[etoys-notify] [SVN][974] Commit from Sugar Labs: Translation System by user aputsiaq.: 714 of 714 messages translated (0 fuzzy).

commits at etoys.squeak.org commits at etoys.squeak.org
Sun Sep 18 03:07:14 EDT 2011


Repository: http://etoys.squeak.org/svn

Revision: 974
Author:  pootle
Date:   2011-09-18 07:07:13 +0000 (Sun, 18 Sep 2011)
Log Message:
-----------
Commit from Sugar Labs: Translation System by user aputsiaq.: 714 of 714 messages translated (0 fuzzy).

Added Paths:
-----------
  trunk/po/da/Etoys.po

-------------- next part --------------
Added: trunk/po/da/Etoys.po
===================================================================
--- trunk/po/da/Etoys.po	2011-09-18 07:07:08 UTC (rev 973)
+++ trunk/po/da/Etoys.po	2011-09-18 07:07:13 UTC (rev 974)
@@ -0,0 +1,3366 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-31 22:08-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-01 18:50+0200\n"
+"Last-Translator: Aputsiaq Niels <aj at isit.gl>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: da\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+"X-Etoys-Domain: Etoys\n"
+"X-Etoys-SystemVersion: etoys4.1.2 of 31 August 2011 update 2397\n"
+
+#: Language name as you'd like it to appear in the Languages menu
+msgid "Language-Name"
+msgstr "Sprog-Navn"
+
+#: Directionality of language
+msgid "Language-Direction"
+msgstr "Sprog-Retning"
+
+#: Etoys-Buttons,ButtonProperties_class>>defaultNameStemForInstances,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols,ScriptableButton_class>>defaultNameStemForInstances
+msgid "button"
+msgstr "knap"
+
+#: Etoys-Buttons,ButtonProperties>>establishEtoyLabelWording,ScriptActivationButton>>establishLabelWording
+msgid "click to run the script \"{1}\" in player named \"{2}\""
+msgstr "klik for at køre skript \"{1}\" i afspiller med navnet \"{2}\""
+
+#: Etoys-Buttons,ButtonProperties>>setActionSelector
+msgid ""
+"Please type the selector to be sent to\n"
+"the target when this button is pressed"
+msgstr ""
+"Indtast venligst selektoren der sendes til\n"
+"destinationen når denne knap trykkes"
+
+#: Etoys-Buttons,ButtonProperties>>setActWhen
+msgid "Choose one of the following conditions"
+msgstr "Vælg en af følgende betingelser"
+
+#: Etoys-Buttons,ButtonProperties>>setActWhen,StandardScriptingSystem>>standardEventStati,StandardScriptingSystem>>statusHelpStringFor:
+msgid "mouseDown"
+msgstr "musNede"
+
+#: Etoys-Buttons,ButtonProperties>>setActWhen,StandardScriptingSystem>>standardEventStati,StandardScriptingSystem>>statusHelpStringFor:
+msgid "mouseStillDown"
+msgstr "musStadigNede"
+
+#: Etoys-Buttons,ButtonProperties>>setActWhen,StandardScriptingSystem>>standardEventStati,StandardScriptingSystem>>statusHelpStringFor:
+msgid "mouseUp"
+msgstr "musOp"
+
+#: Etoys-Buttons,ButtonProperties>>setArguments
+msgid ""
+"Please type the arguments to be sent to the target\n"
+"when this button is pressed separated by periods"
+msgstr ""
+"Indtast venligst argumenterne som skal sendes til destinationen,\n"
+"når denne knap er trykket periodevis adskilt"
+
+#: Etoys-Buttons,ButtonProperties>>setLabel
+msgid "Please a new label for this button"
+msgstr "Indtast venligst en ny etikette for denne knap"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyCommunicatorMorph_class>>instanceReport
+msgid "IP Address\\Project\\Owner"
+msgstr "IP-adresse\\Projekt\\Ejer"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyCommunicatorMorph_class>>instanceReport
+msgid "Sorted by"
+msgstr "Sorteret efter"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>doPopUp:event:for:,EToyProjectDetailsMorph>>fillInDetails,EToyProjectDetailsMorph>>popUpEntryNamed:,EToyProjectDetailsMorph>>popUpEntryNamed:menuTitle:
+msgid "(none)"
+msgstr "(ingen)"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>expandButton
+msgid "More"
+msgstr "Mere"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>expandButton
+msgid "Show more info on this project."
+msgstr "Vis mere info om dette projekt."
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>fieldToDetailsMappings
+msgid "Author"
+msgstr "Forfatter"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>fieldToDetailsMappings
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivelse"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>fieldToDetailsMappings
+msgid "Region"
+msgstr "Region"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>fieldToDetailsMappings
+msgid "Subject"
+msgstr "Emne"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>fieldToDetailsMappings
+msgid "Tags"
+msgstr "Mærker"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>fieldToDetailsMappings
+msgid "Target Age"
+msgstr "Alder på destination"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>rebuild
+msgid "Please describe this project"
+msgstr "Beskriv venligst dette projekt"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectDetailsMorph>>rebuild,EToyProjectQueryMorph>>rebuild
+msgid "Project Name"
+msgstr "Projektnavn"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectHistoryMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "A tool that lets you navigate back to recently-visited projects"
+msgstr ""
+"Et værktøj, der lader dig navigere tilbage til projekter som er besøgt for "
+"nylig"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectHistoryMorph_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "ProjectHistory"
+msgstr "ProjektHistorik"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectHistoryMorph>>rebuild
+msgid "Jump..."
+msgstr "Hop..."
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectQueryMorph>>rebuild
+msgid "Enter things to search for"
+msgstr "Angiv ting der skal søges efter"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectRenamerMorph>>cancelButton,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "Cancel"
+msgstr "Annullér"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectRenamerMorph>>cancelButton
+msgid "Cancel this Publish operation."
+msgstr "Annullere handlingen Udgiv."
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectRenamerMorph>>fieldForProjectName
+msgid ""
+"Pick a name 24 characters or less and avoid the following characters:\n"
+"\n"
+" : < > | / \\ ? * \" ."
+msgstr ""
+"Vælg et navn på 24 tegn eller mindre og undgå følgende tegn:\n"
+"\n"
+" : < > | / \\ ? * \" ."
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectRenamerMorph>>okButton
+msgid "Change my name and continue publishing."
+msgstr "Ændr mit navn og fortsæt med udgivelse."
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectRenamerMorph>>okButton
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectRenamerMorph>>validateTheProjectName
+msgid "I do need a name for the project"
+msgstr "Jeg behøver et navn på projektet"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectRenamerMorph>>validateTheProjectName,EtoyLoginMorph>>doOK
+msgid "Please make the name 24 characters or less"
+msgstr "Kontroller venligst at navnet har 24 tegn eller mindre"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectRenamerMorph>>validateTheProjectName
+msgid "Please remove any funny characters from the name"
+msgstr "Fjern venligst alle sjove tegn fra navnet"
+
+#: Etoys-Experimental,EToyProjectRenamerMorph>>validateTheProjectName
+msgid "Sorry that name is already used"
+msgstr "Beklager, dette navn er allerede i brug"
+
+#: Etoys-Experimental,EtoyLoginMorph>>doOK
+msgid "Please enter your login name"
+msgstr "Indtast venligst dit logind-navn"
+
+#: Etoys-Experimental,EtoyLoginMorph>>doOK
+msgid "Please remove any funny characters"
+msgstr "Fjern venligst alle sjove tegn"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>borderPrototype:help:
+msgid "This border style cannot be used here"
+msgstr "Denne rammetype kan ikke bruges her"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneFor2ndGradientColorPicker
+msgid "2nd gradient color"
+msgstr "2. overgangsfarve"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForBorderColorPicker
+msgid "Border Color"
+msgstr "Rammefarve"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForBorderColorPicker
+msgid "Border style"
+msgstr "Rammetype"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForBorderStyle,ObjectPropertiesMorph>>paneForBorderStyle
+msgid "Click to select a complex framed border"
+msgstr "Klik for at vælge en kompleks indrammet kant"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForBorderStyle,ObjectPropertiesMorph>>paneForBorderStyle
+msgid "Click to select a complex inset border"
+msgstr "Klik for at vælge en kompleks indsænket kant"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForBorderStyle,ObjectPropertiesMorph>>paneForBorderStyle
+msgid "Click to select a complex raised border"
+msgstr "Klik for at vælge en kompleks hævet kant"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForBorderStyle
+msgid "Click to select a simple colored border"
+msgstr "Klik for at vælge en simpel farvet kant"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForBorderStyle
+msgid "Click to select a simple inset border"
+msgstr "Klik for at vælge en simpel indsænket kant"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForBorderStyle
+msgid "Click to select a simple raised border"
+msgstr "Klik for at vælge en simpel hævet kant"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForBorderWidth
+msgid "Border width"
+msgstr "Rammebredde"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForBorderWidth
+msgid "Drag in here to change the border width"
+msgstr "Træk her for at ændre rammebredden"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForCornerRoundingToggle
+msgid " Rounded corners"
+msgstr " Afrundede hjørner"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForCornerRoundingToggle
+msgid "Turn rounded corners on or off"
+msgstr "Slå afrundede hjørner til eller fra"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForDropShadowToggle
+msgid " Drop shadow color"
+msgstr " Farve på skyggeeffekt"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForDropShadowToggle
+msgid "Turn drop shadows on or off"
+msgstr "Slå skyggeeffekter til eller fra"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForGradientDirection
+msgid "Direction"
+msgstr "Retning"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForGradientDirection
+msgid "Drag in here to change the direction of the gradient"
+msgstr "Træk ind her for at ændre retningen på farveovergangen"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForGradientFillToggle
+msgid " Gradient fill"
+msgstr " Farveovergangsfyld"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForGradientFillToggle
+msgid "Turn gradient fill on or off"
+msgstr "Slå farveovergangsfyld til eller fra"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForGradientOrigin
+msgid "Drag in here to change the origin of the gradient"
+msgstr "Træk ind her for at ændre startpunktet på farveovergangen"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForGradientOrigin
+msgid "Origin"
+msgstr "Startpunkt"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForLockedToggle
+msgid " Lock"
+msgstr " Lås"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForLockedToggle
+msgid "Turn lock on or off"
+msgstr "Slå lås til eller fra"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForMainColorPicker
+msgid "Color"
+msgstr "Farve"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForRadialGradientToggle
+msgid " Radial gradient"
+msgstr " Radial farveovergang"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForRadialGradientToggle
+msgid "Turn radial gradient on or off"
+msgstr "Slå radial farveovergang til eller fra"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForShadowOffset
+msgid "Drag in here to change the offset of the shadow"
+msgstr "Træk ind her for at ændre forskydningen af skyggen"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForShadowOffset
+msgid "Offset"
+msgstr "Forskydning"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForSolidFillToggle
+msgid " Solid fill"
+msgstr " Solid fyldfarve"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForSolidFillToggle
+msgid "Turn solid fill on or off"
+msgstr "Slå solid farve til eller fra"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForStickinessToggle
+msgid " Sticky"
+msgstr " Klistrer"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>paneForStickinessToggle
+msgid "Turn stickiness on or off"
+msgstr "Slå klistre-evne til eller fra"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>rebuildOptionalButtons,ScriptableButton_class>>descriptionForPartsBin,ScriptableButton_class>>registerInFlapsRegistry,ScriptableButton_class>>registerInFlapsRegistry,ScriptableButton_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "Button"
+msgstr "Knap"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>rebuildOptionalButtons
+msgid "open a button properties panel for the morph"
+msgstr "åben et panel til knap-egenskaber for morfen"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>rebuildOptionalButtons
+msgid "open a text properties panel for the morph"
+msgstr "åben et panel til tekst-egenskaber for morfen"
+
+#: Etoys-Experimental,ObjectPropertiesMorph>>rebuildOptionalButtons
+msgid "Text"
+msgstr "Tekst"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>paneForApplyToWholeText
+msgid " Apply changes to entire text "
+msgstr " Påfør ændringer til al tekst "
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>paneForApplyToWholeText
+msgid "Whether to apply style changes to entire text or just selection"
+msgstr ""
+"Om hvorvidt ændringer af stil skal anvendes på hele teksten eller blot på "
+"markeringen"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>paneForAutoFitToggle
+msgid " Auto-Fit"
+msgstr " Auto-tilpas"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>paneForAutoFitToggle
+msgid "Turn auto-fit on or off"
+msgstr "Slå auto-tilpas til eller fra"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>paneForMargins
+msgid "Drag in here to change the margins of the text"
+msgstr "Træk ind her for at ændre marginerne for teksten"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>paneForMargins
+msgid "Margins"
+msgstr "Marginer"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>paneForTextColorPicker
+msgid "Text Color"
+msgstr "Tekstfarve"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>paneForWrappingToggle
+msgid " Wrapping"
+msgstr " Ombrydning"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>paneForWrappingToggle
+msgid "Turn line wrapping on or off"
+msgstr "Slå ombrydning af linjer til eller fra"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "Accept"
+msgstr "Acceptér"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "B"
+msgstr "F"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "bold text"
+msgstr "fed tekst"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "cancel changes made and close panel"
+msgstr "annullér foretagne ændringer og luk panel"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "decrease kern"
+msgstr "formindsk knibning"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "font changing"
+msgstr "ændring af skrift"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "I"
+msgstr "K"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "increase kern"
+msgstr "forsøg knibning"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "italic text"
+msgstr "tekst i kursiv"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "Kern+"
+msgstr "Knibning+"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "Kern-"
+msgstr "Knibning-"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "keep changes made and close panel"
+msgstr "behold foretagne ændringer og luk panel"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "Main"
+msgstr "Hoved"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "N"
+msgstr "N"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "n"
+msgstr "n"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "narrow text"
+msgstr "smal tekst"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "normal text"
+msgstr "normal tekst"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "open a main properties panel for the morph"
+msgstr "gør tekst smallere"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "S"
+msgstr "S"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "Size"
+msgstr "Størrelse"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "Style"
+msgstr "Stil"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "struck out text"
+msgstr "gennemstreget tekst"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "U"
+msgstr "U"
+
+#: Etoys-Experimental,TextPropertiesMorph>>rebuild
+msgid "underlined text"
+msgstr "understreget tekst"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "as object"
+msgstr "som objekt"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "basic"
+msgstr "grundlæggende"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "drag & drop"
+msgstr "træk & slip"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "fill & border"
+msgstr "fyld & kant"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols,StandardViewer>>likelyCategoryToShow
+msgid "geometry"
+msgstr "geometri"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "layout"
+msgstr "udseende"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "miscellaneous"
+msgstr "forskelligt"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "more geometry"
+msgstr "mere geometri"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols,StandardViewer>>likelyCategoryToShow
+msgid "motion"
+msgstr "bevægelse"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "observation"
+msgstr "observation"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "pen use"
+msgstr "anvendelse af pen"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "scripting"
+msgstr "skripting"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "scripts"
+msgstr "skripter"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "search"
+msgstr "søg"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "sound"
+msgstr "lyd"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "tests"
+msgstr "test"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "variables"
+msgstr "variabler"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>vocabularySummary
+msgid "command"
+msgstr "kommando"
+
+#: Etoys-Protocols,EToyVocabulary_class>>vocabularySummary
+msgid "property"
+msgstr "egenskab"
+
+#: Etoys-Protocols-Type_Vocabularies,PlayerType>>addExtraItemsToMenu:forSlotSymbol:
+msgid "tiles to get..."
+msgstr "felter som skal hentes..."
+
+#: Etoys-Protocols-Type_Vocabularies,ScriptNameType>>defaultArgumentTile
+msgid "empty script"
+msgstr "tomt skript"
+
+#: Etoys-Scripting_Support,WatcherWrapper>>buildReadout:,WatcherWrapper>>reconstituteName
+msgid "{1}'s {2}"
+msgstr "{1}'er {2}"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,ColorTileMorph>>addColorSwatch,ColorTileMorph>>updateWordingToMatchVocabulary,EToyVocabulary_class>>masterOrderingOfCategorySymbols
+msgid "color"
+msgstr "farve"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,CompoundTileMorph>>initialize,PhraseTileForTest>>setupCostume,PhraseTileForTest>>setupCostume
+msgid "No"
+msgstr "Nej"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,CompoundTileMorph>>initialize,PhraseTileForTest>>setupCostume,PhraseTileForTest>>setupCostume
+msgid "Test"
+msgstr "Test"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,CompoundTileMorph>>initialize,PhraseTileForTest>>setupCostume,PhraseTileForTest>>setupCostume
+msgid "Yes"
+msgstr "Ja"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,FunctionNameTile>>setOperator:,PhraseTileMorph>>justDroppedInto:event:
+msgid "parenthesized"
+msgstr "sat i parentes"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,FunctionNameTile>>showOptions
+msgid "enclose within parentheses"
+msgstr "sæt i parenteser"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,FunctionNameTile>>showOptions
+msgid "parentheses"
+msgstr "parenteser"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,FunctionNameTile>>showOptions,FunctionTile>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "remove function"
+msgstr "fjern funktion"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,FunctionNameTile>>showOptions
+msgid "remove parentheses"
+msgstr "fjern parenteser"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,FunctionNameTile>>showOptions
+msgid "strip away the function call, leaving just its former argument in its place"
+msgstr "fjern funktionskaldet, efterlad blot dets tidligere argument i stedet"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,FunctionNameTile>>showOptions
+msgid "strip away the parenthesises"
+msgstr "fjern paranteserne"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,FunctionTile_class>>defaultNameStemForInstances
+msgid "Function"
+msgstr "Funktion"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,MenuTile>>initialize
+msgid "send to back"
+msgstr "send tilbage"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,NumericReadoutTile_class>>supplementaryPartsDescriptions,NumericReadoutTile_class>>supplementaryPartsDescriptions
+msgid "A number readout for a Stack. Shows current value. Click and type the value."
+msgstr ""
+"En udlæsning af tal for en stak. Viser nuværende værdi. Klik og indtast "
+"værdien."
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,NumericReadoutTile_class>>supplementaryPartsDescriptions
+msgid "A number readout for a Stack. Shows current value. Click and type the value. Shift-click on title to edit."
+msgstr ""
+"En udlæsning af tal for en stak. Viser nuværende værdi. Klik og indtast "
+"værdien. Skift-klik på titel for at redigere."
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,NumericReadoutTile_class>>supplementaryPartsDescriptions
+msgid "Number (bare)"
+msgstr "Tal (enkel)"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,NumericReadoutTile_class>>supplementaryPartsDescriptions
+msgid "Number (fancy)"
+msgstr "Tal (smart)"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,NumericReadoutTile_class>>supplementaryPartsDescriptions
+msgid "Number (mid)"
+msgstr "Tal (mellem)"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,ParameterTile>>bePossessive
+msgid "Player"
+msgstr "Spiller"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,ParameterTile>>bePossessive,TileMorph>>bePossessive,TileMorph>>emblazonPlayerNameOnReferenceTileWithin:,TileMorph>>retargetFrom:to:
+msgid "'s"
+msgstr "'s"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,PhraseTileForTest>>mouseDown:,ScriptEditorMorph>>addYesNoToHand
+msgid "TestTile"
+msgstr "TestFelt"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,PhraseTileForTimesRepeat>>mouseDown:
+msgid "Repeat Tile"
+msgstr "Gentag felt"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,PhraseTileForTimesRepeat>>setupCostume,PhraseTileForTimesRepeat>>setupCostume,TimesRepeatMorph>>initialize,TimesRow>>initialize
+msgid "Repeat"
+msgstr "Gentag"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,PhraseTileForTimesRepeat>>setupCostume,PhraseTileForTimesRepeat>>setupCostume
+msgid "Times"
+msgstr "Antal"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,PhraseTileMorph_class>>defaultNameStemForInstances
+msgid "PhraseTile"
+msgstr "FraseFelt"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,PhraseTileMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "Sprout a new scriptor around this phrase"
+msgstr "Lad en ny skriptor spire omkring denne frase"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,PhraseTileMorph>>try
+msgid "evaluation error"
+msgstr "fejl under evaluering"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,RandomNumberTile_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "A random-number tile for use with tile scripting"
+msgstr "Et felt med et tilfældigt tal til brug for skripting af felter"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,RandomNumberTile_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "A tile that will produce a random number in a given range"
+msgstr "Et felt som vil frembringe et tilfældigt tal i et givent interval"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,RandomNumberTile_class>>registerInFlapsRegistry,RandomNumberTile_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "Random"
+msgstr "Tilfældig"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,ScriptNameTile>>adjustHelpMessage
+msgid "The name of the script to which this operation applies"
+msgstr "Navnet på det skript for hvilken denne handling gælder"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,SoundReadoutTile>>soundNameFromUser
+msgid "Sounds"
+msgstr "Lyde"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TileMorph_class>>defaultNameStemForInstances
+msgid "Tile"
+msgstr "Felt"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TileMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "hand me this object"
+msgstr "ræk mig dette objekt"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TileMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "This tile refers to an actual graphical object; use this menu item to grab that object. Caution! This may remove the object from a place it really ought to stay."
+msgstr ""
+"Dette felt refererer til et aktuelt grafisk objekt; brug dette menu-element "
+"for at indfange dette objekt. Vær opmærksom! Dette kan fjerne objektet fra "
+"det sted det egentlig burde være."
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TileMorph>>options
+msgid "false"
+msgstr "falsk"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TileMorph>>options
+msgid "true"
+msgstr "sand"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TilePadMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "place in a function"
+msgstr "anbring i en funktion"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TilePadMorph>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "restore default tile"
+msgstr "genskab standardfelt"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TimesRepeatTile>>initialize
+msgid "Do"
+msgstr "Gør"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TimesRepeatTile>>initialize
+msgid "Script to repeat"
+msgstr "Skript som skal gentages"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TimesRow>>initialize
+msgid "times"
+msgstr "antal"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TypeListTile>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "choose type..."
+msgstr "vælg type..."
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,TypeListTile>>addMenuIcon
+msgid "click here to choose a new type for this parameter"
+msgstr "klik her for at vælge en ny type for dette parameter"
+
+#: Etoys-Scripting_Tiles,ViewerLine>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "show categories"
+msgstr "vis kategorier"
+
+#: Etoys-Scripting,AllPlayersTool_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "A tool showing all the players in your project"
+msgstr "Et værktøj som viser alle spillerne i dit projekt"
+
+#: Etoys-Scripting,AllPlayersTool_class>>descriptionForPartsBin,AllScriptsTool_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Scripting"
+msgstr "Skripting"
+
+#: Etoys-Scripting,AllPlayersTool>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "inspect"
+msgstr "inspicér"
+
+#: Etoys-Scripting,AllPlayersTool>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "reinvigorate"
+msgstr "pust nyt liv i"
+
+#: Etoys-Scripting,AllPlayersTool>>addHeaderRow
+msgid "Players in this Project"
+msgstr "Spillere i dette projekt"
+
+#: Etoys-Scripting,AllPlayersTool>>helpString
+msgid ""
+"Each row represents an object, or \"player\" in the project.\n"
+"Click on the menu icon to get a menu of options concerning the player.\n"
+"Click on a player's picture to reveal its location.\n"
+"Click on the turquoise eye to open the player's viewer.\n"
+"Click on a player's name to obtain a tile representing it."
+msgstr ""
+"Hver række repræsenterer et objekt eller en \"spiller\" i projektet.\n"
+"Klik på menu-ikonet for at få menuvalg vedrørende spilleren.\n"
+"Klik på en spillers billede for at få vist dens placering.\n"
+"Klik på det turkise øje for at åbne spillerens fremviser.\n"
+"Klik på spillerens navn for at indhente et felt som repræsenterer det."
+
+#: Etoys-Scripting,AllPlayersTool>>presentHelp,AllPlayersTool_class>>defaultNameStemForInstances,AllPlayersTool_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "Players"
+msgstr "Spillere"
+
+#: Etoys-Scripting,AllPlayersTool>>presentHelp
+msgid ""
+"\n"
+"Each row represents an object, or \"player\" in the project.\n"
+"Click on the menu icon to get a menu of options concerning the player.\n"
+"Click on a player's picture to reveal its location.\n"
+"Click on the turquoise eye to open the player's viewer.\n"
+"Click on a player's name to obtain a tile representing it."
+msgstr ""
+"\n"
+"Hver række repræsenterer et objekt eller en \"spiller\" i projektet.\n"
+"Klik på menu-ikonet for at få menuvalg vedrørende spilleren.\n"
+"Klik på en spillers billede for at få vist dens placering.\n"
+"Klik på det turkise øje for at åbne spillerens fremviser.\n"
+"Klik på spillerens navn for at indhente et felt som repræsenterer det."
+
+#: Etoys-Scripting,AllScriptsTool_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "A tool allowing you to monitor and change the status of all scripts in your project"
+msgstr ""
+"Et værktøj som lader dig overvåge og ændre status for alle skripter i dit "
+"projekt"
+
+#: Etoys-Scripting,AllScriptsTool_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "A tool that lets you control all the running scripts in your world"
+msgstr "Et værktøj som lader dig kontrollere alle kørende skripter i din verden"
+
+#: Etoys-Scripting,AllScriptsTool_class>>registerInFlapsRegistry,AllScriptsTool_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "A tool that lets you see and control all the running scripts in your project"
+msgstr ""
+"Et værktøj som lader dig se og kontrollere alle kørende skripter i dit "
+"projekt"
+
+#: Etoys-Scripting,AllScriptsTool>>addSecondLineOfControls
+msgid "all instances"
+msgstr "alle instanser"
+
+#: Etoys-Scripting,AllScriptsTool>>addSecondLineOfControls
+msgid "If checked, then entries for all instances will be shown, but if not checked, scripts for only one representative of each different kind of object will be shown. Consult the help available by clicking on the purple ? for more information."
+msgstr ""
+"Hvis afkrydset, så vil posterne for alle instanser blive vist, men hvis "
+"uafkrydset, så vises der alene skripter for én repræsentant fra hver slags "
+"objekt. Konsultér med den tilgængelige hjælp ved at klikke på det lilla ? "
+"for mere information."
+
+#: Etoys-Scripting,AllScriptsTool>>addSecondLineOfControls
+msgid "If checked, then only scripts that are paused or ticking will be shown"
+msgstr ""
+"Hvis afkrydset, vil det kun være skripter som er på pause eller som tikker "
+"der vises"
+
+#: Etoys-Scripting,AllScriptsTool>>addSecondLineOfControls
+msgid "tickers only"
+msgstr "kun de som tikker"
+
+#: Etoys-Scripting,AllScriptsTool>>dismissButton
+msgid "Click here to remove this tool from the screen; you can get another one any time you want from the Widgets flap"
+msgstr ""
+"Klik her for at fjerne dette værktøj fra skærmen; du kan få et andet når som "
+"helst du ønsker fra flappen Kontroller"
+
+#: Etoys-Scripting,AllScriptsTool>>helpString
+msgid ""
+"This tool allows you to see all the scripts for all the objects in this project.\n"
+"\n"
+"Sometimes you are only interested in those scripts that are ticking, or that are *ready* to tick when you hit the GO button (which are said to be \"paused.\")\n"
+"\n"
+"* Check \"tickers only\" if you only want to see such scripts -- i.e., scripts that are either paused or ticking.\n"
+"\n"
+"* If \"tickers only\" is *not* checked, then all scripts will be shown, whatever their status.\n"
+"\n"
+"* The other checkbox, labeled \"all instances\", only comes into play if you have created \"multiple sibling instances\" (good grief) of the same object, which share the same scripts; if you have such things, it is often convenient to see the scripts of just *one* such sibling, because it will take up less space and require less mindshare -- and note that you can control a script for an object *and* all its siblings from the menu of that one that you see, via menu items such as \"propagate status to siblings\".\n"
+"\n"
+"* If \"all instances\" is checked, scripts for all sibling instances will be shown, whereas if \"all instances\" is *not* checked, only one of each group of siblings will be selected to have its scripts shown.\n"
+"\n"
+"But how do you get \"multiple sibling instances\" of the same object? There are several ways:\n"
+"\n"
+"(1) Use the \"make a sibling instance\" or the \"make multiple siblings...\" menu item in the halo menu of a scripted object.\n"
+"\n"
+"(2) Use the \"copy\" tile in a script.\n"
+"\n"
+"(3) Request \"give me a copy now\" from the menu associated with the \"copy\" item in a Viewer.\n"
+"\n"
+"If you have on your screen multiple sibling instances of the same object, then you may or may want to see them all in the All Scripts tool, and that is what the \"all instances\" checkbox governs.\n"
+"\n"
+"Set \"all instances\" if you want a separate entry for each instance, as\n"
+"opposed to a single representative of that kind of object.\n"
+"\n"
+"Note that if you obtain a copy of an object by using the green halo handle, it will *not* be a sibling instance of the original. It will in many ways seem to be, because it will start out its life having the same scripts as the original. But it will then lead an independent life, so that changes to scripts of the original will not be reflected in it, and vice-versa.\n"
+"\n"
+"This is an important distinction, and an unavoidable one because people sometimes want the deep sharing of sibling instances and sometimes they clearly do not. But the truly understandable description of these concepts and distinctions certainly lies *ahead* of us!"
+msgstr ""
+"Dette værktøj lader dig se alle skripter for alle objekter i dette projekt.\n"
+"\n"
+"Nogle gange er du blot interesseret i de skripter som tikker, eller som er "
+"*klar* til at tikke når du trykker knappen KØR (hvilke siges at være \"på "
+"pause.\")\n"
+"\n"
+"* Afkryds \"kun de som tikker\" hvis du kun ønsker at se sådanne skripter - "
+"dvs., skripter som enten er på pause eller tikker.\n"
+"\n"
+"* Hvis \"kun de som tikker\" ikke er krydset af, så vil alle skripter blive "
+"vist, uanset deres status.\n"
+"\n"
+"* Den anden afkrydsningsboks, mærket med \"alle instanser\", kommer kun i spil "
+"hvis du har oprettet \"flere søskende-instanser\" (herregud) af det samme "
+"objekt, der deler de samme skripter; hvis du har sådanne ting, så er det "
+"ofte bekvemt at nøjes med at se blot *én* af disse søskende, fordi det vil "
+"fylde mindre og kræve mindre opmærksomhed - og bemærk at du kan kontrollere "
+"et skript for et objekt *og* alle dets søskende fra den menu du ser, via "
+"menu-elementer såsom \"udbred status til søskende\".\n"
+"\n"
+"* Hvis \"alle instanser\" er afkrydset, vises skripter for alle søskende-"
+"instanser, men er \"alle instanser\" *ikke* afkrydset, så vil blot én fra hver "
+"søskende-gruppe blive udvalgt til visningen af dets skripter.\n"
+"\n"
+"Men hvordan får du \"flere søskende-instanser\" for samme objekt? Der kan ske "
+"på flere måder:\n"
+"\n"
+"(1) Brug menu-elementerne \"opret en søskende-instans\" eller \"opret flere "
+"søskende...\" i glorie-menuen for et skriptet objekt.\n"
+"\n"
+"(2) Anvend \"kopi\" for felt i et skript.\n"
+"\n"
+"(3) Forespørg \"giv mig en kopi nu\" fra menuen som er knyttet til "
+"\"kopi\"-elementet i en Fremviser.\n"
+"\n"
+"Hvis du har flere søskende-instanser af samme objekt på din skærm, så kan "
+"eller vil du måske gerne se dem alle i værktøjet Alle skripter, og dette er "
+"hvad afkrydsningsboksen \"alle instanser\" styrer.\n"
+"\n"
+"Angiv \"alle instanser\" hvis du vil have en separat post for hver instans, i\n"
+"modsætning til en enkelt repræsentant for dette slags objekt.\n"
+"\n"
+"Bemærk at du kan indhente en kopi af et objekt ved at anvende håndtaget for "
+"den grønne glorie, det vil *ikke* være en søskende-instans af originalen. "
+"Det vil på mange måder ligne, fordi den starter sit liv med samme skripter "
+"som originalen. Men den vil efterfølgende føre et uafhængigt liv, således "
+"at ændringer i skriptet for originalen ikke bliver reflekteret i den, og "
+"omvendt.\n"
+"\n"
+"Dette er en vigtig adskillelse, og en uundgåelig af slagsen, da personer "
+"nogle gange ønsker den tætte deling af søskende-instanser og andre gange har "
+"et klart ønske om ikke at gøre det. Men den fuldt ud forståelige "
+"beskrivelse af disse begreber og distinktioner findes helt klart *ikke* på "
+"nuværende tidspunkt!"
+
+#: Etoys-Scripting,AllScriptsTool>>openUpButton
+msgid "open or close the lower portion that shows individual scripts"
+msgstr "åbn eller luk den nederste del som viser individuelle skripter"
+
+#: Etoys-Scripting,AllScriptsTool>>presentHelp,AllScriptsTool_class>>defaultNameStemForInstances,AllScriptsTool_class>>descriptionForPartsBin,AllScriptsTool_class>>registerInFlapsRegistry,AllScriptsTool_class>>registerInFlapsRegistry,AllScriptsTool_class>>registerInFlapsRegistry
+msgid "All Scripts"
+msgstr "Alle skripter"
+
+#: Etoys-Scripting,CategoryViewer>>addHeaderMorph
+msgid ""
+"remove this pane from the screen\n"
+"don't worry -- nothing will be lost!."
+msgstr ""
+"fjern denne rude fra skærmen\n"
+"der er ingen grund til bekymring - der mistes ikke noget!"
+
+#: Etoys-Scripting,CategoryViewer>>arrowSetterButtonFor:type:,CategoryViewer>>arrowSetterButton:args:
+msgid "drag from here to obtain an assignment phrase."
+msgstr "træk herfra for at få fat i en frase til tildeling."
+
+#: Etoys-Scripting,CategoryViewer>>chooseCategory
+msgid "category"
+msgstr "kategori"
+
+#: Etoys-Scripting,CategoryViewer>>infoButtonFor:,PlayerSurrogate>>rebuildRow
+msgid "Press here to get a menu"
+msgstr "Tryk her for at få en menu"
+
+#: Etoys-Scripting,CategoryViewer>>phraseForCommandFrom:
+msgid ""
+"drag and drop to \n"
+"add a new script"
+msgstr ""
+"træk og slip til \n"
+"tilføj et nyt skript"
+
+#: Etoys-Scripting,CategoryViewer>>phraseForTest
+msgid "Press here to tear off a TEST/YES/NO unit which you can drop into your script"
+msgstr ""
+"Tryk her for at afrive en enhed med TEST/JA/NEJ som du kan placere i dit "
+"skript"
+
+#: Etoys-Scripting,CategoryViewer>>phraseForTimesRepeat
+msgid "Drag here to tear off a Repeat/Times unit which you can drop into your script"
+msgstr ""
+"Tryk her for at afrive en enhed med Gentag/Antal som du kan placere i dit "
+"skript"
+
+#: Etoys-Scripting,CategoryViewer>>showCategoriesFor:
+msgid "can be found in the following categories"
+msgstr "kan findes i de følgende kategorier"
+
+#: Etoys-Scripting,CategoryViewer>>showCategoriesFor:
+msgid "is in the following category"
+msgstr "er i den følgende kategori"
+
+#: Etoys-Scripting,CategoryViewer>>showCategoriesFor:
+msgid "this tile is not actually suitable for use with this kind of object"
+msgstr "dette felt er faktisk ikke anvendeligt til brug med dette slags objekt"
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "A tile holding a plain number"
+msgstr "Et felt som indeholder et almindeligt tal"
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "A tile representing a function call. Click on the function name or the arrows to change functions."
+msgstr ""
+"Et felt som repræsenterer et funktionskald. Klik på funktionsnavnet eller "
+"på pilene for at ændre funktioner."
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "A tile representing the object being scripted"
+msgstr "Et felt som repræsenterer objektet som skriptes"
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "A tile that will produce a random number in a given range."
+msgstr "Et felt som vil frembringe et tilfældigt tal i et givent interval."
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:,ScriptEditorMorph>>handUserButtonDownTile,StandardScriptingSystem>>anyButtonPressedTiles,StandardScriptingSystem>>buttonDownTile
+msgid "button down?"
+msgstr "er knap nede?"
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:,ScriptEditorMorph>>handUserButtonUpTile,StandardScriptingSystem>>buttonUpTile,StandardScriptingSystem>>noButtonPressedTiles
+msgid "button up?"
+msgstr "er knap oppe?"
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "function"
+msgstr "funktion"
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "Gold Box"
+msgstr "Guldkasse"
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "number"
+msgstr "tal"
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "Reports whether the mouse button is down"
+msgstr "Rapporterer om museknappen er nede"
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "Reports whether the mouse button is up"
+msgstr "Rapporterer om museknappen er oppe"
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:,RandomNumberTile>>initialize,RandomNumberTile>>updateWordingToMatchVocabulary
+msgid "random"
+msgstr "tilfældig"
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "repeat"
+msgstr "gentag"
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "Test/Yes/No panes for testing a condition."
+msgstr "Test/Ja/Nej ruder til at teste en betingelse."
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "TimesRepeat panes for running a section of code repeatedly."
+msgstr "AntalGentagelse rude til at gentaget kørsel en kodesektion."
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "test"
+msgstr "test"
+
+#: Etoys-Scripting,GoldBoxMenu>>initializeFor:
+msgid "tile for me"
+msgstr "felt for mig"
+
+#: Etoys-Scripting,MethodMorph_class>>defaultNameStemForInstances
+msgid "Method"
+msgstr "Metode"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>addIdiosyncraticMenuItemsTo:forSlotSymol:
+msgid "give me a copy now"
+msgstr "giv mig en kopi nu"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>addIdiosyncraticMenuItemsTo:forSlotSymol:
+msgid "hand me a picture of pen trail"
+msgstr "ræk mig et billede af penne-sti"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>addInstanceVariable
+msgid "name for new variable: "
+msgstr "navn på ny variabel: "
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>addInstanceVariable
+msgid "var"
+msgstr "var"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>basicBeNotZero:
+msgid ""
+"Dividing by zero makes a number too\n"
+"large for even a Sorcerer to handle.\n"
+"Please change your script."
+msgstr ""
+"Division med nul giver et tal som er\n"
+"større end selv en Troldmand kan klare.\n"
+"Tilpas venligst dit skript."
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>basicRemoveSlotNamed:
+msgid ""
+"Caution! There may be scripts belonging to\n"
+"other objects that may rely on the presence of\n"
+"this variable. If there are, they may now be broken.\n"
+"You may need to fix them up manually."
+msgstr ""
+"Forsigtig! Der kan være skripter som tilhører\n"
+"andre objekter, der kan afhænge af at denne variabel\n"
+"er tilstede. Hvis der er, kan disse være gået itu.\n"
+"Du vil måske skulle rette dem manuelt."
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>basicRemoveSlotNamed:
+msgid ""
+"Sorry, {1} is in\n"
+"use in a script."
+msgstr ""
+"Beklager, {1} er i\n"
+"brug i et skript."
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>basicRenameSlot:newSlotName:
+msgid "Caution! References in texutally coded scripts won't be renamed."
+msgstr "Forsigtig! Referencer i tekstuelt kodede skripter omdøbes ikke."
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>beNotZero:
+msgid ""
+"Dividing by zero makes a number too\n"
+"\t\t\t\tlarge for even a Sorcerer to handle.\n"
+"\t\t\t\tPlease change your script."
+msgstr ""
+"Division med nul giver et tal som er\n"
+"\t\t\t\tstørre end selv en Troldmand kan klare.\n"
+"\t\t\t\tTilpas venligst dit skript."
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>changeParameterTypeFor:
+msgid ""
+"Choose the TYPE\n"
+"for the parameter (currently {1})"
+msgstr ""
+"Vælg TYPEN\n"
+"for parameteret (aktuelt {1})"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>chooseSlotTypeFor:
+msgid ""
+"Choose the TYPE\n"
+"for {1}\n"
+msgstr ""
+"Vælg TYPEN\n"
+"for {1}\n"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>chooseSlotTypeFor:
+msgid ""
+"\n"
+"(currently {2})"
+msgstr ""
+"\n"
+"(aktuelt {2})"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>chooseUserSlot
+msgid "Please choose a variable"
+msgstr "Vælg venligst en variabel"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>defaultScriptName
+msgid "script"
+msgstr "skript"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>handUserPictureOfPenTrail
+msgid "no pen trails present"
+msgstr "ingen penne-stier tilstede"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>infoFor:inViewer:,ScriptEditorMorph>>offerScriptorMenu,ScriptEditorMorph>>offerSimplerScriptorMenu
+msgid "add parameter"
+msgstr "tilføj parameter"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>infoFor:inViewer:,ScriptEditorMorph>>offerScriptorMenu,ScriptEditorMorph>>offerSimplerScriptorMenu
+msgid "button to fire this script"
+msgstr "knap til at affyre dette skript"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>infoFor:inViewer:
+msgid "destroy \""
+msgstr "ødelæg \""
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>infoFor:inViewer:
+msgid "edit balloon help"
+msgstr "rediger ballon-hjælp"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>infoFor:inViewer:,Player>>slotInfoButtonHitFor:inViewer:
+msgid "ok"
+msgstr "ok"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>infoFor:inViewer:,ScriptEditorMorph>>offerScriptorMenu,ScriptEditorMorph>>offerSimplerScriptorMenu
+msgid "remove parameter"
+msgstr "fjern parameter"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>infoFor:inViewer:
+msgid "rename \""
+msgstr "omdøb \""
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>methodInterfacesForInstanceVariablesCategoryIn:
+msgid "a variable defined by this object"
+msgstr "en variabel, der er defineret af dette objekt"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>newCostume
+msgid "choose a costume"
+msgstr "vælg et kostume"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "attempt repairs"
+msgstr "forsøg reparationer"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "browse class"
+msgstr "gennemse klasse"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "Choose a different vocabulary for this Viewer."
+msgstr "Vælg et andet vokabular til denne Fremviser."
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "choose limit class..."
+msgstr "vælg grænse-klasse..."
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "choose vocabulary..."
+msgstr "vælg vokabular..."
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "destroy all this object's scripts"
+msgstr "ødelæg alle objektets skripter"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "expunge empty scripts"
+msgstr "overstreg tomme skripter"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "forget other costumes"
+msgstr "glem andre kostumer"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "impart scripts to..."
+msgstr "viderebring skripter til..."
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "inspect class"
+msgstr "inspicer klasse"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:,ScriptInstantiation>>offerShiftedMenuIn:
+msgid "inspect morph"
+msgstr "inspicer morf"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:,ScriptInstantiation>>offerShiftedMenuIn:
+msgid "inspect player"
+msgstr "inspicer spiller"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "inspect this Viewer"
+msgstr "inspicer denne Fremviser"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "inspect this Vocabulary"
+msgstr "inspicer dette Vokabular"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "open a lexicon that has a type-in pane for search (not recommended!)"
+msgstr ""
+"åbn et leksikon, der har en indtastningsrude til søgning (anbefales ikke!)"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "open a window that shows the code for this object in traditional programmer format"
+msgstr ""
+"åbn et vindue, der viser koden for dette objekt i et traditionelt format for "
+"programmører"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "open lexicon with search pane"
+msgstr "åbn leksikon med søgerude"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "open standard lexicon"
+msgstr "åbn standard leksikon"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "opens a Viewer directly on the rendered morph."
+msgstr "åbner en Fremviser direkte på den optegnede morf."
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "relaunch this Viewer"
+msgstr "genstart denne Fremviser"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "Specify what the limitClass should be for this Viewer -- i.e., the most generic class whose methods and categories should be considered here."
+msgstr ""
+"Angive hvad grænseKlasse skal være for denne Fremviser - dvs., de metoder og "
+"kategorier fra den generiske klasse som bør betragtes her."
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerAlternateViewerMenuFor:event:
+msgid "view morph directly"
+msgstr "få morf vist direkte"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerGetterTiles:
+msgid ""
+"Choose the datum\n"
+"you want to extract from {1}'s {2}"
+msgstr ""
+"Vælg henføringspunktet\n"
+"som du ønsker at udtrække fra {1}'s {2}"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerGetterTiles:
+msgid ""
+"Choose the TYPE\n"
+"of data to get from\n"
+"{1}'s {2}"
+msgstr ""
+"Vælg TYPEN\n"
+"af data som hentes fra\n"
+"{1}'s {2}"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerGetterTiles:
+msgid "sorry -- no slots of that type"
+msgstr "beklager - ingen pladser af denne type"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerViewerMenuFor:event:
+msgid "Add a new script that will work for this object and all of its siblings"
+msgstr ""
+"Tilføj et nyt skript, der vil fungere for dette objekt og alle dets søskende"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerViewerMenuFor:event:
+msgid "Add a new variable to this object and all of its siblings. You will be asked to supply a name for it."
+msgstr ""
+"Tilføj en ny variabel til dette objekt og alle dets søskende. Du vil blive "
+"bedt om at angive et navn for det."
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerViewerMenuFor:event:
+msgid "add a new script"
+msgstr "tilføj et nyt skript"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerViewerMenuFor:event:
+msgid "add a new variable"
+msgstr "tilføj en ny variabel"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerViewerMenuFor:event:
+msgid "add a search pane"
+msgstr "tilføj en søgerude"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerViewerMenuFor:event:,ScriptEditorMorph>>offerScriptorMenu,ScriptEditorMorph>>offerSimplerScriptorMenu,ScriptInstantiation>>offerMenuIn:
+msgid "choose this to obtain a tile which represents the object associated with this script"
+msgstr ""
+"vælg dette for at erhverve et felt, der repræsenterer objektet som er "
+"knyttet til dette skript"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerViewerMenuFor:event:,ScriptEditorMorph>>offerScriptorMenu,ScriptEditorMorph>>offerSimplerScriptorMenu,ScriptInstantiation>>offerMenuIn:,ScriptInstantiation>>offerShiftedMenuIn:
+msgid "grab this object"
+msgstr "grib dette objekt"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerViewerMenuFor:event:
+msgid "If you have misplaced the object that this Viewer is looking at, use this item to (try to) make it visible"
+msgstr ""
+"Hvis du har placeret det objekt som Fremviseren kigger på forkert, så brug "
+"dette element til at (forsøge at) gøre det synligt"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerViewerMenuFor:event:,ScriptInstantiation>>offerMenuIn:
+msgid "more..."
+msgstr "mere..."
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerViewerMenuFor:event:,ScriptEditorMorph>>offerScriptorMenu,ScriptEditorMorph>>offerSimplerScriptorMenu,ScriptInstantiation>>offerMenuIn:
+msgid "reveal this object"
+msgstr "afdæk dette objekt"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerViewerMenuFor:event:
+msgid "This will actually pick up the object this Viewer is looking at, and hand it to you. Click the (left) button to drop it"
+msgstr ""
+"Dette vil faktisk opsamle det objekt som Fremviser kigger på, og give det "
+"til dig. Klik på (venstre) knap for at slippe det"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>offerViewerMenuFor:event:,ScriptEditorMorph>>offerScriptorMenu,ScriptEditorMorph>>offerSimplerScriptorMenu,ScriptInstantiation>>offerMenuIn:
+msgid "tile representing this object"
+msgstr "felt som repræsenterer dette objekt"
+
+#: Etoys-Scripting,Player>>renameScript:
+msgid "Script Name"
+msgstr "Navn på skript"
+

@@ Diff output truncated at 50000 characters. @@


More information about the etoys-notify mailing list