutThisSystem
+msgid "Show license?"
+msgstr "Vis licens?"
+
+#: System-Support,SmalltalkImage>>getFileNameFromUser,SystemDictionary>>getFileNameFromUser
+msgid "New File Name?"
+msgstr "Nyt filnavn?"
+
+#: System-Support,SmalltalkImage>>getFileNameFromUser,SystemDictionary>>getFileNameFromUser
+msgid "{1} already exists. Overwrite?"
+msgstr "{1} eksisterer allerede. Overskriv?"
+
+#: System-Support,SmalltalkImage>>lastUpdateStringTranslated
+msgid "latest update: #"
+msgstr "seneste opdatering: #"
+
+#: System-Support,SystemNavigation>>browseMethodsWithString:matchCase:
+msgid " (case-insensitive)"
+msgstr " (versalfølsom)"
+
+#: System-Support,SystemNavigation>>browseMethodsWithString:matchCase:
+msgid " (case-sensitive)"
+msgstr " (versalfølsom)"
+
+#: System-Support,SystemNavigation>>browseMethodsWithString:matchCase:
+msgid "Methods with string "
+msgstr "Metoder med strenge "
+
+#: System-Support,SystemVersion_class>>checkAndApplyUpdates:
+msgid "There are updates available. Do you want to install them now?"
+msgstr "Der er tilgængelige opdateringer. Ønsker du at installere disse nu?"
+
+#: System-Support,Utilities_class>>authorInitialsFromUser
+msgid "Please type your initials: "
+msgstr "Indtast venligst dine initialer: "
+
+#: System-Support,Utilities_class>>authorInitialsToStamp
+msgid "<no author>"
+msgstr "<ingen forfatter>"
+
+#: System-Support,Utilities_class>>chooseFileWithSuffix:
+msgid "Choose a file"
+msgstr "Vælg en fil"
+
+#: System-Support,Utilities_class>>chooseUpdateList
+msgid ""
+"Choose a group of servers\n"
+"from which to fetch updates."
+msgstr ""
+"Vælg en gruppe af servere\n"
+"hvorfra der skal hentes opdateringer."
+
+#: System-Support,Utilities_class>>maybeEmptyTrash
+msgid "Do you really want to empty the trash?"
+msgstr "Ønsker du virkelig at tømme papirkurven?"
+
+#: System-Support,Utilities_class>>offerCommonRequestsInMorphic
+msgid "Common Requests"
+msgstr "Hyppige forespørgsler"
+
+#: System-Support,Utilities_class>>offerCommonRequestsInMorphic
+msgid "edit this list"
+msgstr "redigér denne liste"
+
+#: System-Support,Utilities_class>>openCommandKeyHelp
+msgid "Command Key Actions"
+msgstr "Handlinger for kommando-taster"
+
+#: System-Support,Utilities_class>>readServerUpdatesThrough:saveLocally:updateImage:
+msgid "Load the latest packages from the default repository?"
+msgstr "Indlæs de seneste pakker fra standard-depotet?"
+
+#: System-Support,Utilities_class>>readServerUpdatesThrough:saveLocally:updateImage:
+msgid ""
+"No new updates on the server\n"
+msgstr "Ingen nye opdateringer på serveren\n"
+
+#: System-Support,Utilities_class>>readServerUpdatesThrough:saveLocally:updateImage:
+msgid "Stop looking\\Try next server"
+msgstr "Stop med at lede\\Forsøg næste server"
+
+#: System-Support,Utilities_class>>readServerUpdatesThrough:saveLocally:updateImage:
+msgid ""
+"\n"
+"Would you like to try the next server?\n"
+"(Normally, all servers are identical, but sometimes a\n"
+"server won't let us store new files, and gets out of date.)"
+msgstr ""
+"\n"
+"Vil du forsøge næste server?\n"

@@ Diff output truncated at 50000 characters. @@


More information about the etoys-notify mailing list