[etoys-notify] [SVN][979] Commit from Sugar Labs: Translation System by user aputsiaq.: 1170 of 1170 messages translated (0 fuzzy).

commits at etoys.squeak.org commits at etoys.squeak.org
Sun Sep 18 03:07:41 EDT 2011


Repository: http://etoys.squeak.org/svn

Revision: 979
Author:  pootle
Date:   2011-09-18 07:07:41 +0000 (Sun, 18 Sep 2011)
Log Message:
-----------
Commit from Sugar Labs: Translation System by user aputsiaq.: 1170 of 1170 messages translated (0 fuzzy).

Added Paths:
-----------
  trunk/po/da/Morphic.po

-------------- next part --------------
Added: trunk/po/da/Morphic.po
===================================================================
--- trunk/po/da/Morphic.po	2011-09-18 07:07:34 UTC (rev 978)
+++ trunk/po/da/Morphic.po	2011-09-18 07:07:41 UTC (rev 979)
@@ -0,0 +1,5493 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-31 22:08-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-01 18:55+0200\n"
+"Last-Translator: Aputsiaq Niels <aj at isit.gl>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: da\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+"X-Etoys-Domain: Morphic\n"
+"X-Etoys-SystemVersion: etoys4.1.2 of 31 August 2011 update 2397\n"
+
+#: Balloon-Fills,BitmapFillStyle>>addFillStyleMenuItems:hand:from:
+msgid "choose new graphic"
+msgstr "vælg ny grafik"
+
+#: Balloon-Fills,BitmapFillStyle>>addFillStyleMenuItems:hand:from:
+msgid "grab new graphic"
+msgstr "indfang ny grafik"
+
+#: Balloon-Fills,GradientFillStyle>>addFillStyleMenuItems:hand:from:
+msgid "change first color"
+msgstr "skift første farve"
+
+#: Balloon-Fills,GradientFillStyle>>addFillStyleMenuItems:hand:from:
+msgid "change second color"
+msgstr "skift anden farve"
+
+#: Balloon-Fills,GradientFillStyle>>addFillStyleMenuItems:hand:from:
+msgid "linear gradient"
+msgstr "lineær farveovergang"
+
+#: Balloon-Fills,GradientFillStyle>>addFillStyleMenuItems:hand:from:
+msgid "radial gradient"
+msgstr "radial farveovergang"
+
+#: Balloon-Fills,OrientedFillStyle>>addFillStyleMenuItems:hand:from:
+msgid "change orientation"
+msgstr "skift retning"
+
+#: Balloon-Fills,OrientedFillStyle>>addFillStyleMenuItems:hand:from:
+msgid "change origin"
+msgstr "skift oprindelse"
+
+#: Morphic-Basic,AlignmentMorph_class>>columnPrototype
+msgid "Things dropped into here will automatically be organized into a column. Once you have added your own items here, you will want to remove the sample colored rectangles that this started with, and you will want to change this balloon help message to one of your own!"
+msgstr ""
+"Ting som lægges heri vil automatisk blive organiseret i en kolonne. Når du "
+"har tilføjet dine egne elementer her, så vil du ønske at de farvede prøve-"
+"rektangler som dette startede med, og du vil ønske at udskifte denne ballon-"
+"hjælpebesked med én af dine egne!"
+
+#: Morphic-Basic,AlignmentMorph_class>>rowPrototype
+msgid "Things dropped into here will automatically be organized into a row. Once you have added your own items here, you will want to remove the sample colored eggs that this started with, and you will want to change this balloon help message to one of your own!"
+msgstr ""
+"Ting som lægges heri vil automatisk blive organiseret i en række. Når du har "
+"tilføjet dine egne elementer her, så vil du ønske at de farvede prøve-æg "
+"som dette startede med, og du vil ønske at udskifte denne ballon-"
+"hjælpebesked med én af dine egne!"
+
+#: Morphic-Basic,CircleMorph_class>>supplementaryPartsDescriptions
+msgid "A circular shape"
+msgstr "En cirkulær form"
+
+#: Morphic-Basic,CircleMorph_class>>supplementaryPartsDescriptions
+msgid "An attachment point for Connectors that you can embed in another Morph."
+msgstr ""
+"Et tilknytningspunkt for Konnektorer som du kan indlejre i en anden Morf."
+
+#: Morphic-Basic,CircleMorph_class>>supplementaryPartsDescriptions
+msgid "Circle"
+msgstr "Cirkel"
+
+#: Morphic-Basic,CircleMorph_class>>supplementaryPartsDescriptions
+msgid "Connectors"
+msgstr "Konnektorer"
+
+#: Morphic-Basic,CircleMorph_class>>supplementaryPartsDescriptions,CurveMorph_class>>formerDescriptionForPartsBin,EllipseMorph_class>>descriptionForPartsBin,LineMorph_class>>descriptionForPartsBin,PolygonMorph_class>>descriptionForPartsBin,RectangleMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Graphics"
+msgstr "Grafik"
+
+#: Morphic-Basic,CircleMorph_class>>supplementaryPartsDescriptions
+msgid "Pin"
+msgstr "Ben"
+
+#: Morphic-Basic,CurveMorph_class>>formerDescriptionForPartsBin
+msgid "A smooth wiggly curve, or a curved solid. Shift-click to get handles and move the points. Using the halo menu, can be coverted into a polygon, and can be made \"open\" rather than closed."
+msgstr ""
+"En glat, vrikkende kurve, eller en fast kurvet. Skift-klik for at få "
+"håndtag og flytte punkterne. Med brug af glorie-menuen, kan den konverteres "
+"til en polygon, og kan gøres \"åben\" snarere end lukket."
+
+#: Morphic-Basic,CurveMorph_class>>formerDescriptionForPartsBin,EllipseMorph_class>>descriptionForPartsBin,JoystickMorph_class>>descriptionForPartsBin,PasteUpMorph_class>>descriptionForPartsBin,PolygonMorph_class>>descriptionForPartsBin,RectangleMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Basic"
+msgstr "Grundlæggende"
+
+#: Morphic-Basic,CurveMorph_class>>formerDescriptionForPartsBin
+msgid "Curve"
+msgstr "Kurve"
+
+#: Morphic-Basic,EllipseMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "An elliptical or circular shape"
+msgstr "En elliptisk eller cirkulær form"
+
+#: Morphic-Basic,EllipseMorph_class>>descriptionForPartsBin,EventRecordingSpace>>sugarPartsBinQuads
+msgid "Ellipse"
+msgstr "Ellipse"
+
+#: Morphic-Basic,ImageMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "A non-editable picture. If you use the Paint palette to make a picture, you can edit it afterwards."
+msgstr ""
+"Et billede som ikke kan redigeres. Hvis du anvender Maling-paletten til at "
+"lave et billede, så kan du redigere det bagefter."
+
+#: Morphic-Basic,ImageMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Image"
+msgstr "Billede"
+
+#: Morphic-Basic,ImageMorph_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "A non-editable picture of something"
+msgstr "Et ikke-redigerbart billede af noget"
+
+#: Morphic-Basic,ImageMorph_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "Picture"
+msgstr "Maleri"
+
+#: Morphic-Basic,ImageMorph>>opacityString
+msgid "opaque"
+msgstr "uigennemsigtig"
+
+#: Morphic-Basic,ImageMorph>>readFromFile
+msgid "Please enter the image file name"
+msgstr "Indtast venligst billedets filnavn"
+
+#: Morphic-Basic,LineMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "A straight line. Shift-click to get handles and move the ends."
+msgstr "En lige linje. Skift-klik for at få håndtag og flytte enderne."
+
+#: Morphic-Basic,LineMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Line"
+msgstr "Linje"
+
+#: Morphic-Basic,MovieMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "extract this frame"
+msgstr "udtræk denne ramme"
+
+#: Morphic-Basic,MovieMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "movie..."
+msgstr "film..."
+
+#: Morphic-Basic,MovieMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "next frame"
+msgstr "næste ramme"
+
+#: Morphic-Basic,MovieMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "play loop"
+msgstr "afspil løkke"
+
+#: Morphic-Basic,MovieMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "play once"
+msgstr "afspil én gang"
+
+#: Morphic-Basic,MovieMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "previous frame"
+msgstr "forrige ramme"
+
+#: Morphic-Basic,MovieMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "stop playing"
+msgstr "stop afspilning"
+
+#: Morphic-Basic,PolygonMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "A series of connected line segments, which may be a closed solid, or a zig-zag line. Shift-click to get handles and move the points."
+msgstr ""
+"En serie af forbundne linjesegmenter, der kan være lukkede og solide, eller "
+"en zig-zag linje. Skift-klik for at få håndtag og flytte punkterne."
+
+#: Morphic-Basic,PolygonMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Polygon"
+msgstr "Polygon"
+
+#: Morphic-Basic,PolygonMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "customize arrows"
+msgstr "tilpas pile"
+
+#: Morphic-Basic,PolygonMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "specify dashed line"
+msgstr "specificér stiplede linje"
+
+#: Morphic-Basic,PolygonMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "standard arrows"
+msgstr "standard-pile"
+
+#: Morphic-Basic,PolygonMorph>>customizeArrows:
+msgid ""
+"Move cursor left and right\n"
+"to change arrow length and style.\n"
+"Move it up and down to change width.\n"
+"Click when done."
+msgstr ""
+"Flyt markør til venstre og højre\n"
+"for at ændre pilelængde og -stil.\n"
+"Flyt den op og ned for at ændre bredde.\n"
+"Klik når du er færdig."
+
+#: Morphic-Basic,PolygonMorph>>handlesShowingPhrase
+msgid "show handles"
+msgstr "vis håndtag"
+
+#: Morphic-Basic,PolygonMorph>>openOrClosePhrase
+msgid "closed"
+msgstr "lukket"
+
+#: Morphic-Basic,PolygonMorph>>smoothPhrase
+msgid "curve"
+msgstr "kurve"
+
+#: Morphic-Basic,PolygonMorph>>specifyDashedLine
+msgid ""
+"Enter a dash specification as\n"
+"{ major dash length. minor dash length. minor dash color }\n"
+"The major dash will have the normal border color.\n"
+"A blank response will remove the dash specification.\n"
+"[Note: You may give 5 items as, eg, {10. 5. Color white. 0. 3}\n"
+"where the 4th item is zero, and the 5th is the number of pixels\n"
+"by which the dashes will move in each step of animation]"
+msgstr ""
+"Indtast en bindestreg-specifikation som\n"
+"{ stor længe på bindestreg. lille længde på bindestreg. lille bindestreg-"
+"farve }\n"
+"Den store bindestreg vil have den normal kantfarve.\n"
+"Et tomt svar vil fjerne bindestreg-specifikationen.\n"
+"[Bemærk: Du kan give 5 elementer som, dvs, {10. 5. Color white. 0. 3}\n"
+"hvor det 4. element er nul, og det 5. er antallet af billedpunkter\n"
+"som bindestregerne vil flytte sig med for hvert trin i animationen]"
+
+#: Morphic-Basic,RectangleMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "A rectangular shape, with border and fill style"
+msgstr "En rektangulær form, med kant og fyldtype"
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph_class>>defaultNameStemForInstances
+msgid "Sketch"
+msgstr "Skitse"
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph>>addBorderToShape:
+msgid "Please enter the desired border width"
+msgstr "Angiv venligst den ønskede bredde på kant"
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "call this my base graphic"
+msgstr "kald dette min grundlæggende grafik"
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "choose new graphic..."
+msgstr "vælg ny grafik..."
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "restore base graphic"
+msgstr "genskab grundlæggende grafik"
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "set as background"
+msgstr "angiv som baggrund"
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph>>callThisBaseGraphic,SketchMorph>>restoreBaseGraphicFromMenu
+msgid ""
+"oops, this menu is a for a morph that\n"
+"has been replaced, probably because a\n"
+"\"look like\" script was run. Please dismiss\n"
+"the menu and get a new one!. Sorry!"
+msgstr ""
+"ups, denne menu er for en morf som\n"
+"er blevet erstattet, sikkert fordi et\n"
+"\"ligner\"-skript blev kørt. Afvis venligst\n"
+"menuen og hent en ny én! Beklager!"
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph>>callThisBaseGraphic
+msgid "this already *was* your baseGraphic"
+msgstr "dette *var* allerede din basisGrafik"
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph>>collapse
+msgid "A collapsed version of {1}. Click to open it back up."
+msgstr "En sammenfoldet version af {1}. Klik for at åbne den op igen."
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph>>recolorPixelsOfColor:
+msgid "choose the color you want to replace"
+msgstr "vælg den farve, du vil erstatte"
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph>>recolorPixelsOfColor:
+msgid "now choose the color you want to replace it with"
+msgstr "vælg nu den farve, du vil erstatte den med"
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph>>reduceColorPalette:
+msgid ""
+"Please enter a number greater than one.\n"
+"(note: this cannot be undone, so answer zero\n"
+"to abort if you need to make a backup first)"
+msgstr ""
+"Angiv et tal større end én.\n"
+"(bemærk: dette kan ikke fortrydes, så svar med nul for at\n"
+"afbryde, hvis du har brug for at lave en sikkerhedskopi først)"
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph>>restoreBaseGraphicFromMenu
+msgid "This object is *already* showing its baseGraphic"
+msgstr "Dette objekt viser *allerede* sin basisGrafik"
+
+#: Morphic-Basic,SketchMorph>>useInterpolationString
+msgid "smooth image"
+msgstr "glat billede"
+
+#: Morphic-Basic,StringMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "change emphasis"
+msgstr "tilpas fremhævning"
+
+#: Morphic-Basic,StringMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "change font"
+msgstr "skift skrifttype"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "A data field which will have a different value on every card of the background"
+msgstr "Et datafelt som vil have forskellige værdi på hvert kort i baggrunden"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "A piece of text that will occur on every card of the background"
+msgstr "Et stykke tekst som vil blive vist på hvert kort i baggrunden"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "A text field with a rounded shadowed border, with a fancy font."
+msgstr "Et tekstfelt med afrundet skygge-kant, med smart skrifttype."
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "Background Field"
+msgstr "Baggrundsfelt"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "Background Label"
+msgstr "Baggrundsetikette"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "Fancy Text"
+msgstr "Smart tekst"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "Simple Text"
+msgstr "Simpel tekst"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "Text that you can edit into anything you wish"
+msgstr "Tekst som du kan redigere til at være hvad som helst du ønsker"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "add predecessor"
+msgstr "tilføj forgænger"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "add successor"
+msgstr "tilføj efterfølger"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "code pane menu..."
+msgstr "menu for koderude..."
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "code pane shift menu..."
+msgstr "skift menu for koderude..."
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "fill owner's shape"
+msgstr "udfyld ejerens figur"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "follow owner's curve"
+msgstr "følg ejerens kurve"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "holder for characters"
+msgstr "beholder for tegn"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "rectangular bounds"
+msgstr "rektangulære grænser"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "reverse direction"
+msgstr "omvendt retning"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "set baseline"
+msgstr "angiv udgangspunkt"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "text margins..."
+msgstr "tekstmargener..."
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "text properties..."
+msgstr "tekstegenskaber..."
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addFillStyleMenuItems:hand:
+msgid "text color..."
+msgstr "tekstfarve..."
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addFitAndWrapItemsTo:
+msgid "When checked, bounds are automatically adjusted to fit the contents."
+msgstr ""
+"Når afkrydset, justeres grænserne automatisk for at passe til indholdet."
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addFitAndWrapItemsTo:
+msgid "When checked, contents will automatically be translated upon a locale change"
+msgstr ""
+"Når markeret, vil indholdet automatisk blive oversat ved en ændring af "
+"lokation"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addFitAndWrapItemsTo:
+msgid "When checked, text is automatically wrapped to fit horizontally within the boundaries specifed."
+msgstr ""
+"Når afkryset, vil teksten automatisk blive brudt til at passe vandret inden "
+"for de angivne grænser."
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addTextMenuItemsTo:event:
+msgid "font for entire text..."
+msgstr "skrifttypen for hele teksten..."
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>addTranslationItemsTo:
+msgid "translations..."
+msgstr "oversættelser..."
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>autoFitString
+msgid "text auto fit"
+msgstr "tekst auto-tilpas"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>changeMargins:
+msgid ""
+"Move cursor down and to the right\n"
+"to increase margin inset.\n"
+"Click when done."
+msgstr ""
+"Flyt markør ned og til højre\n"
+"for at forøge margin-indrykning.\n"
+"Klik når du er færdig."
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>changeMargins:
+msgid "margin change for "
+msgstr "marginændring for "
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>promptForFont
+msgid "Choose font:"
+msgstr "Vælg skrifttype:"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>translatableString
+msgid "translatable"
+msgstr "kan oversættes"
+
+#: Morphic-Basic,TextMorph>>wrapString
+msgid "text wrap to bounds"
+msgstr "tekst ombrydes til grænser"
+
+#: Morphic-Basic,TransformMorph>>addCustomMenuItems:hand:,TTSampleFontMorph>>getSmoothingLevel
+msgid "turn off smoothing"
+msgstr "slå udglatning fra"
+
+#: Morphic-Basic,TransformMorph>>addCustomMenuItems:hand:,TTSampleFontMorph>>getSmoothingLevel
+msgid "turn on smoothing"
+msgstr "slå udglatning til"
+
+#: Morphic-Books,QuickGuideHolderMorph>>load
+msgid "guide is missing"
+msgstr "vejledning mangler"
+
+#: Morphic-Books,QuickGuideMorph>>loadPages,QuickGuideMorph>>showDescriptionMenu:
+msgid "Index"
+msgstr "Indeks"
+
+#: Morphic-Books,QuickGuideMorph>>loadPages
+msgid "index"
+msgstr "indeks"
+
+#: Morphic-Books,QuickGuideMorph>>shortControlSpecs
+msgid "Jump to..."
+msgstr "Hop til..."
+
+#: Morphic-Books,QuickGuideMorph>>shortControlSpecs
+msgid "Menu to see another Guide"
+msgstr "Menu til at se en anden Guide"
+
+#: Morphic-Books,QuickGuideMorph>>shortControlSpecs
+msgid "Next page"
+msgstr "Næste side"
+
+#: Morphic-Books,QuickGuideMorph>>shortControlSpecs
+msgid "Previous page"
+msgstr "Forrige side"
+
+#: Morphic-Books,QuickGuideMorph>>showDescriptionMenu:
+msgid "Quick Guides"
+msgstr "Hurtig-guider"
+
+#: Morphic-Components,ComponentLayout>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "inspect model in morphic"
+msgstr "inspicér model morfisk"
+
+#: Morphic-Components,FunctionComponent>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "add pin"
+msgstr "tilføj ben"
+
+#: Morphic-Components,MouseDownMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "plug all to model"
+msgstr "tilslut alle til model"
+
+#: Morphic-Components,MouseDownMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "plug all to model slots"
+msgstr "tilslut alle til modelsokler"
+
+#: Morphic-Components,MouseDownMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "plug mouseDown to model"
+msgstr "tilslut musNede til model"
+
+#: Morphic-Components,MouseDownMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "plug mouseDown to model slot"
+msgstr "tilslut musNede til modelsokkel"
+
+#: Morphic-Components,MouseDownMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "plug mouseMove to model"
+msgstr "tilslut musFlyt til model"
+
+#: Morphic-Components,MouseDownMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "plug mouseMove to model slot"
+msgstr "tilslut musFlyt til modelsokkel"
+
+#: Morphic-Components,MouseDownMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "set mouseDown selector..."
+msgstr "angiv musNede-vælger..."
+
+#: Morphic-Components,MouseDownMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "set mouseMove selector..."
+msgstr "angiv musFlyt-vælger..."
+
+#: Morphic-Components,MouseDownMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "set mouseUp selector..."
+msgstr "angiv musOp-vælger..."
+
+#: Morphic-Demo,DoubleClickExample_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "An example of how to use double-click in moprhic"
+msgstr "Et eksempel på hvordan dobbeltklik anvendes morfisk"
+
+#: Morphic-Demo,DoubleClickExample_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "DoubleClick"
+msgstr "Dobbeltklik"
+
+#: Morphic-Demo,DoubleClickExample>>balloonText
+msgid ""
+"Double-click on me to change my color; \n"
+"single-click on me to change border color;\n"
+"hold mouse down within me and then move it to grow \n"
+"(if I'm red) or shrink (if I'm blue)."
+msgstr ""
+"Dobbeltklik på mig for at ændre min farve; \n"
+"Klik en enkelt gang på mig for at ændre kantens farve;\n"
+"hold musen nede inden i mig og flyt derefter den for at gøre den større\n"
+"(hvis jeg rød) eller mindre (hvis jeg blå)."
+
+#: Morphic-Demo,FishEyeMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "An extreme-wide-angle lens"
+msgstr "En linse med ekstrem vidvinkel"
+
+#: Morphic-Demo,FishEyeMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "FishEye"
+msgstr "FiskeØje"
+
+#: Morphic-Demo,FishEyeMorph>>chooseMagnification
+msgid "Magnification is fixed, sorry."
+msgstr "Fast forstørrelse, beklager."
+
+#: Morphic-Demo,MovingEyeMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "An eye which follows the cursor"
+msgstr "Et øje, der følger markøren"
+
+#: Morphic-Demo,MovingEyeMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Just for Fun"
+msgstr "Bare for sjov"
+
+#: Morphic-Demo,MovingEyeMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "MovingEye"
+msgstr "BevægendeØje"
+
+#: Morphic-Demo,WatchMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "An analog clock face"
+msgstr "Et analogt ur-udseende"
+
+#: Morphic-Demo,WatchMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Clock"
+msgstr "Ur"
+
+#: Morphic-Demo,WatchMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "Allows you to change the font used to display the numbers."
+msgstr "Tillader dig at ændre den skrifttype, der bruges til at vise tallene."
+
+#: Morphic-Demo,WatchMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "Allows you to specify a new color for the hands of the watch. Note that actual *watch* color can be changed simply by using the halo's recoloring handle."
+msgstr ""
+"Lader dig angive en ny farve for hænderne på uret. Bemærk at den faktiske "
+"farve på *ur* kan ændres blot ved at anvende gloriens håndtag til "
+"farveændring."
+
+#: Morphic-Demo,WatchMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "Allows you to specify a new color to be used during PM hours for the center portion of the watch; during AM hours, a lighter shade of the same color will be used."
+msgstr ""
+"Lader dig angive en ny farve som skal anvendes i timerne over middag, PM, "
+"for den midterste del af uret; under formiddagstimerne, AM, vil en lysere "
+"tone af samme farve blive brugt."
+
+#: Morphic-Demo,WatchMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "change center color..."
+msgstr "skift farve i midten..."
+
+#: Morphic-Demo,WatchMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "change font..."
+msgstr "skift skrifttype..."
+
+#: Morphic-Demo,WatchMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "change hands color..."
+msgstr "skift farve på hænder..."
+
+#: Morphic-Demo,WatchMorph>>antiAliasString
+msgid "anti-aliasing"
+msgstr "kantudjævning"
+
+#: Morphic-Demo,WatchMorph>>romanNumeralString
+msgid "roman numerals"
+msgstr "romertal"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForActsOnMouseDownToggle
+msgid " Mouse-down action"
+msgstr " Mus-nede-handling"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForActsOnMouseDownToggle
+msgid "If the button is to act when the mouse goes down"
+msgstr "Om knappen skal handle når musen går ned"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForActsOnMouseUpToggle
+msgid " Mouse-up action"
+msgstr " Mus-op-handling"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForActsOnMouseUpToggle
+msgid "If the button is to act when the mouse goes up"
+msgstr "Om knappen skal handle når musen går op"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForButtonSelectorReport
+msgid "Action: "
+msgstr "Handling: "
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForButtonTargetReport
+msgid "Drop another morph here to change the target and action of this button. (Only some morphs will work)"
+msgstr ""
+"Læg en anden morf her for at ændret målet og handlingen for denne knap. (Kun "
+"nogle morfer vil fungere)"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForButtonTargetReport
+msgid "Target: "
+msgstr "Mål: "
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForChangeMouseDownLook
+msgid " Mouse-down look "
+msgstr " Mus-nede-udseende "
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForChangeMouseDownLook
+msgid "Drop another morph here to change the visual appearance of this button when the mouse is clicked in it."
+msgstr ""
+"Læg en anden morf her for at ændre det visuelle udtryk for denne knap når "
+"musen klikkes i den."
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForChangeMouseEnterLook
+msgid " Mouse-enter look "
+msgstr " Mus-indtræder-udsende "
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForChangeMouseEnterLook
+msgid "Drop another morph here to change the visual appearance of this button when the mouse enters it."
+msgstr ""
+"Læg en anden morf her for at ændre det visuelle udtryk for denne knap når "
+"musen indtræder i den."
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForChangeVisibleMorph
+msgid " Change morph "
+msgstr " Skift morf "
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForChangeVisibleMorph
+msgid "Drop another morph here to change the visual appearance of this button. Or click here to get a menu of possible replacement morphs."
+msgstr ""
+"Læg en anden morf her for at ændre det visuelle udtryk for denne knap. Eller "
+"klik her for at få en menu af mulige erstatnings-morfer."
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForMouseDownColorPicker
+msgid "mouse-down halo color"
+msgstr "mus-nede farve på glorie"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForMouseDownHaloWidth,ButtonPropertiesMorph>>paneForMouseOverHaloWidth
+msgid "Drag in here to change the halo width"
+msgstr "Træk herind for at ændre gloriens bredde"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForMouseOverColorPicker
+msgid "mouse-over halo color"
+msgstr "mus-over farve på glorie"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForRepeatingInterval
+msgid "Drag in here to change how often the button repeats while the mouse is down"
+msgstr "Træk herind for at ændre hvor ofte knappen gentages når musen er nede"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForWantsFiringWhileDownToggle
+msgid " Mouse-down repeating "
+msgstr " Mus-nede gentagelser "
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForWantsFiringWhileDownToggle
+msgid "Turn repeating while mouse is held down on or off"
+msgstr "Slå gentagelser når mus holdes nede fra eller til"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForWantsRolloverToggle
+msgid " Mouse-over highlighting"
+msgstr " Mus-over fremhævning"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>paneForWantsRolloverToggle
+msgid "Turn mouse-over highlighting on or off"
+msgstr "Slå mus-over fremhævning til eller fra"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "Accept"
+msgstr "Godkend"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "Add label"
+msgstr "Tilføj etiket"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "add some text to the button"
+msgstr "føj noget tekst til knappen"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "Button Properties for {1}"
+msgstr "Knap-egenskaber for {1}"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>rebuild,EtoyDAVLoginMorph>>cancelButton
+msgid "Cancel"
+msgstr "Annullér"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "cancel changes made and close panel"
+msgstr "annullér foretagne ændringer og luk panel"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "keep changes made and close panel"
+msgstr "behold foretagne ændringer og luk panel"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "Main"
+msgstr "Hoved"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "open a main properties panel for the morph"
+msgstr "åbn et panel med hovedegenskaber for morf"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>rebuild,Morph>>balloonHelpTextForHandle:
+msgid "Remove"
+msgstr "Fjern"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "Remove label"
+msgstr "Fjern etiket"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "remove text from the button"
+msgstr "fjern tekst fra knappen"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "remove the button properties of this morph"
+msgstr "fjern knap-egenskaberne for denne morf"
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>valueForMouseDownHaloWidth
+msgid "mouse-down halo width: "
+msgstr "mus-nede bredde på glorie: "
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>valueForMouseOverHaloWidth
+msgid "mouse-over halo width: "
+msgstr "mus-over bredde på glorie: "
+
+#: Morphic-Experimental,ButtonPropertiesMorph>>valueForRepeatingInterval
+msgid "interval: "
+msgstr "interval: "
+
+#: Morphic-Experimental,EtoyDAVLoginMorph>>buildPanel
+msgid "Etoys is trying to open your web browser.\\If it does not work, you can sign up at:\\\\"
+msgstr ""
+"E-legetøj forsøger at åbne din browser.\\Hvis det ikke fungerer, så kan du "
+"skrive dig op på:\\\\"
+
+#: Morphic-Experimental,EtoyDAVLoginMorph>>cancelButton
+msgid "Cancel this login operation."
+msgstr "Annullér denne logind-handling."
+
+#: Morphic-Experimental,EtoyDAVLoginMorph>>doOK
+msgid "Please enter your login name"
+msgstr "Indtast venligst dit logind-navn"
+
+#: Morphic-Experimental,EtoyDAVLoginMorph>>doOK
+msgid "Please make the name 24 characters or less"
+msgstr "Kontroller venligst at navnet har 24 tegn eller mindre"
+
+#: Morphic-Experimental,EtoyDAVLoginMorph>>doOK
+msgid "Please remove any funny characters"
+msgstr "Fjern venligst alle sjove tegn"
+
+#: Morphic-Experimental,EtoyDAVLoginMorph>>okButton2
+msgid "Close this dialog"
+msgstr "Luk denne dialogboks"
+
+#: Morphic-Experimental,EtoyDAVLoginMorph>>okButton,EtoyDAVLoginMorph>>rebuild
+msgid "Login to Squeakland"
+msgstr "Logind til Squeakland"
+
+#: Morphic-Experimental,EtoyDAVLoginMorph>>okButton,EtoyDAVLoginMorph>>okButton2,FreeCellStatistics>>makeOkButton
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: Morphic-Experimental,EtoyDAVLoginMorph>>rebuild
+msgid "Password:"
+msgstr "Adgangskode:"
+
+#: Morphic-Experimental,EtoyDAVLoginMorph>>rebuild
+msgid "Username:"
+msgstr "Brugernavn:"
+
+#: Morphic-Experimental,EtoyDAVLoginMorph>>rebuild
+msgid "(create account)"
+msgstr "(opret konto)"
+
+#: Morphic-Games,ChineseCheckers_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "ChineseCheckers"
+msgstr "KinaSkak"
+
+#: Morphic-Games,ChineseCheckers_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Halma - the classic board game of Chinese Checkers, written by Dan Ingalls"
+msgstr "Halma - det klassiske kinaskak-brætspil, skrevet af Dan Ingalls"
+
+#: Morphic-Games,ChineseCheckers>>addMenuItemsTo:hand:
+msgid "animate moves"
+msgstr "animér bevægelser"
+
+#: Morphic-Games,ChineseCheckers>>addMenuItemsTo:hand:
+msgid "don't animate moves"
+msgstr "animér ikke bevægelser"
+
+#: Morphic-Games,ChineseCheckers>>addMenuItemsTo:hand:,Tetris>>makeGameControls
+msgid "new game"
+msgstr "nyt spil"
+
+#: Morphic-Games,ChineseCheckers>>addMenuItemsTo:hand:
+msgid "reset..."
+msgstr "nulstil..."
+
+#: Morphic-Games,ChineseCheckers>>reset
+msgid "How many humans?"
+msgstr "Hvor mange mennesker?"
+
+#: Morphic-Games,ChineseCheckers>>reset
+msgid "How many players?"
+msgstr "Hvor mange spillere?"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Cipher"
+msgstr "Cipher"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "The Cipher Panel: A playground for cryptograms, by Dan Ingalls"
+msgstr "Panelet Cipher: En legeplads til kryptogrammer, af Dan Ingalls"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel_class>>randomComment
+msgid "none"
+msgstr "ingen"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>addMenuItemsTo:hand:
+msgid "clear cipher typing"
+msgstr "ryd cipher-indtastning"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>addMenuItemsTo:hand:,CipherPanel>>buttonRow
+msgid "enter a new cipher"
+msgstr "indtast et nyt cipher"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>addMenuItemsTo:hand:,CipherPanel>>buttonRow
+msgid "quote from Squeak"
+msgstr "citér fra Squeak"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>addMenuItemsTo:hand:
+msgid "show cipher help"
+msgstr "vis cipher-hjælp"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>addMenuItemsTo:hand:
+msgid "show cipher hints"
+msgstr "vis cipher-tips"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>buttonRow
+msgid "clear typing"
+msgstr "ryd indtastning"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>buttonRow,CrosticPanel>>buttonRow
+msgid "show help"
+msgstr "vis hjælp"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>buttonRow,CrosticPanel>>buttonRow
+msgid "show hints"
+msgstr "vis tippene"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>clearTyping,CipherPanel>>encodedQuote:,CrosticPanel>>clearTyping
+msgid "Are you sure you want to discard all typing?"
+msgstr "Er du sikker på at du vil rydde alt det indtastede?"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>enterANewCipher
+msgid "Type a cipher text to work on here below..."
+msgstr "Indtast en cipher-tekst som der skal arbejdes på nedenfor..."
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>showHelpWindow
+msgid "About the Cipher Panel"
+msgstr "Om panelet Cipher"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>showHelpWindow
+msgid ""
+"The Cipher Panel displays an encrypted message. The encryption is a simple substitution code; each letter of the alphabet has been changed to a different one.\n"
+"\n"
+"You can solve the cipher by clicking above any letter in the message, and typing the letter you think it should be. The Cipher Panel automatically makes the same substitution anywhere else that letter occurs in the encoded message.\n"
+"\n"
+"If you are having trouble, you can use the command menu to 'show cipher hints'. That will display how many of each letter occurs, which is often a help in solving ciphers."
+msgstr ""
+"Panelet Cipher viser en krypteret besked. Det krypterede er en simpel "
+"substitutionskode; hvert bogstav fra alfabetet er blevet ændret til et "
+"andet et.\n"
+"\n"
+"Du kan løse cipheret ved at klikke ovenfor på hvilket som helst bogstav i "
+"beskeden, og taste det bogstav som du tror det skal være. Panelet Cipher "
+"laver automatisk den samme substitution overalt hvor bogstavet indgår i den "
+"kodede besked.\n"
+"\n"
+"Hvis du har problemer, så kan du bruge 'vis cipher-tip' i kommando-menuen. "
+"Dette vil vise hvor mange gange hvert bogstav indgår, hvilket ofte er en "
+"hjælp til at løse kryptosystemer."
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>showHintsWindow
+msgid ""
+"Most bodies of english text follow a general pattern of letter usage. The following are the most common letters, in approximate order of frequency:\n"
+"\tE T A O N I R S H\n"
+"The following are the most common digraphs:\n"
+"\tEN ER RE NT TH ON IN\n"
+"\n"
+"The message you are trying to decode has the following specific statistics:"
+msgstr ""
+"De fleste engelske brødtekster vil generelt følge et mønster for anvendelse "
+"af bogstaver. De følgende er de hyppigst anvendte bogstaver, i tilnærmet "
+"frekvens-rækkefølge:\n"
+"\tE T A O N I R S H\n"
+"Følgende er de digrafer som oftest forekommer:\n"
+"\tEN ER RE NT TH ON IN\n"
+"\n"
+"Den besked som du forsøger at afkode har følgende specifikke statistik:"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>showHintsWindow
+msgid "Some Useful Statistics"
+msgstr "Lidt nyttig statistik"
+
+#: Morphic-Games,CipherPanel>>showHintsWindow
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Good luck!"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Held og lykke!"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Crostic"
+msgstr "Dobbeltkryds"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "The Crostic Panel: A classic word diagram game, by Dan Ingalls"
+msgstr "Panelet dobbeltkryds: Et klassisk ord-diagramspil, af Dan Ingalls"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>addMenuItemsTo:hand:
+msgid "clear crostic typing"
+msgstr "ryd indtastning i dobbeltkryds"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>addMenuItemsTo:hand:
+msgid "open crostic file..."
+msgstr "åben dobbeltkryds-fil..."
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>addMenuItemsTo:hand:
+msgid "show crostic errors"
+msgstr "vis dobbeltkryds-fejl"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>addMenuItemsTo:hand:
+msgid "show crostic help"
+msgstr "vis dobbeltkryds-hjælp"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>addMenuItemsTo:hand:
+msgid "show crostic hints"
+msgstr "vis dobbeltkryds-tip"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>buttonRow,MultiuserTinyPaint>>addCustomMenuItems:hand:,TinyPaint>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "clear"
+msgstr "ryd"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>buttonRow,TheWorldMenu>>buildShowSourceMenu,TheWorldMenu>>buildWorldMenu,TheWorldMenu>>openMenu
+msgid "open..."
+msgstr "åben..."
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>buttonRow
+msgid "show errors"
+msgstr "ves fejl"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>initializeToStandAlone,CrosticPanel_class>>newFromFile:
+msgid "mal-formed crostic file"
+msgstr "forkert udformet dobbeltkryds-fil"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>openFile
+msgid "Is it OK to discard this crostic?"
+msgstr "Er det OK at smide denne dobbeltkryds væk?"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>openFile
+msgid "Select a Crostic File..."
+msgstr "Vælg en Dobbeltkryds-fil..."
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>showHelpWindow
+msgid "About the Crostic Panel"
+msgstr "Om panelet dobbeltkryds"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>showHelpWindow
+msgid ""
+"The Crostic Panel presents an acrostic puzzle for solution. As you type in answers for the clues, the letters also get entered in the text of the hidden quote. Conversely, as you guess words in the quote, those letters will fill in missing places in your answers. In addition, the first letters of all the answers together form the author's name and title of the work from which the quote is taken.\n"
+"\n"
+"If you wish to make up other acrostic puzzles, follow the obvious file format in the sampleFile method. If you wish to print an acrostic to work it on paper, then change the oldStyle method to return true, and it will properly cross-index all the cells.\n"
+"\n"
+"Have fun."
+msgstr ""
+"Panelet dobbeltkryds viser en akrotisk gåde som løsning. Når du indtaster "
+"svaret for ledetråde, så vil bogstaverne også blive indsat i teksten for det "
+"skjulte citat. Tilsvarende, når du gætter et ord i citatet, så vil disse "
+"bogstaver udfylde de manglender placeringer i dit svar. I tillæg, de første "
+"bogstaver fra alle svar former tilsammen forfatteren navn og titel for "
+"værket, hvorfra citatet er taget.\n"
+"\n"
+"Hvis du ønsker at skabe akrostiske gåder, så følg de indlysende filformat i "
+"metoden sampleFile. Hvis du ønsker at udskrive en akrostisk gåde for at "
+"arbejde med det på papir, så sæt metoden gammelStil til sand, og det vil "
+"dernæst lavet et passende krydsindeks fra alle cellerne.\n"
+"\n"
+"Mor dig."
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>showHintsWindow
+msgid ""
+"As hints, you will be given the five longest answers.\n"
+"Do you really want to do this?"
+msgstr ""
+"Som tip vil du få de fem længste svar.\n"
+"Vil du virkelig gøre dette?"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>showHintsWindow
+msgid "Crostic Hints"
+msgstr "Tip til dobbeltkryds"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>showHintsWindow
+msgid "Good luck!"
+msgstr "Held og lykke!"
+
+#: Morphic-Games,CrosticPanel>>showHintsWindow
+msgid ""
+"The five longest answers are...\n"
+msgstr "De fem længste svar er...\n"
+
+#: Morphic-Games,FreeCell_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "A unique solitaire card game"
+msgstr "Et unikt kabale-spil"
+
+#: Morphic-Games,FreeCell_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "FreeCell"
+msgstr "Cellefri"
+
+#: Morphic-Games,FreeCell>>helpText
+msgid ""
+"The objective of FreeCell is to move all of the cards to the four \"home cells\" in the upper right corner. Each home cell will hold one suit and must be filled sequentially starting with the Ace.\n"
+"\n"
+"There are four \"free cells\" in the upper left corner that can each hold one card. Cards can be moved from the bottom of a stack to a free cell or to another stack. \n"
+"\n"
+"When moving a card to another stack, it must have a value that is one less than the exposed card and of a different color."
+msgstr ""
+"Formålet med Cellefri er at flytte alle kortene til de fire \"hjemmeceller\" i "
+"hjørnet øverst til højre. Hver hjemmecelle vil rumme én farve og skal "
+"udfyldes i rækkefølge startende med esset.\n"
+"\n"
+"Der er fire \"frie celler\" i hjørnet øverst til venstre, der hver kan rumme "
+"ét kort. Kort kan flyttes fra bunden af stakken til en fri celle eller til "
+"en anden stak. \n"
+"\n"
+"Når et kort flyttes til en anden stak, så skal den have en værdi som er én "
+"værdi mindre end det viste kort og have en anden farve."
+
+#: Morphic-Games,FreeCell>>help
+msgid "FreeCell Help"
+msgstr "Hjælp til Cellefri"
+
+#: Morphic-Games,FreeCell>>makeCardsRemainingDisplay
+msgid "Cards Left: "
+msgstr "Kort tilbage: "
+
+#: Morphic-Games,FreeCell>>makeElapsedTimeDisplay
+msgid "Elapsed Time: "
+msgstr "Tidsforbrug: "
+
+#: Morphic-Games,FreeCell>>makeGameNumberDisplay
+msgid "Game #: "
+msgstr "Spil #: "
+
+#: Morphic-Games,FreeCell>>makeHelpButton,Morph>>balloonHelpTextForHandle:,SameGame>>makeControls
+msgid "Help"
+msgstr "Hjælp"
+
+#: Morphic-Games,FreeCell>>makeNewGameButton,SameGame>>makeControls,Tetris>>makeGameControls
+msgid "New game"
+msgstr "Nyt spil"
+
+#: Morphic-Games,FreeCell>>makePickGameButton
+msgid "Pick game"
+msgstr "Vælg spil"
+
+#: Morphic-Games,FreeCell>>makeQuitButton,SameGame>>makeControls,Tetris>>makeGameControls
+msgid "Quit"
+msgstr "Afslut"
+
+#: Morphic-Games,FreeCell>>makeSameGameButton
+msgid "Same game"
+msgstr "Samme spil"
+
+#: Morphic-Games,FreeCell>>makeStatisticsButton
+msgid "Statistics"
+msgstr "Statistikker"
+
+#: Morphic-Games,FreeCell>>promptForSeed
+msgid ""
+"Pick a game number between 1 and 32000.\n"
+"or\n"
+"set the hardness of the next game by typing 'H 30'.\n"
+"Above 100 is very hard. Zero is standard game.\n"
+"Current hardness is: "
+msgstr ""
+"Vælg et tal mellem 1 og 32000.\n"
+"eller angiv\n"
+"sværhedsgraden af det næste ved at taste 'H 30'.\n"
+"Over 100 er meget svært. Nul er standardspillet.\n"
+"Nuværende sværhedsgrad er: "
+
+#: Morphic-Games,FreeCellBoard>>pickGame:
+msgid ""
+"Game #1 is a special case\n"
+"for performance analysis"
+msgstr ""
+"Spil #1 er et særligt tilfælde\n"
+"for analyse af ydelse"
+
+#: Morphic-Games,FreeCellStatistics>>display
+msgid "FreeCell Statistics"
+msgstr "Statistikker for Cellefri"
+
+#: Morphic-Games,FreeCellStatistics>>makeResetButton
+msgid "Reset"
+msgstr "Nulstil"
+
+#: Morphic-Games,FreeCellStatistics>>printReplaysOn:
+msgid "With replays: "
+msgstr "Med gentagelser: "
+
+#: Morphic-Games,FreeCellStatistics>>printSessionOn:
+msgid "This session: "
+msgstr "Denne session: "
+
+#: Morphic-Games,FreeCellStatistics>>printStreaksOn:
+msgid "Current: "
+msgstr "Aktuelt: "
+
+#: Morphic-Games,FreeCellStatistics>>printStreaksOn:
+msgid "Streaks: "
+msgstr "I stribe: "
+
+#: Morphic-Games,FreeCellStatistics>>printTotalOn:
+msgid "Total: "
+msgstr "I alt: "
+
+#: Morphic-Games,FreeCellStatistics>>print:type:on:
+msgid " loss"
+msgstr " tab"
+
+#: Morphic-Games,FreeCellStatistics>>print:type:on:
+msgid " losses"
+msgstr " tabene"
+
+#: Morphic-Games,FreeCellStatistics>>print:type:on:
+msgid " win"
+msgstr " vind"
+
+#: Morphic-Games,FreeCellStatistics>>print:type:on:
+msgid " wins"
+msgstr " vundne"
+
+#: Morphic-Games,Mines_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Find those mines"
+msgstr "Find de miner"
+
+#: Morphic-Games,Mines_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Mines"
+msgstr "Miner"
+
+#: Morphic-Games,Mines>>helpString
+msgid ""
+"Mines is a quick and dirty knock-off of the Minesweeper game found on Windows. I used this to teach myself Squeak. I liberally borrowed from the <SameGame> example, so the code should look pretty familiar, though like any project it has rapidly ...morphed... to reflect my own idiosyncracies. Note especially the lack of any idiomatic structure to the code - I simply haven't learned them yet.\n"
+"\n"
+"Mines is a very simple, yet extremely frustrating, game to play. The rules are just this: there are 99 mines laid down on the board. Find them without \"\"finding\"\" them. Your first tile is free - click anywhere. The tiles will tell you how many mines are right next to it, including the diagonals. If you uncover the number '2', you know that there are two mines hidden in the adjacent tiles. If you think you have found a mine, you can flag it by either 'shift' clicking, or click with the 'yellow' mouse button. Once you have flagged all of the mines adjacent to a numbered tile, you can click on the tile again to uncover the rest. Of course, you could be wrong about those too... \n"
+"\n"
+"You win once you have uncovered all of the tiles that do not contain mines. Good luck...\n"
+"\n"
+"David A. Smith\n"
+"dastrs at bellsouth.net"
+msgstr ""
+"Miner er en hurtig og billig kopi af Minerydder-spillet som findes på "
+"Windows. Jeg brugte dette til at lære mig selv Squeak. I lånte bevidst fra "
+"eksemplet <SameGame>, så koden bør være nogenlunde bekendt, selv om det som "
+"alle projekter hurtigt er ...morfet... til at reflektere mine egne "
+"særegenheder. Bemærk særligt manglen på nogen som helst idiomatisk struktur "
+"på koden - jeg har simpelthen ikke lært dem endnu.\n"
+"\n"
+"Miner er et meget simpelt, og dog ekstremt frustrerende, spil at spille. "
+"Reglerne er blot disse: der er 99 miner lagt ned på brættet. Find dem uden "
+"at \"\"finde\"\" dem. Dit første felt er frit - klik hvor som helst. Felterne "
+"vil fortælle hvor mange der der er ved siden af det, inklusive diagonaler. "
+"Hvis du afdækker tallet '2', så ved de at der er to miner skjult i de "
+"omkringliggende felter. Hvis du tror du har fundet en mine, så kan du "
+"markere den med enten 'skift'-klik, eller klikke med den 'gule' museknap. "
+"Når du har markeret alle omkringliggende miner for et felt med tal, så kan "
+"du klikke på feltet igen for at afdække resten. Selvfølgelig, du kan også "
+"have taget fejl af disse... \n"
+"\n"
+"Du vinder når du har afdækket alle felterne som ikke indeholder miner. Held "
+"og lykke...\n"
+"\n"
+"David A. Smith\n"
+"dastrs at bellsouth.net"
+
+#: Morphic-Games,Mines>>makeControls
+msgid " New game "
+msgstr " Nyt spil "
+
+#: Morphic-Games,Mines>>makeControls
+msgid "Mines:"
+msgstr "Miner:"
+
+#: Morphic-Games,Mines>>makeControls
+msgid "Time:"
+msgstr "Tid:"
+
+#: Morphic-Games,PlayingCard_class>>initialize
+msgid "corrupted imageData"
+msgstr "korrumperede billedData"
+
+#: Morphic-Games,PlayingCardDeck>>acceptDroppingMorph:event:
+msgid "move card"
+msgstr "flyt kort"
+
+#: Morphic-Games,SameGame_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "A board game implementedby Tim Olson, based on a game originally written for UNIX by Eiji Fukumoto."
+msgstr ""
+"Et brætspil implementeret af Tim Olsen, baseret på et spil som oprindeligt "
+"er skrevet til UNIX af Eiji Fukumoto."
+
+#: Morphic-Games,SameGame_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Same"
+msgstr "Ens"
+
+#: Morphic-Games,SameGame>>helpString
+msgid ""
+"The object of SameGame is to maximize your score by removing tiles from the board. Tiles are selected and removed by clicking on a tile that has at least one adjacent tile of the same color (where adjacent is defined as up, down, left, or right).\n"
+"\n"
+"The first click selects a group of adjacent tiles, a second click in that group will remove it from the board, sliding tiles down and right to fill the space of the removed group. If you wish to select a different group, simply click on it instead.\n"
+"\n"
+"The score increases by \"(selection - 2) squared\", so you want to maximize the selection size as much as possible. However, making small strategic selections may allow you to increase the size of a later selection.\n"
+"\n"
+"If you are having a hard time finding a group, the \"Hint\" button will find one and select it for you (although it is likely not the best group to select!).\n"
+"\n"
+"When there are no more groups available, the score display will flash with your final score. Your final score is reduced by 1 for each tile remaining on the board. If you manage to remove all tiles, your final score is increased by a bonus of 5 times the number of tiles on a full board.\n"
+"\n"
+"Come on, you can beat that last score! Click \"New game\" ;-)\n"
+"\n"
+"SameGame was originally written by Eiji Fukumoto for UNIX and X; this version is based upon the same game concept, but was rewritten from scratch."
+msgstr ""
+"Målet med SammeSpil er at maksimere din score ved at fjerne felter fra "
+"brættet. Felter vælges og fjernes ved at klikke på et felt som har mindst "
+"ét omkringliggende felt i samme farve (hvor omkringliggende defineres som "
+"oppe, nede, venstre eller højre).\n"
+"\n"
+"Det første klik markerer en gruppe af omkringliggende felter, det andet klik "
+"i denne gruppe vil fjerne den fra dit bræt, lade felter glide ned og til "
+"højre for at fylde pladsen for den fjernede gruppe. Hvis du vil markere en "
+"anden gruppe, så klik blot på denne i stedet.\n"
+"\n"
+"Scoren øges ved \"(markering - 2) kvadreret\", så du vil ønske at maksimere "
+"den markerede gruppe mest mulig. Dog, gennem små strategiske markeringer "
+"kan du opnå at forøge størrelsen på en senere markering.\n"
+"\n"
+"Hvis du har svært ved at finde en gruppe, så vil knappen \"Tip\" finde én og "
+"vælge den for dig (selv om det sandsynligvis ikke er den bedste gruppe at "
+"markere!).\n"
+"\n"
+"Når der ikke er flere tilgængelige grupper, så vil feltet med scoren blinke "
+"med din endelige score. Din endelige score reduceres med 1 for hvert felt "
+"som resterer på brættet. Hvis du klarer at fjerne alle felter, så vil din "
+"endelige score blive forøget med en bonus på 5 gange antallet af felter på "
+"et fuldt bræt.\n"
+"\n"
+"Kom nu, du kan slå den seneste socre! Klik \"Nyt spil\" ;-)\n"
+"\n"
+"SammeSpil blev oprindeligt skrevet af Eiji Fukumoto til Unix og X; denne "
+"version er baseret på samme spilkoncept, men blev skrevet om fra bunden af."
+
+#: Morphic-Games,SameGame>>makeControls
+msgid "Hint"
+msgstr "Tip"
+
+#: Morphic-Games,SameGame>>makeControls,Tetris>>showScoreDisplay
+msgid "Score:"
+msgstr "Score:"
+
+#: Morphic-Games,SameGame>>makeControls
+msgid "Selection:"
+msgstr "Markering:"
+
+#: Morphic-Games,SameGameBoard>>removeSelection
+msgid "remove selection"
+msgstr "fjern markering"
+
+#: Morphic-Games,Tetris_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Tetris"
+msgstr "Tetris"
+
+#: Morphic-Games,Tetris_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Tetris, yes Tetris"
+msgstr "Tetris, ja Tetris"
+
+#: Morphic-Games,Tetris>>makeGameControls
+msgid "pause"
+msgstr "på pause"
+
+#: Morphic-Games,Tetris>>makeGameControls,TheWorldMenu>>buildWorldMenu
+msgid "quit"
+msgstr "afslut"
+
+#: Morphic-Games,Tetris>>makeMovementControls
+msgid "drop"
+msgstr "slip"
+
+#: Morphic-Games,Tetris>>makeMovementControls
+msgid "move to the left"
+msgstr "flyt til venstre"
+
+#: Morphic-Games,Tetris>>makeMovementControls
+msgid "move to the right"
+msgstr "flyt til højre"
+
+#: Morphic-Games,Tetris>>makeMovementControls
+msgid "rotate anticlockwise"
+msgstr "rotér mod uret"
+
+#: Morphic-Games,Tetris>>makeMovementControls
+msgid "rotate clockwise"
+msgstr "rotér med uret"
+

@@ Diff output truncated at 50000 characters. @@


More information about the etoys-notify mailing list