[etoys-notify] [SVN][983] Commit from Sugar Labs: Translation System by user aputsiaq.: 57 of 57 messages translated (0 fuzzy).

commits at etoys.squeak.org commits at etoys.squeak.org
Sun Sep 18 03:08:01 EDT 2011


Repository: http://etoys.squeak.org/svn

Revision: 983
Author:  pootle
Date:   2011-09-18 07:08:00 +0000 (Sun, 18 Sep 2011)
Log Message:
-----------
Commit from Sugar Labs: Translation System by user aputsiaq.: 57 of 57 messages translated (0 fuzzy).

Added Paths:
-----------
  trunk/po/da/Sugar.po

-------------- next part --------------
Added: trunk/po/da/Sugar.po
===================================================================
--- trunk/po/da/Sugar.po	2011-09-18 07:07:56 UTC (rev 982)
+++ trunk/po/da/Sugar.po	2011-09-18 07:08:00 UTC (rev 983)
@@ -0,0 +1,278 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-31 22:08-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-30 02:54+0200\n"
+"Last-Translator: Aputsiaq Niels <aj at isit.gl>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: da\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+"X-Etoys-Domain: Sugar\n"
+"X-Etoys-SystemVersion: etoys4.1.2 of 31 August 2011 update 2397\n"
+
+#: Sugar,SugarDatastoreDirectory>>createDirectory:,SugarDatastoreDirectory>>deleteDirectory:,SugarDatastoreDirectory>>rename:toBe:
+msgid "operation not supported"
+msgstr "handling ikke understøttet"
+
+#: Sugar,SugarDatastoreDirectory>>deleteFileNamed:
+msgid "Use the journal to delete entries"
+msgstr "Brug journalen til at slette poster"
+
+#: Sugar,SugarDatastoreDirectory>>moniker
+msgid "Journal"
+msgstr "Journal"
+
+#: Sugar,SugarLauncher_class>>serviceWrapAsXOBundle
+msgid "make XO bundle"
+msgstr "opret XO-bundt"
+
+#: Sugar,SugarLauncher_class>>serviceWrapAsXOBundle
+msgid "wrap as an OLPC XO bundle"
+msgstr "indpak som et OLPC XO-bundt"
+
+#: Sugar,SugarLauncher_class>>wrapAsXOBundle:
+msgid "Making bundle"
+msgstr "Opretter bundt"
+
+#: Sugar,SugarLauncher>>badgeFlap,SugarLauncher>>deleteBadges
+msgid "Buddies"
+msgstr "Kammerater"
+
+#: Sugar,SugarLauncher>>chooser:response:,SugarLauncher>>resumeJournalEntry:
+msgid "untitled"
+msgstr "uden titel"
+
+#: Sugar,SugarLauncher>>createJournalEntryFor:filename:mimetype:
+msgid "Etoys"
+msgstr "E-legetøj"
+
+#: Sugar,SugarLauncher>>handleStream:mimetype:titled:
+msgid "Cannot open {1}"
+msgstr "Kan ikke åbne {1}"
+
+#: Sugar,SugarLauncher>>invite:
+msgid "Inviting buddy ..."
+msgstr "Inviterer kammerat ..."
+
+#: Sugar,SugarLauncher>>joinSharedActivity
+msgid "Joining activity ..."
+msgstr "Slutter sig til aktivitet ..."
+
+#: Sugar,SugarLauncher>>joinSharedActivity
+msgid "Looking for shared activity ..."
+msgstr "Leder efter delt aktivitet ..."
+
+#: Sugar,SugarLauncher>>open:title:mimetype:
+msgid "Opening journal entry"
+msgstr "Åbner post i journal"
+
+#: Sugar,SugarLauncher>>quit
+msgid ""
+"Are you sure you want to quit Etoys?\n"
+"(the project will NOT be saved)"
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil afslutte E-legetøj?\n"
+"(projektet vil IKKE blive gemt)"
+
+#: Sugar,SugarLauncher>>titleFromProject:
+msgid "Etoys Project"
+msgstr "E-legetøj projekt"
+
+#: Sugar,SugarLauncher>>titleFromProject:
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Unavngivet"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar_class>>current,SugarNavigatorBar_class>>putUpInitialBalloonHelp,SugarNavigatorBar_class>>refreshButRetainOldContents,SugarNavigatorBar_class>>refreshButRetainOldContents
+msgid "Sugar Navigator Flap"
+msgstr "Flap til navigation af Sugar"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar_class>>findAnythingMorph
+msgid "Find..."
+msgstr "Find..."
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar_class>>supplementaryPartsDescriptions
+msgid "File Dialog"
+msgstr "Dialogboks for fil"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar_class>>supplementaryPartsDescriptions
+msgid "The list of files and directories"
+msgstr "Listen af filer og kataloger"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>balloonTextForMode:
+msgid "Present a virtual display that approximates the actual OLPC display in resolution, centered within the actual Squeak display window."
+msgstr ""
+"Vis en virtuel skærm som modsvarer den aktuelle OLPC-skærm i opløsning, "
+"centreret inden for det aktuelle Squeak-vinduesskærm."
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>balloonTextForMode:
+msgid "Scale the Squeak display so that it appears to have the same resolution as an OLPC display. If you resize the Squeak window to approximate the physical dimensions of the real OLPC display, this will result in an appearance that closely resembles the appearance on an OLPC screen."
+msgstr ""
+"Skalér Squeak-skærmen så fremtræder med samme opløsning som en OLPC-skærm. "
+"Hvis du ændrer størrelse på Squeak-vinduet for at opnå de fysiske "
+"dimensioner for det rigtige OLPC-skærm, så vil det give en fremtræden som "
+"ligger tæt på hvordan en OLPC-skærm ser ud."
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>balloonTextForMode:
+msgid "Use the normal Squeak display, without applying any special scaling."
+msgstr "Brug den normale Squeak-skærm, uden at anvende nogen speciel skalering."
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>buildAndOpenHelpFlap,SugarNavigatorBar>>toggleHelp
+msgid "Help"
+msgstr "Hjælp"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>buttonChoose
+msgid "FIND"
+msgstr "FIND"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>buttonChoose
+msgid "Find an entry in the Journal. Hold mouse button down for further options."
+msgstr "Find en post i Journal. Hold museknap nede for flere valgmuligheder."
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>buttonHideNavBar
+msgid "hide the tool bar"
+msgstr "skjul værktøjsbjælken"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>buttonKeep
+msgid "Keep a copy of the current project in the Journal. Hold mouse button down for further options."
+msgstr ""
+"Behold en kopi af nuværende projekt i Journalen. Hold museknappen nede for "
+"flere valgmuligheder."
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>buttonKeep
+msgid "PUBLISH IT!"
+msgstr "UDGIV DET!"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>buttonLanguage
+msgid "Click here to choose your language."
+msgstr "Klik her for at vælge dit sprog."
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>buttonPaint
+msgid "Make a painting"
+msgstr "Lav et maleri"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>buttonShare
+msgid "Enable sharing. When another user joins, you can exchange objects."
+msgstr ""
+"Aktivér deling. Når en anden bruger slutter sig til, så kan du udveksle "
+"objekter."
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>buttonShowNavBar
+msgid "show the tool bar"
+msgstr "vis værktøjsbjælken"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>buttonStop
+msgid "Quit Etoys (with saving)"
+msgstr "Afslut E-legetøj (med gem)"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>buttonUndo
+msgid "Undo the last change"
+msgstr "Fortryd seneste ændring"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>buttonZoom
+msgid "Click here to toggle using the full screen."
+msgstr "Klik her for slå visning i fuldskærm til/fra."
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>chooseScreenSetting
+msgid "display mode"
+msgstr "tilstand for visning"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>makeBadgeLabelIn:
+msgid "Make a Badge"
+msgstr "Opret et emblem"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>makeMyNeighborhoodLabelIn:
+msgid "My Neighborhood"
+msgstr "Mit nabolag"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>makePrivateLabelIn:
+msgid "Private"
+msgstr "Privat"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>paintButtonInitialExplanation
+msgid ""
+"To start,\n"
+"click here\n"
+"to create\n"
+"a new\n"
+"painting."
+msgstr ""
+"For at starte,\n"
+"så klik her\n"
+"for at oprette\n"
+"et nyt\n"
+"maleri."
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>projectNameFieldBalloonHelp
+msgid ""
+"This is the name of current project.\n"
+"You can edit it as well."
+msgstr ""
+"Dette er navnet på nuværende projekt.\n"
+"Du kan også redigere dette."
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>setEdge:,SugarNavigatorBar>>setupSuppliesFlap,SugarNavigatorBar>>toggleSupplies,SugarNavigatorBar_class>>refreshButRetainOldContents,SugarNavigatorBar_class>>refreshButRetainOldContents
+msgid "Supplies"
+msgstr "Tilbehør"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>stringForDisplayModeIs:
+msgid "Centered Virtual Extent"
+msgstr "Centreret virtuelt omfang"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>stringForDisplayModeIs:
+msgid "No Scaling"
+msgstr "Ingen skalering"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>stringForDisplayModeIs:
+msgid "Scaled Virtual Extent"
+msgstr "Skaleret virtuelt omfang"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>stringForFullScreenToggle
+msgid "Full Screen"
+msgstr "Fuld skærm"
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>suppliesButtonInitialExplanation
+msgid ""
+"Or, click to see Supplies. \n"
+"Choose an object or \n"
+"choose the Object Catalog for more choices."
+msgstr ""
+"Eller klik for at se Tilbehør. \n"
+"Vælg et objekt eller \n"
+"vælg Objekt-katalog for flere valg."
+
+#: Sugar,SugarNavigatorBar>>toggleHelp
+msgid "There are no QuickGuides installed"
+msgstr "Der er ingen installeret nogen KvikGuider"
+
+#: Sugar,SugarNavTab>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "color..."
+msgstr "farve..."
+
+#: Sugar,SugarNavTab>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "destroy this flap"
+msgstr "ødelæg denne flap"
+
+#: Sugar,SugarNavTab>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "height..."
+msgstr "højde..."
+
+#: Sugar,SugarNavTab>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "highlight color..."
+msgstr "farve for fremhævning..."
+
+#: Sugar,SugarNavTab>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "use default gray look"
+msgstr "anvend standard gråt udseende"
+
+#: Sugar,SugarNavTab>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "use default green look"
+msgstr "anvend standard grønt udseende"
+
+#: Sugar,SugarNavTab>>wording
+msgid "Sugar Navigation Flap"
+msgstr "Flap til navigation af Sugar"


More information about the etoys-notify mailing list