[etoys-notify] [SVN][982] Commit from Sugar Labs: Translation System by user aputsiaq.: 193 of 193 messages translated (0 fuzzy).

commits at etoys.squeak.org commits at etoys.squeak.org
Sun Sep 18 03:07:57 EDT 2011


Repository: http://etoys.squeak.org/svn

Revision: 982
Author:  pootle
Date:   2011-09-18 07:07:56 +0000 (Sun, 18 Sep 2011)
Log Message:
-----------
Commit from Sugar Labs: Translation System by user aputsiaq.: 193 of 193 messages translated (0 fuzzy).

Added Paths:
-----------
  trunk/po/da/Sound.po

-------------- next part --------------
Added: trunk/po/da/Sound.po
===================================================================
--- trunk/po/da/Sound.po	2011-09-18 07:07:48 UTC (rev 981)
+++ trunk/po/da/Sound.po	2011-09-18 07:07:56 UTC (rev 982)
@@ -0,0 +1,907 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-31 22:08-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-06 21:35+0200\n"
+"Last-Translator: Aputsiaq <aj at isit.gl>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: da\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+"X-Etoys-Domain: Sound\n"
+"X-Etoys-SystemVersion: etoys4.1.2 of 31 August 2011 update 2397\n"
+
+#: MorphicExtras-Navigators,ProjectNavigationMorph>>buttonSound
+msgid "Change sound volume"
+msgstr "Justér lydstyrke"
+
+#: MorphicExtras-Widgets,GraphMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "open wave editor"
+msgstr "åbn bølge-redigeringsværktøj"
+
+#: MorphicExtras-Widgets,GraphMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "read file"
+msgstr "læs fil"
+
+#: MorphicExtras-Widgets,GraphMorph>>readDataFromFile,WsGraphMorph>>readDataFromFile
+msgid "File name?"
+msgstr "Filnavn?"
+
+#: MorphicExtras-Widgets,GraphMorph>>readDataFromFile,WsGraphMorph>>readDataFromFile
+msgid "Sorry, I cannot find that file"
+msgstr "Desværre, jeg ikke kan finde filen"
+
+#: Sound-Interface,AnonymousSoundMorph>>addButtonRow,RecordingControls>>addButtonRows,ScorePlayerMorph>>makeControls,SoundLibraryTool>>addButtonRow
+msgid "Play"
+msgstr "Afspil"
+
+#: Sound-Interface,AnonymousSoundMorph>>addButtonRow,RecordingControls>>addButtonRows
+msgid "Save"
+msgstr "Gem"
+
+#: Sound-Interface,AnonymousSoundMorph>>addButtonRow,RecordingControls>>addButtonRows,SoundLibraryTool>>addButtonRow,SpectrumAnalyzerMorph>>addButtonRow
+msgid "Stop"
+msgstr "Stop"
+
+#: Sound-Interface,AnonymousSoundMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "open a wave-editor tool with this sound as its iniital sound"
+msgstr "åbne et bølge-redigeringsværktøj med denne lyd som dens initielle lyd"
+
+#: Sound-Interface,AnonymousSoundMorph>>addCustomMenuItems:hand:,RecordingControls>>addMenuButtonItemsTo:
+msgid "wave editor"
+msgstr "bølge-redigeringsværktøj"
+
+#: Sound-Interface,AnonymousSoundMorph>>addToSoundLibrary
+msgid "kindly give the sound a name: "
+msgstr "giv venligst lyden et navn: "
+
+#: Sound-Interface,AnonymousSoundMorph>>initialize
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Unavngivet"
+
+#: Sound-Interface,AnonymousSoundMorph>>soundMorphHelpString
+msgid ""
+" seconds.\n"
+"Double-click to hear the sound. \"add to sound library\" available in halo menu. Also suitable for dropping into a piano-roll or into an event-roll"
+msgstr ""
+" sekunder.\n"
+"Dobbeltklik for at høre lyden. \"føj til lydbibliotek\" tilgængelige i halo-"
+"menu. Også egnet til droppe ned i et klaver-rul eller i et begivenhedsrul"
+
+#: Sound-Interface,AnonymousSoundMorph>>soundMorphHelpString
+msgid "Holds a recorded sound of duration "
+msgstr "Opbevarer en optaget lyd af varigheden "
+
+#: Sound-Interface,CodecDemoMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "select codec"
+msgstr "vælg kodning"
+
+#: Sound-Interface,MIDIPianoKeyboardMorph>>addCustomMenuItems:hand:,ScorePlayerMorph>>invokeMenu
+msgid "new MIDI controller"
+msgstr "ny MIDI-kontrol"
+
+#: Sound-Interface,MIDIPianoKeyboardMorph>>addCustomMenuItems:hand:,ScorePlayerMorph>>invokeMenu
+msgid "play via built in synth"
+msgstr "afspil via indebygget synth"
+
+#: Sound-Interface,MIDIPianoKeyboardMorph>>addCustomMenuItems:hand:,ScorePlayerMorph>>invokeMenu
+msgid "play via MIDI"
+msgstr "afspil via MIDI"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls_class>>descriptionForPartsBin,RecordingControls_class>>registerInFlapsRegistry,RecordingControls_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "A device for making sound recordings."
+msgstr "En enhed til at lave lydoptagelser med."
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls_class>>descriptionForPartsBin,ScorePlayerMorph_class>>descriptionForPartsBin,SoundLibraryTool_class>>descriptionForPartsBin,SpectrumAnalyzerMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Multimedia"
+msgstr "Multimedie"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "SoundRecorder"
+msgstr "LydOptager"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addButtonRows
+msgid "Play the current recording from its beginning"
+msgstr "Afspil den aktuelle optagelse fra begyndelsen"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addButtonRows
+msgid "Record"
+msgstr "Optag"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addButtonRows
+msgid "Save the current recording for future use."
+msgstr "Gemme den aktuelle optagelse til fremtidig brug."
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addButtonRows
+msgid "Start a new recording"
+msgstr "Start en ny optagelse"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addButtonRows
+msgid "Stop current recording or playback"
+msgstr "Stop aktuelle indspilning eller afspilning"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addMenuButtonItemsTo:
+msgid "choose compression..."
+msgstr "vælg kompression..."
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addMenuButtonItemsTo:
+msgid "choose which data-compression scheme should be used to encode the recording."
+msgstr ""
+"vælg hvilket skema for datakompression skal bruges til at indkode "
+"optagelsen."
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addMenuButtonItemsTo:
+msgid "hand me a sound token"
+msgstr "ræk mig en lydsymbol"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addMenuButtonItemsTo:
+msgid "hands you a lozenge representing the current sound, which you can drop into a piano-roll or an event-roll, or later add to the sound library. Double-click on it to hear the sound"
+msgstr ""
+"rækker dig en sugetablet som repræsenterer den aktuelle lyd, som du kan "
+"putte ind i en klaver-rulle eller en begivenhedsrulle, eller senere føje til "
+"lydbiblioteket. Dobbeltklik den for at høre lyden"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addMenuButtonItemsTo:
+msgid "help"
+msgstr "hjælp"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addMenuButtonItemsTo:
+msgid "open up the wave-editor tool to visualize and to edit the sound recorded"
+msgstr ""
+"åben op for bølge-redigeringsværktøjet for at visualisere og redigere den "
+"optagne lyd"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addMenuButtonItemsTo:
+msgid "opens a flap which contains instructions"
+msgstr "åbner en flap som indeholder instruktioner"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addMenuButtonItemsTo:
+msgid "remove any blanks space at the beginning and/or end of the recording. Caution -- this feature seems to be broken, at least on some platforms, so use at your own risk. For safety, save this sound in its untrimmed form before venturing to trim."
+msgstr ""
+"fjern ethvert tomt stykke ved begyndelsen og/eller slutningen af optagelsen. "
+" Forsigtighed -- denne funktion synes at være itu, i det mindste på nogle "
+"platforme, så anvend på eget ansvar. For sikkerheds skyld, så gem denne lyd "
+"i sin ubeskårne form før du vover dig ud i at beskære."
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addMenuButtonItemsTo:
+msgid "Sound Recorder Options"
+msgstr "Indstillinger for Lydoptager"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addMenuButtonItemsTo:
+msgid "trim"
+msgstr "beskær"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addRecordLevelSliderIn:
+msgid "Drag to set the record level"
+msgstr "Træk for at angive optageniveauet"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addRecordLevelSliderIn:
+msgid "maximum record-level"
+msgstr "maksimalt optageniveau"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>addRecordLevelSliderIn:
+msgid "minimum record-level"
+msgstr "minimalt optageniveau"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>chooseCodec
+msgid "Compression method\\Currently: {1}"
+msgstr "Komprimeringsmetode\\Aktuelt: {1}"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>chooseCodec
+msgid "GSM (simple compression)"
+msgstr "GSM (simpel kompression)"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>chooseCodec
+msgid "No compression"
+msgstr "Ingen kompression"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>chooseCodec,RecordingControls>>chooseCodec
+msgid "None"
+msgstr "Ingen"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>chooseCodec
+msgid "Speex (for speech)"
+msgstr "Speex (til tale)"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>chooseCodec
+msgid "Vorbis (for music)"
+msgstr "Vorbis (til musik)"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>durationString
+msgid "no sound recorded yet"
+msgstr "endnu ingen optaget lyd"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>durationString
+msgid "Recorded sound duration: {1} second(s)"
+msgstr "Varighed på optaget lyd: {1} sekund(er)"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>helpString
+msgid ""
+"\n"
+"Press \"Record\" to start recording. Press Stop when finished recording.\n"
+"\n"
+"After making a recording, you can:\n"
+"  Press \"Play\" to play back the recording.\n"
+"  Press \"Record\" to start a new recording\n"
+"   (the old one would be discarded).\n"
+"  Press \"Save\" to save the recording in the sound library.\n"
+"\n"
+"Press the menu icon to get a menu with further options.\n"
+"\n"
+"If you wish to refer to the sound in scripts, you need to add it to the sound library; press Save to do that; you will need to supply a name for it.\n"
+"\n"
+"If you want to retain the sound but do not need to refer to it in scripts, you need not name it; instead, use \"hand me a sound token\", found in the menu, to obtain a little \"sound token\" object that you can subsequently use in a variety of ways:\n"
+" You can double-click on the sound token to hear the sound again.\n"
+" You can decide to save the sound after all, by using an item in the sound token's halo menu.\n"
+" You can drop the sound token into a PianoRoll or an EventRoll.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Tryk \"Optag\" for at starte optagelse.  Tryk Stop når optagelse er færdig.\n"
+"\n"
+"Efter en optagelse kan du:\n"
+"Trykke \"Afspil\" for at afspille optagelsen.\n"
+"Trykke \"Optag\" for at starte en ny optagelse\n"
+"(den gamle vil blive smidt væk).\n"
+"Tryk \"Gem\" for at gemme optagelsen i lydbiblioteket.\n"
+"\n"
+"Tryk menu-ikonet for at se en menu med flere valgmuligheder.\n"
+"\n"
+"Hvis du ønsker at referere til lyden i skripter, så skal du føje den til "
+"lydbiblioteket; tryk Gem for at gøre dette; du vil skulle give den et navn.\n"
+"\n"
+"Hvis du ønsker at beholde lyden, men ikke har brug for at referere til den i "
+"skripter, så behøver du ikke at navngive den; benyt i stedet \"ræk mig et "
+"lydsymbol\", der findes i menuen, for at frembringe et lille "
+"\"lydsymbol\"-objekt som du efterfølgende kan anvende på forskellige måder:\n"
+"Du kan dobbeltklikke på lydsymbolet for at høre lyden igen.\n"
+"Du kan afgøre at lyden i sidste ende, ved at anvende et element i "
+"lydsymbolets halo-menu.\n"
+"Du kan droppe lydsymbolet ned i et KlaverRulle eller en BegivenhedsRulle.\n"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>makeStatusLight
+msgid "When red, it means you are currently recording"
+msgstr "Når rød, betyder det, du i øjeblikket optager"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>putUpAndOpenHelpFlap,RecordingControls>>putUpHelpFlap,RecordingControls_class>>registerInFlapsRegistry,RecordingControls_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "Sound Recorder"
+msgstr "Lydoptager"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>saveButtonHit
+msgid "Sound name?"
+msgstr "Navn på lyd?"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>saveButtonHit,RecordingControls>>saveButtonHit
+msgid "unnamed"
+msgstr "unavngivet"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>setButtonEnablement
+msgid "Discard the current recording and start making a fresh recording"
+msgstr "Forkast aktuel optagelse og påbegynd en frisk optagelse"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>trim
+msgid " second(s) trimmed"
+msgstr " sekund(er) beskæres"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>trim
+msgid ""
+"Caution: this is dangerous and destructive!\n"
+"Do you really want to \"trim\" your recording?\n"
+"(It might be smart to save the untrimmed\n"
+"version in a sound token before trimming)"
+msgstr ""
+"Advarsel: dette er farligt og ødelæggende!\n"
+"Vil du virkelig \"beskære\" din optagelse?\n"
+"(Det kan være smart at gemme den ubeskårne \n"
+"version i et lydsymbol før beskæring)"
+
+#: Sound-Interface,RecordingControls>>trim
+msgid "unable to trim any more, sorry"
+msgstr "ikke i stand til at beskære mere, beklager"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "A tool for managing the sound library"
+msgstr "Et værktøj til administration af lydbiblioteket"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addButtonRow
+msgid "Add a new sound to the sound library from a file"
+msgstr "Føj en ny lyd til lydbiblioteket fra en fil"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addButtonRow
+msgid "Delete"
+msgstr "Slet"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addButtonRow
+msgid "Delete the selected sound from the sound library"
+msgstr "Slette den valgte lyd fra lydbiblioteket"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addButtonRow
+msgid "Hands you a tile representing the selected sound"
+msgstr "Rækker dig et flet som repræsenterer den valgte lyd"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addButtonRow
+msgid "If the selected sound is playing, stop it"
+msgstr "Hvis den valgte lyd afspilles, stoppe det"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addButtonRow
+msgid "Load"
+msgstr "Indlæs"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addButtonRow
+msgid "Play the selected sound"
+msgstr "Afspil den valgte lyd"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addButtonRow
+msgid "Rename"
+msgstr "Omdøb"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addButtonRow
+msgid "Rename the selected sound"
+msgstr "Omdøbe den valgte lyd"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addButtonRow
+msgid "Tile"
+msgstr "Felt"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "GSM compress sound"
+msgstr "Komprimér lyd med GSM"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "Ogg Speex compress sound"
+msgstr "Komprimér lyd med Ogg Speex"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "Ogg Vorbis compress sound"
+msgstr "Komprimér lyd med Ogg Vorbis"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "open a tool which, operating with the selected sound as a point of departure, will allow you to construct a new \"instrument\""
+msgstr ""
+"åbn en værktøj der, sammen med den valgte lyd som udgangspunkt, vil tillade "
+"dig at konstruere et nyt \"instrument\""
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "Wave editor"
+msgstr "Lydbølge-redigeringsværktøj"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>addHeaderRow,SoundLibraryTool>>presentHelp,SoundLibraryTool_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Sound Library"
+msgstr "Lydbibliotek"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>compressWith:,SoundLibraryTool>>deleteSound,SoundLibraryTool>>renameSound
+msgid "No sound selected"
+msgstr "Ingen lyd er valgt"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>compressWith:
+msgid "You can not compress this sound"
+msgstr "Du kan ikke komprimere denne lyd"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>deleteSound
+msgid "You can not delete this sound"
+msgstr "Du kan ikke slette denne lyd"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>helpString
+msgid ""
+"This tool allows you to view and manage the \"Sound Library\", which is the list of named sounds that can be used in the tile-scripting system.\n"
+"\n"
+"Click on a sound name in the list to select it. The buttons at the top of the tool apply to the sound you have selected.\n"
+"\n"
+"Play button -- press this to start playing the selected sound.\n"
+"\n"
+"Stop button -- if the selected sound is playing, pressing this will stop it.\n"
+"\n"
+"Tile button -- Click on this to obtain a scripting tile representing the selected sound.\n"
+"\n"
+"Rename button -- allows you to rename the selected sound.\n"
+"\n"
+"Delete button -- allows you to delete the selected sound from the Sound Library. All tiles that formerly pointed to this sound will be changed to point to \"croak\" instead.\n"
+"\n"
+"Load button -- allows you to load a sound into the Sound Library from a file.\n"
+"\n"
+"You can also add sounds to the Sound library using the Sound Recorder, and also by dragging an external sound file (e.g. a file with extensions .wav or .aif) into etoys.\n"
+"\n"
+"Note: the \"universal\" sounds built in to the system cannot be renamed or deleted.\n"
+"\n"
+"Additionally, a command for opening a \"wave editor\" tool on the selected sound can be found in the tool's halo menu."
+msgstr ""
+"Dette værktøj lader dig se og håndtere \"Lydbibliotek\", hvilket er listen af "
+"navngivne lyde som kan anvendes i systemet til flise-skripting.\n"
+"\n"
+"Klik på et lydnavn i listen for at vælge den. Knapperne i toppen af "
+"værktøjet bliver anvendt på lyden som du har valgt.\n"
+"\n"
+"Afspil-knap -- tryk denne for at starte afspilning af valgt lyd.\n"
+"\n"
+"Stop-knap -- hvis den markerede lyd afspilles, så vil tryk på denne stoppe "
+"den.\n"
+"\n"
+"Flise-knap -- Klik på denne for at få en skripting-flise som repræsenterer "
+"den valgte lyd.\n"
+"\n"
+"Omdøb-knap -- lader dig omdøbe den valgt lyd.\n"
+"\n"
+"Slet-knap -- lader dig slette den valgte lyd fra Lydbiblioket. Alle fliser "
+"som tidligere pegede på denne lyd vil blive ændret til at pege på \"kvæk\" i "
+"stedet.\n"
+"\n"
+"Indlæs-knap -- lader dig indlæse en lyd ind i Lydbibliotek fra en fil.\n"
+"\n"
+"Du kan også føje lyde til Lydbiblioket med brug af Lydoptager, samt ved at "
+"trække en ekstern lydfil (f.eks. en fil med endelsen .wav eller .aif) ind i "
+" e-legetøj.\n"
+"\n"
+"Bemærk: de \"universelle\" lyde som er bygget ind i systemet kan ikke omdøbes "
+"eller slettes.\n"
+"\n"
+"I tillæg, en kommando til at åbne \"bølge-redigeringsværktøj\" for den valgte "
+"tekst kan findes i værktøjets halo-menu."
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>loadSoundFromDisk
+msgid "Please give a name for this sound"
+msgstr "Giv venligst et navn til denne lyd"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>loadSoundFromDisk
+msgid "sorry, that name is already taken"
+msgstr "beklager, navnet er allerede i brug"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>renameSound
+msgid "New name for "
+msgstr "Nyt navn til "
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>renameSound
+msgid "sorry, that name is already used."
+msgstr "beklager, dette navn er allerede i brug."
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>renameSound
+msgid "You can not rename this sound"
+msgstr "Du kan ikke omdøbe denne lyd"
+
+#: Sound-Interface,SoundLibraryTool>>showCompressionString
+msgid "show compression"
+msgstr "vis komprimering"
+
+#: Sound-Interface,SpectrumAnalyzerMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "A device for analyzing sound input"
+msgstr "En enhed til at analysere lydinput"
+
+#: Sound-Interface,SpectrumAnalyzerMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Spectrum Analyzer"
+msgstr "Spektrum-analyzer"
+
+#: Sound-Interface,SpectrumAnalyzerMorph>>addButtonRow
+msgid "Start"
+msgstr "Start"
+
+#: Sound-Interface,SpectrumAnalyzerMorph>>invokeMenu
+msgid "set display type"
+msgstr "angive skærmtype"
+
+#: Sound-Interface,SpectrumAnalyzerMorph>>invokeMenu
+msgid "set FFT size"
+msgstr "angiv FFT-størrelse"
+
+#: Sound-Interface,SpectrumAnalyzerMorph>>invokeMenu
+msgid "set sampling rate"
+msgstr "angive samplingfrekvens"
+
+#: Sound-Interface,SpectrumAnalyzerMorph>>makeStatusLight,SpectrumAnalyzerMorph>>makeStatusLightIn:
+msgid "On"
+msgstr "Til"
+
+#: Sound-Interface,SpectrumAnalyzerMorph>>setDisplayType
+msgid "display type (currently {1})"
+msgstr "skærmtype (aktuelt {1})"
+
+#: Sound-Interface,SpectrumAnalyzerMorph>>setDisplayType
+msgid "signal"
+msgstr "signal"
+
+#: Sound-Interface,SpectrumAnalyzerMorph>>setDisplayType
+msgid "sonogram"
+msgstr "sonogram"
+
+#: Sound-Interface,SpectrumAnalyzerMorph>>setDisplayType
+msgid "spectrum"
+msgstr "spektrum"
+
+#: Sound-Interface,SpectrumAnalyzerMorph>>setFFTSize
+msgid "FFT size (currently {1})"
+msgstr "FFT-størrelse (i øjeblikket {1})"
+
+#: Sound-Interface,SpectrumAnalyzerMorph>>setSamplingRate
+msgid "Sampling rate (currently {1})"
+msgstr "Samplingfrekvens (aktuelt {1})"
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls
+msgid "     rest     "
+msgstr "     rest     "
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls
+msgid "chord"
+msgstr "akkord"
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls
+msgid "del"
+msgstr "slet"
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls
+msgid "dotted"
+msgstr "prikket"
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls
+msgid "eighth"
+msgstr "ottende"
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls
+msgid "half"
+msgstr "halv"
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "legato"
+msgstr "legato"
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "normal"
+msgstr "normal"
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls
+msgid "quarter"
+msgstr "kvart"
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls
+msgid "quints"
+msgstr "kvinter"
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls
+msgid "sixteenth"
+msgstr "sekstendedel"
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "staccato"
+msgstr "staccato"
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls
+msgid "triplets"
+msgstr "tripletter"
+
+#: Sound-Scores,KeyboardMorphForInput>>addRecordingControls
+msgid "whole"
+msgstr "hel"
+
+#: Sound-Scores,MidiInputMorph>>invokeMenu
+msgid "add channel"
+msgstr "tilføj kanal"
+
+#: Sound-Scores,MidiInputMorph>>invokeMenu
+msgid "close MIDI port"
+msgstr "luk MIDI-port"
+
+#: Sound-Scores,MidiInputMorph>>invokeMenu,ScorePlayerMorph>>invokeMenu
+msgid "reload instruments"
+msgstr "genindlæs instrumenter"
+
+#: Sound-Scores,MidiInputMorph>>invokeMenu
+msgid "set MIDI port"
+msgstr "angiv MIDI-port"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "add movie clip player"
+msgstr "tilføj filmklip-fspiller"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "close drag and drop"
+msgstr "luk træk og slip"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>addCustomMenuItems:hand:,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "contract time"
+msgstr "forkort tid"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>addCustomMenuItems:hand:,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "expand time"
+msgstr "udvid tid"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "open drag and drop"
+msgstr "åbn træk og slip"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "add keyboard"
+msgstr "tilføj keyboard"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "copy"
+msgstr "kopiér"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "cut"
+msgstr "klip"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "hide beat lines"
+msgstr "skjul anslagslinjer"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "hide measure lines"
+msgstr "skjul målelinjer"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "paste"
+msgstr "indsæt"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "paste..."
+msgstr "indsæt..."
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "show beat lines"
+msgstr "vis anslagslinjer"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "show measure lines"
+msgstr "vis målelinjer"
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "sig   "
+msgstr "sig   "
+
+#: Sound-Scores,PianoRollScoreMorph>>invokeScoreMenu:
+msgid "time  "
+msgstr "tid  "
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid " Mediates between a score such as a MIDIScore, a PianoRollScoreMorph, and the actual SoundPlayer synthesizer"
+msgstr ""
+" Medierer mellem et nodeark så som et MIDIScore, en PianoRollScoreMorph, og "
+"den faktiske PartiturAfspiller-synthesizer"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "ScorePlayer"
+msgstr "PartiturAfspiller"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph_class>>servicePlayMidiFile
+msgid "open"
+msgstr "åbn"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph_class>>servicePlayMidiFile
+msgid "open in midi player"
+msgstr "åbn i midi-afspiller"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph_class>>servicePlayMidiFile
+msgid "open the midi-player tool on this file"
+msgstr "åbn værktøjet midi-afspiller for denne fil"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>invokeMenu
+msgid "make a pause marker"
+msgstr "lav en pause-markør"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>invokeMenu
+msgid "open a MIDI file"
+msgstr "åbn en MIDI-fil"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>invokeMenu
+msgid "save as AIFF file"
+msgstr "gem som AIFF-fil"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>invokeMenu
+msgid "save as Sun AU file"
+msgstr "gem som Sun AU-fil"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>invokeMenu
+msgid "save as WAV file"
+msgstr "gem som WAV-fil"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeAPauseEvent:
+msgid "[pause]"
+msgstr "[pause]"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeControls
+msgid "Disable sound reverb"
+msgstr "Deaktiver lyd-rumklang"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeControls,SpectrumAnalyzerMorph>>addButtonRow
+msgid "Menu"
+msgstr "Menu"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeControls
+msgid "Open a menu"
+msgstr "Åbn en menu"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeControls
+msgid "Open a PianoRoll"
+msgstr "Åbn en KlaverRulle"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeControls
+msgid "Pause"
+msgstr "Pause"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeControls
+msgid "Pause playback"
+msgstr "Sæt afspilning på pause"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeControls
+msgid "PianoRoll"
+msgstr "KlaverRulle"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeControls
+msgid "Play the score"
+msgstr "Afspil partitur"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeControls
+msgid "Playback jumps back to start and continue playing"
+msgstr "Afspilning springer tilbage til start og fortsætter afspilning"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeControls
+msgid "Repeat"
+msgstr "Gentag"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeControls
+msgid "Reverb Disable"
+msgstr "Slå rumklang fra"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeControls
+msgid "Rewind"
+msgstr "Spol tilbage"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>makeControls
+msgid "Rewind to score start"
+msgstr "Spol tilbage til start på partitur"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>openMIDIFile
+msgid "Choose a MIDI file to open"
+msgstr "Vælg en MIDI-fil som skal åbnes"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>openMIDIFile
+msgid "No .mid/.midi files found in the Squeak directory"
+msgstr "Ingen .mid/.midi-filer fundet i Squeak-kataloget"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>panAndVolControlsFor:
+msgid "L"
+msgstr "V"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>panAndVolControlsFor:
+msgid "R"
+msgstr "H"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>rateControl
+msgid " fast"
+msgstr " hurtig"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>rateControl
+msgid "Playback speed"
+msgstr "Afspilningshastighed"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>rateControl
+msgid "slow "
+msgstr "langsom "
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>saveAsAIFF,ScorePlayerMorph>>saveAsSunAudio,ScorePlayerMorph>>saveAsWAV
+msgid "New file name?"
+msgstr "Nyt filnavn?"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>scrollControl
+msgid " end"
+msgstr " slut"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>scrollControl
+msgid "Shows current position in the score"
+msgstr "Vis aktuel position i partitur"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>scrollControl
+msgid "start "
+msgstr "start "
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>standaloneResumeButton
+msgid "Continue"
+msgstr "Fortsæt"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>standaloneResumeButton
+msgid "Continue playing a paused presentation"
+msgstr "Fortsæt afspilning af præsentation som er på pause"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>trackNumAndMuteButtonFor:
+msgid "Mute"
+msgstr "Slå lyd fra"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>volumeControl
+msgid " loud"
+msgstr " høj"
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>volumeControl
+msgid "soft "
+msgstr "lav "
+
+#: Sound-Scores,ScorePlayerMorph>>volumeControl
+msgid "Volume slider"
+msgstr "Skydeknap for lydstyrke"
+
+#: Sound-Scores,SimpleMIDIPort_class>>inputPortNumFromUser
+msgid "MIDI port for input:"
+msgstr "MIDI-port til input:"
+
+#: Sound-Scores,SimpleMIDIPort_class>>outputPortNumFromUser
+msgid "MIDI port for output:"
+msgstr "MIDI-port til output:"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>soundNamed:
+msgid " not found in the Sound Library"
+msgstr " ikke fundet i Lydbiblioteket"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "camera"
+msgstr "kamera"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "chirp"
+msgstr "pip"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "chomp"
+msgstr "smaske"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "click"
+msgstr "klik"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "clink"
+msgstr "klink"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "coyote"
+msgstr "prærieulv"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "croak"
+msgstr "kvæk"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "horn"
+msgstr "horn"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "laugh"
+msgstr "latter"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "meow"
+msgstr "miav"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "motor"
+msgstr "motor"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "peaks"
+msgstr "spidser"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "scrape"
+msgstr "skrap"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "scratch"
+msgstr "kradsen"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "scritch"
+msgstr "hvin"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "silence"
+msgstr "stilhed"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "splash"
+msgstr "plask"
+
+#: Sound-Synthesis,SampledSound_class>>universalSoundKeys
+msgid "warble"
+msgstr "kvidre"
+
+#: Sound-Synthesis,SoundRecorder>>verifyExistenceOfRecordedSound
+msgid "please record a sound first"
+msgstr "optag venligst en lyd først"


More information about the etoys-notify mailing list