[etoys-dev] Etoys Inbox: Sugar-kfr.16.mcz

commits at source.squeak.org commits at source.squeak.org
Sun Feb 19 08:33:48 EST 2012


A new version of Sugar was added to project Etoys Inbox:
http://source.squeak.org/etoysinbox/Sugar-kfr.16.mcz

==================== Summary ====================

Name: Sugar-kfr.16
Author: kfr
Time: 19 February 2012, 2:20:34 pm
UUID: 9c795239-3652-994f-9acc-7f003faad79d
Ancestors: Sugar-kfr.14

icon

=============== Diff against Sugar-kfr.14 ===============

Item was changed:
 ----- Method: SugarLibrary class>>newDefault (in category 'singleton management') -----
 newDefault
 	"Answer a new instance of SugarLibrary."
 
 	| i |
 	i := SugarLibrary new.
 	i iconAt: 'new' put: self newIcon.
 	i iconAt: 'prev' put: self prevIcon.
 	i iconAt: 'next' put: self nextIcon.
 	i iconAt: 'save' put: self saveIcon.
 	i iconAt: 'open' put: self openIcon.
 	i iconAt: 'keep' put: self keepIcon.
 	i iconAt: 'choose' put: self chooseIcon.
 	i iconAt: 'paint' put: self paintIcon.
 	i iconAt: 'language' put: self languageIcon.
 	i iconAt: 'undo' put: self undoIcon.
 	i iconAt: 'close' put: self closeIcon.
 	i iconAt: 'share' put: self shareIcon.
 	i iconAt: 'miniShare' put: self miniShareIcon.
 	i iconAt: 'supplies' put: self suppliesIcon.
 	i iconAt: 'stop' put: self stopIcon.
+ 	i iconAt: 'sound' put: self soundIcon.
 	i iconAt: 'zoom' put: self zoomIcon.
 	i iconAt: 'help' put: self helpIcon.
 	i iconAt: 'miniPrivate' put: self miniPrivateIcon.
 	i iconAt: 'private' put: self privateIcon.
 	i iconAt: 'hideNavBar' put: self hideNavBarIcon.
 	i iconAt: 'showNavBar' put: self showNavBarIcon.
 
 	i iconAt: 'newProject' put: (i iconAt: 'new').
 	i iconAt: 'previousProject' put: (i iconAt: 'prev').
 	i iconAt: 'nextProject' put: (i iconAt: 'next').
 	i iconAt: 'publishProject' put: (i iconAt: 'save').
 	i iconAt: 'findAProjectSimple' put: (i iconAt: 'open').
 	i iconAt: 'keepProject' put: (i iconAt: 'keep').
 	i iconAt: 'chooseObject' put: (i iconAt: 'choose').
 	i iconAt: 'doNewPainting' put: (i iconAt: 'paint').
 	i iconAt: 'chooseLanguage' put: (i iconAt: 'language').
 	i iconAt: 'undoOrRedoLastCommand' put: (i iconAt: 'undo').
 	i iconAt: 'toggleSupplies' put: (i iconAt: 'supplies').
 	i iconAt: 'quitSqueak' put: (i iconAt: 'close').
 	i iconAt: 'shareThisWorld' put: (i iconAt: 'share').
 	i iconAt: 'shareMenu' put: (i iconAt: 'private').
 	i iconAt: 'chooseScreenSetting' put: (i iconAt: 'zoom').
 	i iconAt: 'stopSqueak' put: (i iconAt: 'stop').
+ 	i iconAt: 'soundVolume' put: (i iconAt: 'sound').
 	i iconAt: 'toggleHelp' put: (i iconAt: 'help'). 
 
 	i iconAt: 'missingIcon' put: (i iconAt: 'private'). 
 
 	^ i
 !

Item was added:
+ ----- Method: SugarLibrary class>>soundIcon (in category 'icons') -----
+ soundIcon
+ 
+ 	^ Form extent: 50 at 50 depth: 32 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '6cQH4QAAAMLwAAAAC+EAAADwAAAATv8AAAAb/wkJCf9dXV3/jo6O/4+Pj/94eHj/Hh4eXv8A
+ AAAK8AAAAEr/AAAAC/8nJyf/n5+fEv+vr68L/62trf9WVlZa/wAAAArwAAAARv8AAAAL/xcX
+ F/+hoaEK/6+vrwv/sLCw/7GxsQ7/r6+vB/9DQ0NW/wAAAArwAAAARv8AAAAH/42NjQr/r6+v
+ E//CwsL/9fX1//39/f/V1dUK/6+vrwv/rKys/yAgIFL/AAAACvAAAABC/wAAAAf/Ly8vCv+v
+ r68L/7u7u//6+voN/wf/09PTCv+vr68H/3x8fFL/AAAACvAAAABC/wAAAAf/gYGBCv+vr68H
+ /+Xl5RH/C//9/f3/ubm5Cv+vr68H/yoqKk7/AAAACvAAAAA+/wAAAAf/LS0tCv+vr68L/7m5
+ uf/+/v4V/wf/4uLiCv+vr68H/2xsbE7/AAAACvAAAAA6/wAAAAv/GRkZ/6enpwr/r6+vB//a
+ 2toZ/xf//Pz8/7Kysv+vr6//oKCg/wEBAUr/AAAACvAAAAA2/wAAAAv/HBwc/5+fnwr/r6+v
+ C/+ysrL/+vr6Hf8H/8jIyAr/r6+vB/8mJiZK/wAAAArwAAAAMv8AAAAL/yAgIP+goKAO/6+v
+ rwf/z8/PIf8H/+Dg4Ar/r6+vB/9bW1su/wAAAA//AQEB/1ZWVv9oaGgS/wAAAArwAAAALv8A
+ AAAL/yMjI/+jo6MS/6+vrwf/5+fnIf8T//j4+P+wsLD/r6+v/4+Pjy7/AAAAB/90dHQK/6+v
+ rwf/RUVFDv8AAAAK8AAAACr/AAAAC/8nJyf/paWlCv+vr68H/7S0tAr/r6+vB//39/cl/wf/
+ wcHBCv+vr68H/xUVFSr/AAAAB/8/Pz8K/6+vrwv/qqqq/xUVFQr/AAAACvAAAAAm/wAAAAv/
+ Kysr/6enpwr/r6+vE//Dw8P/tLS0/6+vr/+2trYp/wf/2traCv+vr68H/0dHRx7/AAAAB/8B
+ AQEO/wAAAAf/aGhoCv+vr68H/19fXwr/AAAACvAAAAAi/wAAAAv/Ly8v/6ioqAr/r6+vC//F
+ xcX/8vLyCv+vr68H/8bGxin/B//q6uoK/6+vrwf/YmJiGv8AAAAP/wMDA/91dXX/TU1NCv8A
+ AAAb/xAQEP+qqqr/r6+v/6SkpP8ICAj/AAAACvAAAAAe/wAAAAv/NDQ0/6qqqgr/r6+vD//H
+ x8f//f39/+Xl5Qr/r6+vB//V1dUp/wf/8/PzCv+vr68H/3Z2dhb/AAAAC/8BAQH/dXV1Cv+v
+ r68H/0lJSQr/AAAAB/9tbW0K/6+vrwv/QUFB/wAAAArwAAAAGv8AAAAL/zg4OP+srKwK/6+v
+ rxP/ycnJ//39/f//////1tbWCv+vr68H/+Xl5Qn/C//8/Pz/+vr6Gf8H//z8/Ar/r6+vB/+K
+ iooa/wAAAAf/VVVVCv+vr68T/6enp/8SEhL/AAAA/ygoKAr/r6+vC/9qamr/AAAACvAAAAAH
+ /x4eHhL/PDw8C/9kZGT/ra2tCv+vr68L/8zMzP/+/v4J/wf/xsbGCv+vr68f//T09P//////
+ 7u7u/7q6uv+wsLD/vb29/+bm5hX/D/+1tbX/r6+v/56enhL/AAAAB/8jIyMK/wAAAAf/ZmZm
+ Cv+vr68f/25ubv8AAAD/BAQE/6qqqv+vr6//lJSU/wAAAArwAAAAB/9YWFge/6+vrwv/zs7O
+ //7+/g3/G/+/v7//r6+v/7CwsP//////8vLy/7CwsA7/r6+vC/+zs7P/8vLyEf9H/76+vv+v
+ r6//rq6u/wMDA/8AAAD/BQUF/2NjY/+urq7/SEhI/wAAAP8MDAz/pKSk/6+vr/+oqKj/AQEB
+ /wAAAP+Hh4cK/6+vrwf/DQ0NCvAAAAAH/1hYWB7/r6+vFf8X/7y8vP+vr6//s7Oz///////J
+ yckW/6+vrwf/xMTEEf8H/8fHxwr/r6+vD/8VFRX/AAAA/y8vLwr/r6+vE/+oqKj/Gxsb/wAA
+ AP91dXUK/6+vrw//HBwc/wAAAP9nZ2cK/6+vrwf/IiIiCvAAAAAH/1hYWAr/r6+vF//MzMz/
+ 2dnZ/7e3t/+vr6//sLCwFf8T/7m5uf+vr6//tra2//f39w7/r6+vB//W1tYK/6+vrwv/srKy
+ //39/Q3/B//R0dEK/6+vrwf/KSkpCv8AAAAH/2lpaQr/r6+vD/9fX1//AAAA/1RUVAr/r6+v
+ D/89PT3/AAAA/1lZWQr/r6+vB/8vLy8K8AAAAAf/WFhYCv+vr68X/+bm5v//////vr6+/6+v
+ r/+wsLAV/xP/tra2/6+vr/+5ubn/6+vrCv+vr68P/7u7u///////tLS0Cv+vr68H/+7u7g3/
+ B//a2toK/6+vrwf/PT09Cv8AAAAH/xQUFAr/r6+vD/9+fn7/AAAA/zMzMwr/r6+vD/9eXl7/
+ AAAA/0xMTAr/r6+vB/88PDwK8AAAAAf/WFhYCv+vr68X/+bm5v//////vr6+/6+vr/+wsLAV
+ /xP/s7Oz/6+vr/+8vLz/4eHhCv+vr68P/8fHx///////xsbGCv+vr68H/9vb2w3/E//h4eH/
+ ubm5/4CAgP8rKysO/wAAABf/o6Oj/6+vr/+dnZ3/AAAA/xEREQr/r6+vD/+AgID/AAAA/0RE
+ RAr/r6+vB/9FRUUK8AAAAAf/WFhYCv+vr68X/+bm5v//////vr6+/6+vr/+wsLAV/xP/sLCw
+ /6+vr/+/v7//1tbWCv+vr68P/9LS0v//////2NjYCv+vr68H/9HR0Q3/B//e3t4K/6+vrwf/
+ QEBADv8AAAAX/5GRkf+vr6//rKys/wEBAf8PDw8K/6+vrw//goKC/wAAAP9PT08K/6+vrwf/
+ Ojo6CvAAAAAH/1hYWAr/r6+vF//m5ub//////76+vv+vr6//sLCwEf8H//7+/gr/r6+vC//C
+ wsL/y8vLCv+vr68b/93d3f//////4+Pj/6+vr/+9vb3/2traDf8H/9vb2wr/r6+vB/86OjoK
+ /wAAABv/AwMD/6urq/+vr6//kpKS/wAAAP8xMTEK/6+vrw//YWFh/wAAAP9dXV0K/6+vrwf/
+ Li4uCvAAAAAH/1hYWAr/r6+vF//m5ub//////76+vv+vr6//sLCwEf8H//v7+wr/r6+vC//F
+ xcX/xMTECv+vr68P/+Li4v//////2dnZCv+vr68H/8zMzA3/B//Y2NgK/6+vrwf/MzMzCv8A
+ AAAH/yMjIwr/r6+vD/9zc3P/AAAA/1JSUgr/r6+vD/9BQUH/AAAA/2xsbAr/r6+vB/8hISEK
+ 8AAAAAf/WFhYCv+vr68X/+bm5v//////vr6+/6+vr/+wsLAR/wf/+Pj4Cv+vr68L/8fHx//S
+ 0tIK/6+vrw//0dHR///////Pz88K/6+vrwf/19fXDf8H/9XV1Qr/r6+vE/8tLS3/AAAA/wMD
+ A/+KiooK/6+vrw//T09P/wAAAP9zc3MK/6+vrxv/ISEh/wAAAP+MjIz/r6+v/66urv8KCgoK
+ 8AAAAAf/WFhYCv+vr68X/+bm5v//////vr6+/6+vr/+wsLAR/wf//f39Cv+vr68L/8DAwP/k
+ 5OQK/6+vrw//v7+////////FxcUK/6+vrwf/4eHhDf8H/9LS0gr/r6+vR/8nJyf/AAAA/yUl
+ Jf+oqKj/r6+v/5SUlP8HBwf/CQkJ/6Ghof+vr6//rKys/wQEBP8ICAj/rKys/6+vr/+QkJD/
+ AAAACvAAAAAH/1hYWAr/r6+vF//i4uL/+vr6/729vf+vr6//sLCwFf8T/7a2tv+vr6//t7e3
+ //f39wr/r6+vD/+xsbH/+/v7/7i4uAr/r6+vB//s7OwN/wf/z8/PCv+vr68H/yEhIQr/AAAA
+ F/8bGxv/iIiI/yQkJP8AAAD/XV1dCv+vr68P/3R0dP8AAAD/Ly8vCv+vr68L/2hoaP8AAAAK
+ 8AAAAAf/WFhYGv+vr68H/7CwsBX/F/+/v7//r6+v/7CwsP/+/v7/ubm5Cv+vr68H/8PDwwr/
+ r6+vC/+xsbH/+fn5Df8H/8zMzAr/r6+vB/8aGhoW/wAAAB//SEhI/66urv+vr6//q6ur/xcX
+ F/8AAAD/cnJyCv+vr68L/z09Pf8AAAAK8AAAAAf/WFhYHv+vr68H/+np6RH/B//IyMgK/6+v
+ rwv/9vb2/9DQ0Bb/r6+vB//S0tIR/wf/ycnJCv+vr68H/xQUFBb/AAAAB/9TU1MK/6+vryP/
+ VVVV/wAAAP8TExP/rKys/6+vr/+hoaH/BQUF/wAAAArwAAAAB/8/Pz8O/35+fgv/f39//6Cg
+ oAr/r6+vC/+xsbH/5+fnDf8H/9HR0Qr/r6+vD//t7e3//Pz8/729vQ7/r6+vC/+6urr/+Pj4
+ Ef8T/8HBwf+vr6//rq6u/wcHBxr/AAAAC/9WVlb/WVlZCv8AAAAH/3Nzcwr/r6+vB/9bW1sK
+ /wAAAArwAAAAFv8AAAAL/wMDA/91dXUK/6+vrwv/sbGx/+Xl5Qn/B//a2toK/6+vrx//5eXl
+ ///////19fX/1NTU/8LCwv/Nzc3/+/v7Ef8T//7+/v+ysrL/r6+v/5OTkyr/AAAAB/9LS0sK
+ /6+vrwv/paWl/xISEgr/AAAACvAAAAAa/wAAAAv/AgIC/3FxcQr/r6+vE/+wsLD/4+Pj////
+ ///j4+MK/6+vrwf/3NzcKf8H//Ly8gr/r6+vB/9xcXEq/wAAABP/NjY2/6Wlpf+vr6//ODg4
+ Dv8AAAAK8AAAAB7/AAAAC/8BAQH/bGxsCv+vr68P/7CwsP/h4eH/7OzsCv+vr68H/9PT0yn/
+ B//i4uIK/6+vrwf/T09PLv8AAAAL/xkZGf9LS0sS/wAAAArwAAAAIv8AAAAL/wEBAf9oaGgO
+ /6+vrwf/2dnZCv+vr68H/76+vin/B//T09MK/6+vrwf/LS0tRv8AAAAK8AAAACr/AAAAB/9i
+ YmIO/6+vrwf/t7e3Cv+vr68H//f39yX/B//Dw8MK/6+vrwf/DAwMRv8AAAAK8AAAAC7/AAAA
+ B/9dXV0W/6+vrwf/39/fJf8P/7S0tP+vr6//mZmZSv8AAAAK8AAAADL/AAAAB/9YWFgS/6+v
+ rwf/x8fHIf8H/+3t7Qr/r6+vB/93d3dK/wAAAArwAAAANv8AAAAH/1JSUg7/r6+vC/+ysrL/
+ /Pz8Hf8H/8rKygr/r6+vB/9BQUFK/wAAAArwAAAAOv8AAAAH/01NTQ7/r6+vB//n5+cZ/xf/
+ 9vb2/7CwsP+vr6//oKCg/wUFBUr/AAAACvAAAAA+/wAAAAf/ampqCv+vr68H/8nJyRn/B//U
+ 1NQK/6+vrwf/WVlZTv8AAAAK8AAAAD7/AAAAC/8FBQX/o6OjCv+vr68H//Dw8BH/F//8/Pz/
+ tLS0/6+vr/+rq6v/EBAQTv8AAAAK8AAAAEL/AAAAB/9EREQK/6+vrwv/vb29//v7+w3/B//S
+ 0tIK/6+vrwf/cHBwUv8AAAAK8AAAAEL/AAAAC/8CAgL/k5OTCv+vr68T/8TExP/39/f//v7+
+ /9fX1wr/r6+vC/+tra3/IiIiUv8AAAAK8AAAAEb/AAAAC/8cHBz/paWlCv+vr68L/7Gxsf+z
+ s7MO/6+vrwf/SUlJVv8AAAAK8AAAAEr/AAAAC/8vLy//paWlEv+vr68L/66urv9cXFxa/wAA
+ AArwAAAATv8AAAAb/w4ODv9oaGj/mJiY/5qamv+BgYH/JCQkXv8AAAAK8AAAAML/AAAAC/AA
+ AADoAAAAwvgAAAAH6AAAAA==' readStream) contents!

Item was changed:
 ----- Method: SugarNavigatorBar>>buttonSound (in category 'buttons creation') -----
 buttonSound
 	"Answer an new instance of a 'Sound' button."
 
+ 	^ shareButton := self makeButton: 'sound' 
- 	^ shareButton := self makeButton: 'Sound' 
 		balloonText: 'Adjust the sound volume' translated 
+ 		for: #soundVolume!
- 		for: #soundControl!

Item was removed:
- ----- Method: SugarNavigatorBar>>soundControl (in category 'buttons creation') -----
- soundControl
- 	| bar slider |
- 	bar := SimpleSliderMorph new.
- 	bar position: ActiveHand position.
- 	bar borderColor: Color black; borderWidth: 2.
- 	bar width:25.
- 	bar adjustToValue: SoundPlayer soundVolume first."array with stereo values. pick first"
- 	bar descending: true.
- 	bar beSticky.
- 	slider := bar submorphs first.
- 	slider borderWidth: 0; color: Color black .
- 	
- 	slider on: #mouseUp send: #value to: [ 
- 		self setSoundVolume: bar value.
- 		bar delete].
- 	slider on: #mouseMove send: #value to: [ 
- 		bar scrollAbsolute: ActiveHand lastEvent.
- 		self setSoundVolume: bar value. self beep].
- 	^bar openInWorld!

Item was added:
+ ----- Method: SugarNavigatorBar>>soundVolume (in category 'buttons creation') -----
+ soundVolume
+ 	| bar slider |
+ 	bar := SimpleSliderMorph new.
+ 	bar position: ActiveHand position.
+ 	bar borderColor: Color black; borderWidth: 2.
+ 	bar width:25.
+ 	bar adjustToValue: SoundPlayer soundVolume first."array with stereo values. pick first"
+ 	bar descending: true.
+ 	bar beSticky.
+ 	slider := bar submorphs first.
+ 	slider borderWidth: 0; color: Color black .
+ 	
+ 	slider on: #mouseUp send: #value to: [ 
+ 		self setSoundVolume: bar value.
+ 		bar delete].
+ 	slider on: #mouseMove send: #value to: [ 
+ 		bar scrollAbsolute: ActiveHand lastEvent.
+ 		self setSoundVolume: bar value. self beep].
+ 	^bar openInWorld!More information about the etoys-dev mailing list