[etoys-notify] [SVN][973] Commit from Sugar Labs: Translation System by user aputsiaq.: 155 of 155 messages translated (0 fuzzy).

commits at etoys.squeak.org commits at etoys.squeak.org
Sun Sep 18 03:07:09 EDT 2011


Repository: http://etoys.squeak.org/svn

Revision: 973
Author:  pootle
Date:   2011-09-18 07:07:08 +0000 (Sun, 18 Sep 2011)
Log Message:
-----------
Commit from Sugar Labs: Translation System by user aputsiaq.: 155 of 155 messages translated (0 fuzzy).

Added Paths:
-----------
  trunk/po/da/DrGeoII-Core.po

-------------- next part --------------
Added: trunk/po/da/DrGeoII-Core.po
===================================================================
--- trunk/po/da/DrGeoII-Core.po	2011-09-18 07:07:04 UTC (rev 972)
+++ trunk/po/da/DrGeoII-Core.po	2011-09-18 07:07:08 UTC (rev 973)
@@ -0,0 +1,2285 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-31 22:08-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-01 18:46+0200\n"
+"Last-Translator: Aputsiaq Niels <aj at isit.gl>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"Language: da\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+"X-Etoys-Domain: DrGeoII-Core\n"
+"X-Etoys-SystemVersion: etoys4.1.2 of 31 August 2011 update 2397\n"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>angleButtonData
+msgid "Angle"
+msgstr "Vinkel"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>angleButtonData
+msgid "Angle defined by three points or two vectors."
+msgstr "Vinkel defineret ved tre punkter eller to vektorer."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>arcButtonData
+msgid "Arc"
+msgstr "Bue"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>arcButtonData
+msgid "Arc-circle defined by three points."
+msgstr "Buecirkel defineret ved 3 punkter."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>circleButtonData
+msgid "Circle"
+msgstr "Cirkel"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>circleButtonData
+msgid "Circle defined by its center and a point or by its center and radius, a value."
+msgstr ""
+"Cirkel defineret af dets centrum og et punkt eller af dets centrum og "
+"radius, en værdi."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>coordinatesButtonData,DrGeoPresenter>>pointByCoordinatesButtonData
+msgid "Coordinates"
+msgstr "Koordinater"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>coordinatesButtonData
+msgid "Vector or point coordinates, circle or line equation."
+msgstr "Vektor eller punkt-koordinater, cirkel eller linje-ligning."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>createMultipleString
+msgid "create multiple"
+msgstr "opret flere"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>distanceButtonData,DrGeoPresenter>>editGroupButtonData
+msgid "Distance between objects, curve length, free value"
+msgstr "Afstand mellem objekter, kurvelængde eller fri værdi"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>distanceButtonData
+msgid "Distance, length, value"
+msgstr "Distance, længde, værdi"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>editGroupButtonData
+msgid "Edit group"
+msgstr "Redigér gruppe"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>editScript
+msgid "Edit or create scripts"
+msgstr "Redigér eller opret skripter"
+
+# "Erase and object and" should probably be "Erase object and"
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>eraserButtonData
+msgid "Erase and object and all its depedencies."
+msgstr "Slet objekt og alle dets afhængigheder."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>eraserButtonData
+msgid "Eraser"
+msgstr "Viskelæder"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>freePointButtonData
+msgid "Click to create a point: free point on the background, on a curve or on two curves intersection."
+msgstr ""
+"Klik for at oprette et punkt: frit punkt i baggrunden, på en kurve eller på "
+"to kurvers skæringspunkt."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>freePointButtonData
+msgid "Point"
+msgstr "Punkt"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>gridButtonData
+msgid "Grid"
+msgstr "Gitter"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>gridButtonData
+msgid "Show or hide grid."
+msgstr "Vis eller skjul gitteret."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>griddedString
+msgid "snap to grid"
+msgstr "fastgør til gitter"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>gridString
+msgid "grid"
+msgstr "gitter"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>gridStuckButtonData
+msgid "Magnetic Grid"
+msgstr "Magnetisk gitter"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>gridStuckButtonData
+msgid "Snap to grid."
+msgstr "Fastgør til gitter."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>groupButtonData
+msgid "Create a selection group. To do a selection: i. set moving object mode, ii. select a zone by shift+drag over a backgroudn area."
+msgstr ""
+"Opret en gruppemarkering. For at foretage en markering: i. vælg tilstanden "
+"flydende objekter, ii. vælg en zone med skift+træk over et baggrundsområde."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>groupButtonData
+msgid "Create Group"
+msgstr "Opret gruppe"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>homothetyButtonData
+msgid "Homothety (scale)"
+msgstr "Homoteti (skalering)"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>homothetyButtonData
+msgid "Object transformation by homothety: select a point, a value and a geometric object.The first selected point is the homothety center."
+msgstr ""
+"Transformation af objekt gennem homoteti: vælg et punkt, en værdi og et "
+"geometrisk objekt. Det først valgte punkt er det homotetiske centrum."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>horizontalWheel
+msgid "Horizontal shift"
+msgstr "Vandret skift"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>lineButtonData
+msgid "Line"
+msgstr "Linje"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>lineButtonData
+msgid "Line defined by two points"
+msgstr "Linje defineret ved to punkter"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>locusButtonData
+msgid "Locus"
+msgstr "Geometrisk sted"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>locusButtonData
+msgid "Locus defined by a free point on a curve and a relative point."
+msgstr "Geometrisk sted defineret ved et frit punkt og et relativt punkt."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>macroBuildButtonData
+msgid "Build macro"
+msgstr "Byg en makro"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>macroBuildButtonData
+msgid "Construct a macro-construction with input and output items."
+msgstr "Konstruér en makro-konstruktion med input- og output-elementer."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>macroDeleteButtonData
+msgid "Delete a macro-construction from the registry."
+msgstr "Slet en makro-konstruktion fra registeret."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>macroDeleteButtonData
+msgid "Delete macro"
+msgstr "Slet makro"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>macroExecuteButtonData
+msgid "Execute a pre-built macro-construction on selected input items."
+msgstr ""
+"Udfør en makro-konstruktion der på forhånd er bygget på valgte input-"
+"elementer."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>macroExecuteButtonData
+msgid "Execute Macro"
+msgstr "Udfør makro"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>middleButtonData
+msgid "Middle"
+msgstr "Midte"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>middleButtonData
+msgid "The midpoint of a segment or between two points."
+msgstr "Midtpunktet for et segment eller mellem to punkter."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>moveButtonData
+msgid "Select and Move"
+msgstr "Vælg og flyt"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>moveButtonData
+msgid "Select and move an object."
+msgstr "Vælg og flyt et objekt."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>multipleModeButtonData
+msgid "Create Multiple"
+msgstr "Opret flere"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>multipleModeButtonData
+msgid "Toggle between the build of several geometric objects and the build of one geometric object then move it."
+msgstr ""
+"Skift visning mellem oprettelse af adskillige geometriske objekter og "
+"oprettelsen af et enkelt geometrisk objekt, flyt det dernæst."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>parallelButtonData
+msgid "Line passing through one point and parallel to a line, half-line, etc."
+msgstr "Linje igennem et punkt og parallel til en linje, halv-linje osv."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>parallelButtonData
+msgid "Parallel"
+msgstr "Parallel"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>perpendicularButtonData
+msgid "Line passing through one point and orthogonal to a line, half-line, etc."
+msgstr "Linje igennem et punkt og ortogonal til en linje, halv-linje osv."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>perpendicularButtonData
+msgid "Perpendicular"
+msgstr "Vinkelret"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>pointByCoordinatesButtonData
+msgid "Point defined by its coordinates. Select two numbers for the abscissa and the ordinate."
+msgstr ""
+"Punkt defineret ved det koordinator. Vælg to tal for førsteaksen og "
+"andenaksen."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>polygonButtonData
+msgid "Polygon"
+msgstr "Polygon"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>polygonButtonData
+msgid "Polygon defined by n points. Last choosen point must be the initial point to terminate the selection."
+msgstr ""
+"Polygon defineret ved n punkter. Det sidst valgte punkt skal være det første "
+"punkt for at afslutte markeringen."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>propertyButtonData
+msgid "Edit an object property."
+msgstr "Redigér egenskaber for et objekt."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>propertyButtonData
+msgid "Property"
+msgstr "Egenskaber"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>rayButtonData
+msgid "Half-Line defined by two points, the first selected point is the origin."
+msgstr ""
+"Halv-linje defineret ved to punkter, det først valgte punkt er "
+"udgangspunktet."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>rayButtonData
+msgid "Ray"
+msgstr "Stråle"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>redoButtonData
+msgid "Redo"
+msgstr "Gentag"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>redoButtonData
+msgid "Redo last action."
+msgstr "Gentag seneste handling."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>reflectionButtonData
+msgid "Object transformation by reflexion: select a line and a geometric object. Reflexion axe will be the first selected line."
+msgstr ""
+"Transformation af objekt gennem refleksion: vælg en linje og et geometrisk "
+"objekt. Refleksionsaksen vil være den først vælge linje."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>reflectionButtonData
+msgid "Reflection"
+msgstr "Refleksion"
+
+# filed typo in bug tracker
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>rotationButtonData
+msgid "Object transformation by rotation: select a point, a value and a geometric object.The first selected point is the rotation center."
+msgstr ""
+"Transformation af objekt gennem rotation: vælg et punkt, en værdi og et "
+"geometrisk objekt. Det først valgte punkt er centret for rotation."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>rotationButtonData
+msgid "Rotation"
+msgstr "Rotation"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>scriptButtonData
+msgid "Insert a Smalltalk script in the drawing area."
+msgstr "Indsæt et Smalltalk-skript i tegneområdet."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>scriptButtonData
+msgid "Use a script"
+msgstr "Brug et skript"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>scriptEditButtonData
+msgid "Create or edit a Smalltalk script."
+msgstr "Opret eller redigér et Smalltak-skript."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>scriptEditButtonData
+msgid "Edit a script"
+msgstr "Redigér et skript"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>segmentButtonData
+msgid "Segment"
+msgstr "Segment"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>segmentButtonData
+msgid "Segment defined by two points."
+msgstr "Segment defineret ved to punkter."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>styleButtonData
+msgid "Edit an object style."
+msgstr "Redigér en stil for objekt."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>styleButtonData
+msgid "Edit Style"
+msgstr "Redigér stil"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>symmetryButtonData
+msgid "Object transformation by central symmetry: select a point and a geometric object. The first selected point is the symmetry center."
+msgstr ""
+"Transformation af objekt gennem central symmetri: vælg et punkt og et "
+"geometrisk objekt. Det først valgte punkt er det symmetriske center."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>symmetryButtonData
+msgid "Symmetry"
+msgstr "Symmetri"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>translationButtonData
+msgid "Object transformation by translation: select a vector and a geometric object."
+msgstr ""
+"Objekt-transformation gennem oversættelse: vælg en vektor og et geometrisk "
+"objekt."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>translationButtonData
+msgid "Translation"
+msgstr "Oversættelse"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>undoButtonData
+msgid "Undo"
+msgstr "Fortryd"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>undoButtonData
+msgid "Undo last action"
+msgstr "Fortryd sidste handling"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>vectorButtonData
+msgid "Vector"
+msgstr "Vektor"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>vectorButtonData
+msgid "Vector defined by two points."
+msgstr "Vektor defineret ved to punkter."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>verticalWheel
+msgid "Vertical shift"
+msgstr "Lodret skift"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>viewerButtonData
+msgid "Etoys Viewer"
+msgstr "Fremviser for E-legetøj"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>viewerButtonData
+msgid "Open the Etoys script viewer for a given geometric object."
+msgstr "Åbn E-legetøjs skript-fremviser for et givent geometrisk objekt."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGeoPresenter>>zoomWheel
+msgid "Zooming"
+msgstr "Zoomer"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGService_class>>descriptionForPartsBin
+msgid "An interactive geometry canvas to draw dynamic geometric sketch. Open the Morph menu to get access to the construction tools and more."
+msgstr ""
+"Et interaktiv geometrisk lærred til at tegne dynamiske, geometriske skitser. "
+"Åbn Morf-menuen for at få adgang til konstruktionsværktøjerne og mere."
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGService>>addCustomMenuItems:hand:,DrGService>>popupMenu
+msgid "Dr. Geo tools"
+msgstr "Værktøjer til Dr. Geo"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGService>>addCustomMenuItems:hand:
+msgid "Give me Dr. Geo buttons"
+msgstr "Giv mig knapper til Dr. Geo"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGService>>addLineBtnMenuItems:hand:,DrGService>>addLineMenuItems:hand:
+msgid "Curves"
+msgstr "Kurver"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGService>>addMacroBtnMenuItems:hand:,DrGService>>addMacroMenuItems:hand:
+msgid "Macro-construction"
+msgstr "Makro-konstruktion"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGService>>addNumericBtnMenuItems:hand:,DrGService>>addNumericMenuItems:hand:
+msgid "Numerics"
+msgstr "Numeriske værdier"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGService>>addOtherBtnMenuItems:hand:,DrGService>>addOtherMenuItems:hand:
+msgid "Other"
+msgstr "Andet"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGService>>addOtherMenuItems:hand:
+msgid "default position and scale"
+msgstr "standardposition og skalering"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGService>>addPointBtnMenuItems:hand:,DrGService>>addPointMenuItems:hand:
+msgid "Points"
+msgstr "Punkter"
+
+#: DrGeoII-Core-App,DrGService>>addTransformationBtnMenuItems:hand:,DrGService>>addTransformationMenuItems:hand:
+msgid "Transformations"
+msgstr "Transformationer"
+
+#: DrGeoII-Core-Builder,DrGMacroBuilder>>apply
+msgid "Input and output items don't match"
+msgstr "Input- og output-elementer matcher ikke"
+
+#: DrGeoII-Core-Builder,DrGMacroBuilder>>apply
+msgid "Please, enter a proper title and description"
+msgstr "Indtast venligst en egnet titel og beskrivelse"
+
+#: DrGeoII-Core-Builder,DrGScriptPlayer>>description
+msgid "no comment, write one at the beginning of the script source code"
+msgstr "ingen kommentar, skriv én i begyndelsen af skriptets kildekode"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGAngle2VectorsItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This oriented angle %1"
+msgstr "Denne orienterede vinkel %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGAngle3PointsItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This geometric angle %1"
+msgstr "Denne geometriske vinkel %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGArcItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This Arc Circle %1"
+msgstr "Denne buede cirkel %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGCircleItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This circle %1"
+msgstr "Denne cirkel %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGCompositeItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This composite object %1"
+msgstr "Dette sammensatte objekt %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGLineItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This line %1"
+msgstr "Denne linje %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGLocusItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This locus %1"
+msgstr "Dette geometriske sted %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGMathItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This math item %1"
+msgstr "Dette matematiske element %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGParallelLineItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This parallel line %1"
+msgstr "Denne parallelle linje %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGPerpendicularlLineItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This perpendicular line %1"
+msgstr "Denne vinkelrette linje %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGPointItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This point %1"
+msgstr "Dette punkt %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGPolygonItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This polygon %1"
+msgstr "Denne polygon %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGRayItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This half-line %1"
+msgstr "Denne halvlinje %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGScriptItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This script {1}>>{2}"
+msgstr "Dette skript {1}>>{2}"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGSegmentItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This segment %1"
+msgstr "Dette segment %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGValueArcLengthItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This arc length %1"
+msgstr "Denne kurvelængde %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGValueCircleLengthItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This circle perimeter %1"
+msgstr "Denne cirkelomkreds %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGValueDistancePointLineItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This point-line distance %1"
+msgstr "Denne punktlinje-afstand %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGValueDistancePointsItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This distance between two points %1"
+msgstr "Denne afstand mellem to punkter %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGValueItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This value %1"
+msgstr "Denne værdi %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGValueLineSlopeItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This line slope %1"
+msgstr "Denne linjehældning %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGValueSegmentLengthItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This segment length %1"
+msgstr "Denne længde på segment %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGValueVectorNormItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This Vector's norm %1"
+msgstr "Denne vektors norm %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item,DrGVectorItem>>adaptiveDescriptiveName
+msgid "This vector %1"
+msgstr "Denne vektor %1"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGCompositeStyle>>addMyMenus:
+msgid "disband this group"
+msgstr "opløs denne gruppe"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGCompositeStyle>>addShapeMenu:,DrGPointCostumeStyle>>addShapeMenu:
+msgid "shape"
+msgstr "figur"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGCostumeStyle>>addColorMenu:
+msgid "colour"
+msgstr "farve"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGCostumeStyle>>popupMenu
+msgid " edit style... "
+msgstr " redigér stil... "
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGCostumeStyle>>popupMenu
+msgid "hide"
+msgstr "skjul"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGCostumeStyle>>popupMenu
+msgid "rename"
+msgstr "omdøb"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGCostumeStyle>>popupMenu
+msgid "show"
+msgstr "vis"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGCostumeStyle>>rename
+msgid "edit me"
+msgstr "redigér mig"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGCurveCostumeStyle>>addLineStyleMenu:
+msgid "line style"
+msgstr "stil for linje"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGCurveCostumeStyle>>addThicknessMenu:,DrGPointCostumeStyle>>addSizeMenu:
+msgid "size"
+msgstr "størrelse"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGFinitCurveCostumeStyle>>addArrowMenu:
+msgid "arrow"
+msgstr "pil"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGFreeValueCostumeStyle>>addMyMenus:
+msgid "edit this value"
+msgstr "redigér denne værdi"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGFreeValueCostumeStyle>>editValue
+msgid "Edit this value"
+msgstr "Redigér denne værdi"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGValueCostumeStyle>>rename
+msgid "Name this value"
+msgstr "Navngiv denne værdi"
+
+#: DrGeoII-Core-Item-View,DrGValueCostumeStyle>>rename
+msgid "Rename this value"
+msgstr "Omdøb denne værdi"
+
+#: DrGeoII-Core-Script,DrGeoCanvas>>canTransform:
+msgid "Only geometric object can be transformed."
+msgstr "Det er kun geometriske objekter som kan transformeres."
+
+#: DrGeoII-Core-Tool,DrGDynamicTool>>chooseCostume:
+msgid "Select an object"
+msgstr "Vælg et objekt"
+
+#: DrGeoII-Core-Tool,DrGDynamicToolState>>handleMouseAt:,DrGEditGroupToolStateNeutral>>handleMouseAt:
+msgid "Several objects can be selected. Please, select one clicking the mouse."
+msgstr "Adskillige objekter kan markeres. Vælg venligst ét ved at klikke musen."
+
+#: DrGeoII-Core-Tool,DrGFlyPointBuildToolState>>handleMouseAt:
+msgid "This intersection"
+msgstr "Dette skæringspunkt"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardMacroBuild>>firstPage
+msgid "Build a macro-construction"
+msgstr "Byg en makro-konstruktion"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardMacroBuild>>firstPage
+msgid ""
+"To build a macro-construction,\n"
+"\n"
+" 1. First select the input paramaters,\n"
+" 2. Next select the output parameters,\n"
+" 3. Next chose a name and a description,\n"
+" 4. Last apply the selection."
+msgstr ""
+"En makro-konstruktion bygges ved,\n"
+"\n"
+" 1. Først vælg inddata-parametre,\n"
+" 2. Dernæst vælg uddata-parametre,\n"
+" 3. Dernæst vælg et navn og en beskrivelse,\n"
+" 4. Som det sidste anvendes markeringen."
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardMacroBuild>>fourthPage,DrGWizardMacroPlay>>secondPage,DrGWizardScript>>secondPage
+msgid "Description:"
+msgstr "Beskrivelse:"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardMacroBuild>>fourthPage
+msgid "Give a name and a description"
+msgstr "Angiv et navn og en beskrivelse"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardMacroBuild>>fourthPage,DrGWizardMacroPlay>>secondPage
+msgid "Title:"
+msgstr "Titel:"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardMacroBuild>>secondPage
+msgid "Select input parameters"
+msgstr "Vælg parametre for inddata"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardMacroBuild>>thirdPage
+msgid "Select output parameters"
+msgstr "Vælg parametre for uddata"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardMacroPlay>>firstPage
+msgid "Execute a macro-construction"
+msgstr "Udfør en makro-konstruktion"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardMacroPlay>>firstPage
+msgid ""
+"To execute a macro-construction,\n"
+"\n"
+" 1. First select a macro-construction from the list,\n"
+" 2. Select items on the figure. Only items relevant\n"
+" to the selected macro-construction are selectable.\n"
+" Once enought items are selected, the macro is\n"
+" automaticly executed.\n"
+" To start press the 'next' button."
+msgstr ""
+"En makro-konstruktion afvikles ved,\n"
+"\n"
+"1. Vælg først en makro-konstruktion fra listen,\n"
+"2. Vælg elementer fra figuren. Det er kun muligt at udpege\n"
+"elementer som er relevante for den valgte makro-konstruktion.\n"
+"Når der er valgt tilstrækkeligt mange elementer, bliver makroen\n"
+"automatisk afviklet.\n"
+"Tryk på knappen 'næste' for at begynde."
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardMacroPlay>>secondPage
+msgid "Select a macro-construction then the figure items"
+msgstr "Vælg en makrokonstruktion, dernæst figurobjekterne"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardPage>>applyBtn
+msgid "apply"
+msgstr "anvend"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardPage>>cancelBtn
+msgid "cancel"
+msgstr "annullér"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardPage>>nextBtn
+msgid "next"
+msgstr "næste"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardPage>>previousBtn
+msgid "previous"
+msgstr "forrige"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardScript>>firstPage
+msgid ""
+"To use a script,\n"
+"\n"
+" 1. First select a script from the list,\n"
+" 2. Select items on the figure.\n"
+" Once enought items are selected, the script is\n"
+" inserted in the figure close to the latest selected item.\n"
+" To start press the 'next' button."
+msgstr ""
+"For at benytte et skript,\n"
+"\n"
+"1. Vælg først et skript fra listen,\n"
+"2. Vælg elementer fra figuren.\n"
+"Når der er valgt tilstrækkeligt med elementer, bliver skriptet\n"
+"indsat i figuren som er tæt på senest valgte element.\n"
+"Tryk på knappen 'næste' for at begynde."
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardScript>>firstPage
+msgid "Use a script in the figure"
+msgstr "Brug et skript i figuren"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardScript>>secondPage
+msgid "Script name:"
+msgstr "Navn på skript:"
+
+#: DrGeoII-Core-UI,DrGWizardScript>>secondPage
+msgid "Select a script then the figure items"
+msgstr "Vælg et skript, dernæst figur-elementerne"
+
+#~ msgid "_Polygon"
+#~ msgstr "_Polygon"
+
+#~ msgid "Scale: select a geometric object, the center and a scalar"
+#~ msgstr "Skala: vælg et geometrisk objekt, centrum og en skalar"
+
+#~ msgid "Automatic:"
+#~ msgstr "Automatisk:"
+
+#~ msgid "Visibility"
+#~ msgstr "Synlighed"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Arc-circle's length:: %s"
+#~ msgstr "Cirkelbuens længde:: %s"
+
+#~ msgid "_Delete an Object"
+#~ msgstr "_Slet et objekt"
+
+#~ msgid "Rename the current view"
+#~ msgstr "Omdøb aktuel visning"
+
+#~ msgid "Play a recorded macro-construction"
+#~ msgstr "Afspil en indspillet makro-konstruktion"
+
+#~ msgid "New Text"
+#~ msgstr "Ny tekst"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Only geomteric figure\n"
+#~ "can be exported to PNG!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kun geometrisk figur\n"
+#~ "kan eksporteres til PNG!"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scaled polygon %s"
+#~ msgstr "Skaleret polygon %s"
+
+#~ msgid "Tools based on properties and transformations"
+#~ msgstr "Værktøjer baseret på egenskaber og transformationer"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Circle %s"
+#~ msgstr "Cirkel %s"
+
+#~ msgid "Property: select the object to change its property"
+#~ msgstr "Egenskaber: vælg objektet for at ændre dets egenskaber"
+
+#~ msgid "Select printer: "
+#~ msgstr "Vælg printer: "
+
+#~ msgid "Open..."
+#~ msgstr "Åbn..."
+
+#~ msgid "Ray: select its origin then another point"
+#~ msgstr "Stråle: vælg dets begyndelsespunkt og dernæst et andet punkt"
+
+#~ msgid "Enter the macro-construction description there"
+#~ msgstr "Indtast beskrivelse for makro-konstruktionen der"
+
+#~ msgid "Scalar"
+#~ msgstr "Skalar"
+
+#~ msgid "The point(s) of intersection between two objects"
+#~ msgstr "Skæringspunkt(er) mellem to objekter"
+
+#~ msgid "Change the property of an object"
+#~ msgstr "Ændr et objekts egenskaber"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Point's abscissa:: %s"
+#~ msgstr "Punktets x-koordinat:: %s"
+
+#~ msgid "_File"
+#~ msgstr "_Filer"
+
+#, c-format
+#~ msgid ""
+#~ "File '%s' exists!\n"
+#~ "Overwrite?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Filen %s eksisterer!\n"
+#~ "Overskriv?"
+
+#~ msgid "Point given its coordinates"
+#~ msgstr "Punkt givet dets koordinater"
+
+#~ msgid "PostScript:"
+#~ msgstr "PostScript:"
+
+#~ msgid "Text Buffer"
+#~ msgstr "Tekst-buffer"
+
+#~ msgid "Vector: select its origin and extremity"
+#~ msgstr "Vektor: vælg dets begyndelsespunkt og endepunkt"
+
+#~ msgid "_Segment"
+#~ msgstr "_Segment"
+
+#, no-c-format
+#~ msgid "Zoom to 200%"
+#~ msgstr "Zoom til 200%"
+
+#~ msgid "Animate a free point on a curve at speed 2"
+#~ msgstr "Animér et frit punkt på en kurve ved hastighed 2"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scale vector:: %s"
+#~ msgstr "Skalér vektor:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Transformed polygon %s"
+#~ msgstr "Transformeret polygon %s"
+
+#~ msgid "Dr.Geo Math Tool"
+#~ msgstr "Matematikværktøjet Dr.Geo"
+
+#~ msgid "Script: select n objects (n >=0) then click on the background"
+#~ msgstr "Skript: vælg n objekter (n >=0) og klik så på baggrunden"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Symmetric half-line:: %s"
+#~ msgstr "Symmetrisk halvlinje %s"
+
+#~ msgid "Create curve"
+#~ msgstr "Opret kurve"
+
+#~ msgid "Execute pre-built macro"
+#~ msgstr "Udfør tidligere produceret makro"
+
+#~ msgid "Edit Scheme script"
+#~ msgstr "Redigér Scheme-skript"
+
+#~ msgid "Items"
+#~ msgstr "Objekter"
+
+#~ msgid "Re-lock the interface"
+#~ msgstr "Lås grænsefladen igen"
+
+#~ msgid "Define a macro-construction"
+#~ msgstr "Definér en makro-konstruktion"
+
+#~ msgid "Guile script using objects as input parameters"
+#~ msgstr "Guile-skript som bruger objekter som inddataparametre"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Default figure name used when a new figure is created. This name is combined "
+#~ "with a numeric indicator"
+#~ msgstr ""
+#~ "Standardfigurnavnet som bruges når en ny figur oprettes. Dette navn "
+#~ "kombineres med en cifferindikator"
+
+#~ msgid "_Arc Circle"
+#~ msgstr "_Buecirkel"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Rotation: select a geometric object, the center and an angle or a scalar"
+#~ msgstr ""
+#~ "Rotation: vælg et geometrisk objekt, centrum og en vinkel eller en skalar"
+
+#~ msgid "_Scale"
+#~ msgstr "_Skalér"
+
+#~ msgid "the slope of %1"
+#~ msgstr "hældningen på %1"
+
+#~ msgid "Geometric figure "
+#~ msgstr "Geometrisk figur "
+
+#~ msgid "_Distance & Length"
+#~ msgstr "_Afstand & længde"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Line's slope:: %s"
+#~ msgstr "Linjens hældning:: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Numeric: click on the back to edit a free value or select geometric object"
+#~ "(s) to calculate distance"
+#~ msgstr ""
+#~ "Numerisk: klik på bagsiden for at redigere en fri værdi eller vælg "
+#~ "geometriske objekter for at beregne afstand"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Axial symmetry of an object. When ambiguity, the first selected line is the "
+#~ "line to transform"
+#~ msgstr ""
+#~ "Aksial symmetri for et objekt. Hvis flertydigt, transformeres den først "
+#~ "valgte linje"
+
+#~ msgid "Style"
+#~ msgstr "Stil"
+
+#~ msgid "firefox"
+#~ msgstr "firefox"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Rotate point:: %s"
+#~ msgstr "Rotér punkt:: %s"
+
+#~ msgid "_Help"
+#~ msgstr "_Hjælp"
+
+#~ msgid "Intersection(s): select two curves"
+#~ msgstr "Skæringer: vælg to kurver"
+
+#~ msgid "Input"
+#~ msgstr "Inddata"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Transformed circle %s"
+#~ msgstr "Transformeret cirkel %s"
+
+#~ msgid "_Script"
+#~ msgstr "_Skript"
+
+#~ msgid "Export figure to LaTeX"
+#~ msgstr "Eksportér figur til LaTeX"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Translated half-line %s"
+#~ msgstr "Flyttet halvlinje %s"
+
+#~ msgid "Select Color"
+#~ msgstr "Vælg farve"
+
+#~ msgid "Global preferences"
+#~ msgstr "Globale indstillinger"
+
+#~ msgid "Adjust the point style"
+#~ msgstr "Justér punktstilen"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Figure %d"
+#~ msgstr "Figur %d"
+
+#~ msgid "%1's magnitude"
+#~ msgstr "%1's magnitude"
+
+#~ msgid "_Transformation"
+#~ msgstr "_Transformation"
+
+#~ msgid "Error printing the current figure!"
+#~ msgstr "Fejl under udskrivning af den aktuelle figur!"
+
+#~ msgid "Arc: select three points"
+#~ msgstr "Bue: vælg 3 punkter"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scaled vector %s"
+#~ msgstr "Skaleret vektor %s"
+
+#~ msgid "User manual"
+#~ msgstr "Brugerhåndbog"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Parallel line:: %s"
+#~ msgstr "Parallel linje:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Line defined by a point and its slope:: %s"
+#~ msgstr "Linje defineret ved et punkt og en hældning:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scale point:: %s"
+#~ msgstr "Skalér punkt:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Transformed half-line %s"
+#~ msgstr "Transformeret halvlinje %s"
+
+#~ msgid "%1's perimeter"
+#~ msgstr "%1's omkreds"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Point %s"
+#~ msgstr "Punkt %s"
+
+#~ msgid "_Macro-constructions"
+#~ msgstr "_Makro-konstruktioner"
+
+#~ msgid "X min"
+#~ msgstr "X min"
+
+#, no-c-format
+#~ msgid "175%"
+#~ msgstr "175%"
+
+#~ msgid "Are you sure to close this figure?"
+#~ msgstr "Er du sikker på at du vil lukke denne figur?"
+
+#~ msgid "Circle: select its center and a point or its radius (number or segment)"
+#~ msgstr "Cirkel: vælg centrum og et punkt, eller radius (tal eller segment)"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Middle of segment:: %s"
+#~ msgstr "Midten på segment:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Translate point:: %s"
+#~ msgstr "Flyt punkt:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Remove %s?"
+#~ msgstr "Fjern %s?"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Text %d"
+#~ msgstr "Tekst %d"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Free point on curve:: %s"
+#~ msgstr "Frit punkt på kurve:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Transformed point %s"
+#~ msgstr "Transformeret punkt %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Symmetric point:: %s"
+#~ msgstr "Symmetrisk punkt:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scale arc-circle:: %s"
+#~ msgstr "Skalér cirkelbue:: %s"
+
+#~ msgid "_Construct Macro"
+#~ msgstr "_Lav makro"
+
+#~ msgid "Unlock"
+#~ msgstr "Lås op"
+
+#~ msgid "Remove exporting area"
+#~ msgstr "Fjern eksportområde"
+
+#~ msgid "_Numeric"
+#~ msgstr "_Numerisk"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Distance between two points:: %s"
+#~ msgstr "Afstand mellem to punkter:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Segment defined by its extremities:: %s"
+#~ msgstr "Segment defineret af dets yderpunkter:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid ""
+#~ "Command line options:\n"
+#~ "Term under [] are options, || means OR:\n"
+#~ "  drgeo [--file geo_file_name || macro_file_name] [geo_file_name.fgeo] "
+#~ "[macro_file_name.mgeo] [--evaluate dsf_file_name] [--texmacs] [--help]\n"
+#~ "\n"
+#~ "--file    : to load a Dr. Geo file\n"
+#~ "--evaluate  : to load and evaluate a Dr. Geo Scheme Figure (DSF)\n"
+#~ "--texmacs  : start Dr. Geo as a TeXmacs plug-in\n"
+#~ "--help    : this help summary\n"
+#~ "\n"
+#~ "Several files can be loaded using a --file command for each\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kommandolinjemuligheder:\n"
+#~ "Termer under [] er flag, || betyder ELLER:\n"
+#~ "  drgeo [--file geofilnavn || makrofilnavn] [geofilnavn.fgeo] [makrofilnavn."
+#~ "mgeo] [--evaluate dsf-filnavn] [--texmacs] [--help]\n"
+#~ "\n"
+#~ "--file    : for at indlæse en Dr. Geo-fil\n"
+#~ "--evaluate  : for at indlæse og evaluere en Dr. Geo-Scheme-figur (DSF)\n"
+#~ "--texmacs  : start Dr. Geo som et TeXmacs-indstiksmodul\n"
+#~ "--help    : denne hjælpetekst\n"
+#~ "\n"
+#~ "Flere filer kan indlæses ved at bruge en --file-kommando for hver fil\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "Object Aspect"
+#~ msgstr "Objektproportioner"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Vertex %s"
+#~ msgstr "Vertex %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Rotate line:: %s"
+#~ msgstr "Rotér linje:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Error exporting to '%s'!"
+#~ msgstr "Fejl ved eksportering til '%s'"
+
+#~ msgid "Masked"
+#~ msgstr "Masket"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scaled half-line %s"
+#~ msgstr "Skaleret halvlinje %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scaled segment %s"
+#~ msgstr "Skaleret segment %s"
+
+#~ msgid "the ordinate of %1"
+#~ msgstr "y-koordinat %1"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Free Interactive Geometry\n"
+#~ "\n"
+#~ "(c) Copyright 1996-2005 H. Fernandes \n"
+#~ "(c) Copyright 2000 L. Gauthier\n"
+#~ "(c) Copyright 2000-2005 OFSET\n"
+#~ "Translation: translator_name"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Frit interaktivt geometriprogram\n"
+#~ "\n"
+#~ "(c) Copyright 1996-2005 H. Fernandes \n"
+#~ "(c) Copyright 2000 L. Gauthier\n"
+#~ "(c) Copyright 2000-2005 OFSET\n"
+#~ "Oversættelse: \n"
+#~ "Kenneth Christiansen\n"
+#~ "Keld Simonsen\n"
+#~ "Bjørn Henriksen\n"
+#~ "Marie Lund\n"
+#~ "Peter Bach"
+
+#~ msgid "_Animation"
+#~ msgstr "_Animation"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Vector of translation %s"
+#~ msgstr "Flytningsvektor %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scaled circle %s"
+#~ msgstr "Skaleret cirkel %s"
+
+#~ msgid "Execute"
+#~ msgstr "Udfør"
+
+#~ msgid "Half-Line"
+#~ msgstr "Halv-linje"
+
+#~ msgid "Delete an object and its relatives"
+#~ msgstr "Slet et objekt og dets slægtninge"
+
+#~ msgid "Polygon: select its vertices, then click over the first one"
+#~ msgstr "Polygon: vælg dets vertex, klik så over den første"
+
+#~ msgid "_Central Symmetry"
+#~ msgstr "_Central symmetri"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Vector %s"
+#~ msgstr "Vektor %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Half-line defined by two points:: %s"
+#~ msgstr "Halvlinje defineret ved to punkter:: %s"
+
+#~ msgid "Scheme script using objects as input parameters"
+#~ msgstr "Scheme-skript som bruger objekter som inddataparametre"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Free point on curve %s"
+#~ msgstr "Frit punkt på kurve %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Vector defined by two points:: %s"
+#~ msgstr "Vektor defineret ved to punkter:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Rotate segment:: %s"
+#~ msgstr "Rotér segment:: %s"
+
+#~ msgid "Create point"
+#~ msgstr "Opret punkt"
+
+#~ msgid "Adjust the zoom factor"
+#~ msgstr "Justér zoom-faktoren"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Vector's abscissa:: %s"
+#~ msgstr "Vektors x-koordinat:: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This interface has already been locked.\n"
+#~ "Enter the previously used password for this view: "
+#~ msgstr ""
+#~ "Denne grænseflade er allerede blevet låst.\n"
+#~ "Angiv det tidligere brugte adgangskode for denne visning: "
+
+#, c-format
+#~ msgid "Rotate vector:: %s"
+#~ msgstr "Rotér vektor:: %s"
+
+#~ msgid "Custome User Interface"
+#~ msgstr "Tilret brugergrænsefladen"
+
+#~ msgid "Preferences"
+#~ msgstr "Indstillinger"
+
+#~ msgid "Not masked"
+#~ msgstr "Ikke masket"
+
+#~ msgid "Edit value"
+#~ msgstr "Redigér værdi"
+
+#~ msgid "Type"
+#~ msgstr "Type"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Angle %s"
+#~ msgstr "Vinkel %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Geometric angle:: %s"
+#~ msgstr "Geometrisk vinkel:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Translated polygon %s"
+#~ msgstr "Flyttet polygon %s"
+
+#~ msgid "LaTeX:"
+#~ msgstr "LaTeX:"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Symmetric arc-circle:: %s"
+#~ msgstr "Symmetrisk cirkelbue:: %s"
+
+#~ msgid "_Vector"
+#~ msgstr "_Vektor"
+
+#~ msgid "Look: select the object to change its look"
+#~ msgstr "Udseende: vælg objektet for at ændre dets udseende"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Translate arc-circle:: %s"
+#~ msgstr "Flyt cirkelbue:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Symmetric line:: %s"
+#~ msgstr "Symmetrisk linje:: %s"
+
+#~ msgid "_Figure"
+#~ msgstr "_Figur"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Translated vector %s"
+#~ msgstr "Flyttet vektor %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Unknows command: %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Ukendt kommando: %s\n"
+
+#~ msgid "the distance between %1 and %2"
+#~ msgstr "afstanden mellem %1 og %2"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Rotate arc-circle:: %s"
+#~ msgstr "Rotér cirkelbue:: %s"
+
+#, no-c-format
+#~ msgid "Zoom to 175%"
+#~ msgstr "Zoom til 175%"
+
+#~ msgid "Export figure to PostScript"
+#~ msgstr "Eksportér figur til PostScript"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Perpendicular line:: %s"
+#~ msgstr "Vinkelret linje:: %s"
+
+#, no-c-format
+#~ msgid "100%"
+#~ msgstr "100%"
+
+#~ msgid "_Orthogonal Line"
+#~ msgstr "_Ortogonal linje"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Arc-circle defined by three points:: %s"
+#~ msgstr "Buecirkel defineret ved 3 punkter:: %s"
+
+#~ msgid "the abscissa of %1"
+#~ msgstr "x-koordinat %1"
+
+#~ msgid "Number of undo/redo operations. 0 for infinite undo/redo level"
+#~ msgstr ""
+#~ "Antal fortryd/omgør-handlinger. 0 for ubegrænsede fortryd/omgør-niveauer"
+
+#~ msgid "Export current figure to Flydraw (for WIMS)"
+#~ msgstr "Eksportér den aktuelle figur til Flydraw (til WIMS)"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Translated line %s"
+#~ msgstr "Flyttet linje %s"
+
+#~ msgid "M_ove an object"
+#~ msgstr "F_lyt et objekt"
+
+#~ msgid "Custome User Interface in the current view"
+#~ msgstr "Tilret brugergrænsefladen i aktuel visning"
+
+#~ msgid "pspicture"
+#~ msgstr "pspicture"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Translate polygon:: %s"
+#~ msgstr "Flyt polygon:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Rotate polygon:: %s"
+#~ msgstr "Rotér polygon:: %s"
+
+#, no-c-format
+#~ msgid "150%"
+#~ msgstr "150%"
+
+#~ msgid "Welcome to GNU Dr. Geo - Free Interactive geometry by OFSET"
+#~ msgstr "Velkommen til GNU Dr. Geo - Fri interaktiv geometri fra OFSET"
+
+#~ msgid "Screen"
+#~ msgstr "Skærm"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Translate vector:: %s"
+#~ msgstr "Flyt vektor:: %s"
+
+#~ msgid "this value"
+#~ msgstr "denne værdi"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Factor %s"
+#~ msgstr "Faktor %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Rotate circle:: %s"
+#~ msgstr "Rotér cirkel %s"
+
+#~ msgid "_Text"
+#~ msgstr "_Tekst"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Symmetric circle:: %s"
+#~ msgstr "Symmetrisk cirkel:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scale line:: %s"
+#~ msgstr "Skalér linje:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Arc-circle %s"
+#~ msgstr "Cirkelbue %s"
+
+#~ msgid "Preferences set up"
+#~ msgstr "Opsætning af indstillinger"
+
+#~ msgid "Export As..."
+#~ msgstr "Eksportér som..."
+
+#, c-format
+#~ msgid "Error saving to '%s'!"
+#~ msgstr "Fejl ved gemning på '%s'"
+
+#~ msgid "Line: select two points"
+#~ msgstr "Linje:: vælg to punkter"
+
+#~ msgid "Polygon defined by three points or more"
+#~ msgstr "Polygon defineret ved tre punkter eller mere"
+
+#~ msgid "Edge"
+#~ msgstr "Kant"
+
+#~ msgid "Flydraw:"
+#~ msgstr "Flydraw:"
+
+#~ msgid "Segment: select its extremities"
+#~ msgstr "Segment: vælg dets yderpunkter"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Default file name used to export a geometric figure to the Flydraw format"
+#~ msgstr ""
+#~ "Standardfilnavn som bruges ved eksport af en geometrisk figur til Flydraw-"
+#~ "formatet"
+
+#~ msgid "Enter a value"
+#~ msgstr "Skriv en værdi"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Symmetric segment:: %s"
+#~ msgstr "Symmetrisk segment:: %s"
+
+#~ msgid "Show or hide the unit grid in the current view"
+#~ msgstr "Vis eller skjul enhedsgitteret i den aktuelle visning"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Ordinate %s"
+#~ msgstr "Y-koordinat %s"
+
+#~ msgid "Intro"
+#~ msgstr "Introduktion"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Line %s"
+#~ msgstr "Linje %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Circle's perimeter:: %s"
+#~ msgstr "Cirklens omkreds:: %s"
+
+#~ msgid "_Line"
+#~ msgstr "_Linje"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Default file name used to export a geometric figure to the LaTeX format "
+#~ "(pstricks extension)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Standardfilnavn som bruges ved eksport af en geometrisk figur til LaTeX-"
+#~ "formatet (pstricks-udvidelse)"
+
+#~ msgid "Export current figure to PostScript (eps)"
+#~ msgstr "Eksportér den aktuelle figur til PostScript (eps)"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Rotate half-line:: %s"
+#~ msgstr "Rotér halvlinje:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Transformed vector %s"
+#~ msgstr "Transformeret vektor %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Polygon:: %s"
+#~ msgstr "Polygon:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Error! Just got the following error tag: %s\n"
+#~ msgstr "Fejl! Fik kun følgende fejlmærke: %s\n"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Oriented angle:: %s"
+#~ msgstr "Orienteret vinkel:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Center %s"
+#~ msgstr "Centrum %s"
+
+#~ msgid "X max"
+#~ msgstr "X maks"
+
+#, c-format
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Miss a filename in --file\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Et filnavn mangler i --file\n"
+#~ "\n"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Translated circle %s"
+#~ msgstr "Flyttet cirkel %s"
+
+#~ msgid "Define exporting area"
+#~ msgstr "Definér eksportområde"
+
+#~ msgid "Name"
+#~ msgstr "Navn"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scale half-line:: %s"
+#~ msgstr "Skalér halvlinje:: %s"
+
+#~ msgid "this angle %1"
+#~ msgstr "denne vinkel %1"
+
+#~ msgid "Circle defines by center and point, radius or segment"
+#~ msgstr "Cirkel defineret ved centrum og punkt, radius eller segment"
+
+#~ msgid "the equation of %1"
+#~ msgstr "ligningen %1"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scale circle:: %s"
+#~ msgstr "Skalér cirkel:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Miss a filename to evaluate in --evaluate\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Et filnavn at evaluere mangler i --evaluate\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "Coordinate point: select two numbers (its coordinates)"
+#~ msgstr "Koordinatpunkt: vælg to tal (deres koordinater)"
+
+#~ msgid "Lock"
+#~ msgstr "Lås"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Middle of two points:: %s"
+#~ msgstr "Midten mellem to punkter:: %s"
+
+#~ msgid "Arc-Circle"
+#~ msgstr "Bue-cirkel"
+
+#~ msgid "Re_name"
+#~ msgstr "_Omdøb"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scaled arc-circle %s"
+#~ msgstr "Skaleret cirkelbue %s"
+
+#~ msgid "Point on an object or the background plane"
+#~ msgstr "Punkt på et objekt eller på baggrundsplanet"
+
+#~ msgid "_About"
+#~ msgstr "_Om"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Transformed segment %s"
+#~ msgstr "Transformeret segment %s"
+
+#~ msgid "Dr.Geo"
+#~ msgstr "Dr Geo"
+
+#, no-c-format
+#~ msgid "Zoom to 75%"
+#~ msgstr "Zoom til 75%"
+
+#, no-c-format
+#~ msgid "Zoom to 100%"
+#~ msgstr "Zoom til 100%"
+
+#~ msgid "Html viewer"
+#~ msgstr "Html-viser"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Curve %s"
+#~ msgstr "Kurve %s"
+
+#~ msgid "Y min"
+#~ msgstr "Y min"
+
+#~ msgid "Create a new text"
+#~ msgstr "Opret en ny tekst"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Intersection point:: %s"
+#~ msgstr "Skæringspunkt:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Segment %s"
+#~ msgstr "Segment %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scaled line %s"
+#~ msgstr "Skaleret linje %s"
+
+#~ msgid "Selected"
+#~ msgstr "Valgt"
+
+#~ msgid "_Point"
+#~ msgstr "_Punkt"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Circle defined by its center and a segment:: %s"
+#~ msgstr "Cirkel defineret med centrum og et segment:: %s"
+
+#~ msgid "Evaluate a figure defined in Scheme"
+#~ msgstr "Evaluér en figur defineret i Scheme"
+
+#~ msgid "Remove the exporting area"
+#~ msgstr "Fjern eksportområdet"
+
+#~ msgid "Save As..."
+#~ msgstr "Gem som..."
+
+#~ msgid "Large"
+#~ msgstr "Stor"
+
+#~ msgid "this arc %1"
+#~ msgstr "denne bue %1"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Slope %s"
+#~ msgstr "Hældning %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Distance between a point and a circle:: %s"
+#~ msgstr "Afstand mellem et punkt og en cirkel:: %s"
+
+#~ msgid "Help"
+#~ msgstr "Hjælp"
+
+#~ msgid "Free _point"
+#~ msgstr "Frit _punkt"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Point's ordinate:: %s"
+#~ msgstr "Punktets y-koordinat:: %s"
+
+#, no-c-format
+#~ msgid "Zoom to 150%"
+#~ msgstr "Zoom til 150%"
+
+#~ msgid "Select data to save"
+#~ msgstr "Vælg data som skal gemmes"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Abscissa %s"
+#~ msgstr "X-koordinat %s"
+
+#~ msgid "Print Figure"
+#~ msgstr "Udskriv figur"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Circle defined by its center and a point:: %s"
+#~ msgstr "Cirkel defineret med centrum og et punkt:: %s"
+
+#~ msgid "Interactive 2D Figure"
+#~ msgstr "Interaktiv 2d-figur"
+
+#~ msgid "Script"
+#~ msgstr "Skript"
+
+#~ msgid "Construct a macro-construction "
+#~ msgstr "Byg en makro-konstruktion "
+
+#~ msgid "Coordinates & Equation: select a point, a vector, a line or a circle"
+#~ msgstr ""
+#~ "Koordinater og ligning: vælg et punkt, en vektor, en linje eller en cirkel"
+
+#~ msgid "Delete object: select the object to delete"
+#~ msgstr "Fjern objekt: vælg objektet der skal fjernes"
+
+#~ msgid "Fixed:"
+#~ msgstr "Fast:"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Translate half-line:: %s"
+#~ msgstr "Oversæt halvlinje:: %s"
+
+#~ msgid "%1's locus when %2 describes %3"
+#~ msgstr "%1's sted når %2 beskriver %3"
+
+#~ msgid "_Look"
+#~ msgstr "_Udseende"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Angle: select three points (geometric angle) or two vectors (oriented angle)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vinkel: vælg tre punkter (geometrisk vinkel) eller to vektorer "
+#~ "(retningsbestemt vinkel)"
+
+#~ msgid "Password to unlock the changes to the interface:"
+#~ msgstr "Adgangskode for at låse op for ændringerne i grænsefladen:"
+
+#~ msgid "Axial symmetry: select a geometric object and a line"
+#~ msgstr "Aksesymmetri: vælg et geometrisk objekt og en linje"
+
+#~ msgid "Enter the name of this view:"
+#~ msgstr "Indtast navnet på denne visning:"
+
+#~ msgid "dillo "
+#~ msgstr "dillo "
+
+#~ msgid "Export figure to PNG"
+#~ msgstr "Eksportér figur til PNG"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Scaled point %s"
+#~ msgstr "Skaleret punkt %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Locus:: %s"
+#~ msgstr "Sted:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid ""
+#~ "Error exporting to '%s'!\n"
+#~ "Exporting to PNG required the Image Magick package.\n"
+#~ "Install it and try again!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Fejl ved eksport til \"%s\"!\n"
+#~ "Eksport til PNG kræves af pakken Image Magick.\n"
+#~ "Installér det og forsøg igen!"
+
+#~ msgid "Default value"
+#~ msgstr "Standardværdi"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Translate circle:: %s"
+#~ msgstr "Flyt cirkel:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Transformed line %s"
+#~ msgstr "transformeret linje %s"
+
+#, no-c-format
+#~ msgid "Zoom to 50%"
+#~ msgstr "Zoom til 25%"
+
+#~ msgid "Figure name"
+#~ msgstr "Navn på figur"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Rotation of an object. When ambiguity, the first selected point is the point "
+#~ "to rotate"
+#~ msgstr "Rotation af et objekt. Hvis flertydigt, roteres det først valgte punkt"
+
+#~ msgid "Change the look of an object"
+#~ msgstr "Ændr et objekts udseende"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Radius from segment %s"
+#~ msgstr "Radius fra segment %s"
+
+#~ msgid "_Curve"
+#~ msgstr "_Kurve"
+
+#~ msgid "Save Session As..."
+#~ msgstr "Gem session som..."
+
+#, no-c-format
+#~ msgid "25%"
+#~ msgstr "25%"
+
+#~ msgid "Vector and point coordinates, line and circle equation"
+#~ msgstr "Vektor- og punkt-koordinater, linje- og cirkel-ligning"
+
+#~ msgid "konqueror "
+#~ msgstr "konqueror "
+
+#~ msgid "_Evaluate"
+#~ msgstr "_Evaluér"
+
+#~ msgid "Undo/Redo levels"
+#~ msgstr "Fortryd/omgør-niveauer"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Symmetric vector:: %s"
+#~ msgstr "Symmetrisk vektor:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Can't open file '%s'"
+#~ msgstr "Kan ikke åbne fil '%s'"
+
+#~ msgid "Locus: select a free point and a dependent point"
+#~ msgstr "Sted: vælg et frit punkt og et afhængigt punkt"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Default file name used to export a geometric figure to the encapsulated "
+#~ "PostScript format"
+#~ msgstr ""
+#~ "Standardfilnavn som bruges ved eksport af en geometrisk figur til "
+#~ "Encapsulated PostScript-format"
+
+#, no-c-format
+#~ msgid "50%"
+#~ msgstr "50%"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Error loading file '%s'"
+#~ msgstr "Fejl ved indlæsning af fil '%s'"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Free value:: %s"
+#~ msgstr "Fri værdi:: %s"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Translated segment %s"
+#~ msgstr "Flyttet segment %s"
+
+#~ msgid "Free point properties"
+#~ msgstr "Egenskaber for frie punkter"
+
+#, no-c-format
+#~ msgid "Zoom to 25%"
+#~ msgstr "Zoom til 25%"
+
+#~ msgid "_Half-line"
+#~ msgstr "_Halv-linje"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Circle's equation:: %s"
+#~ msgstr "Cirklens ligning:: %s"
+
+#~ msgid "%1's length"
+#~ msgstr "%1's længde"
+
+#~ msgid "Build a macro construction"
+#~ msgstr "Byg en makro-konstruktion"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Default file name used to save a session (several documents in one file)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Standardfilnavnet som bruges til at gemme en session (flere dokumenter i én "
+#~ "fil)"
+
+#~ msgid "Export current figure to LaTeX (using PSTrick package)"
+#~ msgstr "Eksportér den aktuelle figur til LaTeX (med PSTrick pakken)"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Extremity %s"
+#~ msgstr "Yderpunkt %s"
+
+#~ msgid "No default online manual can be found."
+#~ msgstr "Ingen online-standardmanual kan findes."
+
+#~ msgid "Save several data (figures, macro-constructions.) in one file"
+#~ msgstr "Gem flere datakilder (figurer, makro-konstruktioner.) i en fil"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Radius %s"
+#~ msgstr "Radius %s"
+
+#~ msgid "Animate a free point on a curve at speed 1"
+#~ msgstr "Animér et frit punkt på en kurve ved hastighed 1"
+
+#~ msgid "Animate a free point on a curve at speed 3"
+#~ msgstr "Animér et frit punkt på en kurve ved hastighed 3"
+
+#~ msgid "Create numeric object"
+#~ msgstr "Opret numerisk objekt"
+
+#~ msgid "Export figure to Flydraw"
+#~ msgstr "Eksportér figur til Flydraw"
+
+#~ msgid "Animate a free point on a curve at speed 4"
+#~ msgstr "Animér et frit punkt på en kurve ved hastighed 4"
+
+#~ msgid "_Edit"
+#~ msgstr "_Redigér"
+
+#~ msgid "You can edit the description"
+#~ msgstr "Du kan redigere beskrivelsen"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Only geomteric figure\n"
+#~ "can be exported to LaTex!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kun geometrisk figur\n"
+#~ "kan eksporteres til LaTex!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Only geometric figure\n"
+#~ "can be exported to Flydraw!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kun geometriske figurer\n"
+#~ "kan eksporteres til Flydraw!"
+
+#~ msgid "_Parallel Line"
+#~ msgstr "_Parallel linje"
+
+#~ msgid "Export Latex"
+#~ msgstr "Eksportér Latex"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Translated point %s"
+#~ msgstr "Flyttet punkt %s"
+
+#~ msgid "Complete"
+#~ msgstr "Færdig"
+
+#, c-format
+#~ msgid "Distance between a point and a line:: %s"
+#~ msgstr "Afstand mellem et punkt og en linje:: %s"
+

@@ Diff output truncated at 50000 characters. @@


More information about the etoys-notify mailing list